Закон всесвітнього тяжіння.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому:

а)

всі тіла у Всесвіті мають вагу

б)

між всіма тілами у Всесвіті діють сили притягання

в)

між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

2.

Чи можна використовувати формулу закону всесвітнього тяжіння для точного розрахунку сили притяжіння між тілами, що мають форму куба?

а)

Можна при будь-яких умовах.

б)

Можна, якщо відстань між кубами набагато більша розмірів кубів

в)

Не можна при жодних умовах

3.

Сила тяжіння, що діє на тіло,

а)

збільшується, якщо тіло віддаляється від поверхні Землі

б)

збільшується, якщо тіло наближається до поверхні Землі

в)

не залежить від висоти над поверхнею Землі

4.

Визначте масу тіла, якщо на повержні Місяця на нього діє сила тяжіння 7,52 Н. Прискорення вільного падіння на Місяці 1,6 м/с^2

а)

4,7 кг

б)

47 кг

в)

470 г

5.

Знайти силу притяжіння двох тіл масою 50000 т кожне, які знаходяться на відстані 1 км одне від одного

а)

1,7 Н

б)

0,17 Н

в)

170 Н

6.

Обчислити прискорення вільного падіння поблизу поверхні Марсу. Маса цієї планети 6*10^23 кг, її радіус 3300 км

а)

0,37 м/с^2

б)

3,7 м/с^2

в)

370 м/с^2

7.

Земля обертається навколо Сонця по майже круговій орбіті радіусом 150 млн км. Знайдіть швидкість Землі на орбіті, якщо маса Сонця 2*10^30 кг

а)

30 км/с

б)

20 км/с

в)

3*10^4 м/с

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (2 балів)
5. б (2 балів)
6. б (2 балів)
7. а в (3 балів)