Закони збереження
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Які умови необхідні для виконання роботи?

а)

Сила і переміщення;

б)

Переміщення і слабкість;

в)

сила і слабкість;

г)

імпульс тіла, сила і переміщення.

2.

Літак під дією сили тяги 500 κΗ рухається горизонтально над землею зі швидкістю 200 м/с. Чому дорівнює робота сили тяжіння?

а)

38 κΗ;

б)

2 κΗ;

в)

нулю;

г)

5 κΗ.

3.

Швидкість тіла зросла в 4 рази. Як при цьому змінилась кінетична енергія тіла?

а)

збільшилась в 14 разів;

б)

зменшилась в 2 рази;

в)

зменшилась в 10 разів;

г)

збільшилась в 16 разів.

4.

Як називають фізичну величину, яка визначається добутком маси тіла на його швидкість?

а)

імпульс тіла;

б)

кінетична енергія;

в)

сила пружності;

г)

маса тіла.

5.

Яку тіло має більший імпульс: куля масою 10 г, що рухається зі швидкістю 500 м/с, чи автомобіль масою 500 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с?

а)

куля;

б)

автомобіль;

в)

однаково.

6.

Як називають рух, в основі якого покладено реакцію витікаючого струменя рідини або газу?

а)

реактивний рух;

б)

прямолінійний рух;

в)

поступальний рух.

7.

Пружину замінили іншою, жорсткість якої у 3 рази більша. У скільки разів зміниться потенціальна енергія пружини, якщо величина деформації залишиться тією ж?

а)

збільшилась у 3 рази;

б)

зменшилась у 2 рази ;

в)

потенціальна енергія пружини не змінилась.

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)