Загальна характеристика грибів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Клітина гриба не має:

а)

вакуолі

б)

ядра

в)

мітохондрії

г)

хлоропласта

2.

Сукупність гіфів гриба називають:

а)

шапка

б)

ніжка

в)

грибниця

г)

плодове тіло

3.

Чи має клітина гриба вакуолю?

а)

так

б)

ні

4.

Гриби за способом живлення належать до:

а)

автотрофів

б)

гетеротрофів

5.

Гриби розмножуються:

а)

статево

б)

нестатево

в)

всі відповіді правильні

6.

Гриби, які споживають органічні речовини решток рослин і тварин називаються:

а)

паразити

б)

сапротрофи

в)

симбіонти

7.

Гриби, які вступають у співжиття з корінням рослин, утворюючи мікоризу, називають:

а)

паразити

б)

сапротрофи

в)

симбіонти

8.

Гриби, які оселяються на живих рослинних і тваринних організмах та живляться за їх рахунок називаються:

а)

паразити

б)

сапротрофи

в)

симбіонти

9.

Чи токсичний гриб аспергіл?

а)

так

б)

ні

10.

Який гриб уражає легені людини, призводячи до їх запалення?

а)

пеніцилін

б)

аспергіл

в)

мукор

11.

Виберіть гриб паразит:

а)

пеніцил

б)

фітофтора

в)

мукор

г)

аспергіл

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (1 балів)