Закони збереження
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Тіло, масою 2 кг впало з висоти 5 м без початкової швидкості. Визначте кінетичну енергію тіла в момент приземлення. Прискорення вільного падіння вважайте 10 м/с2.

а)

5 Дж

б)

10 Дж

в)

100 Дж

г)

50 Дж

2.

При пострілі з рушниці радять її приклад щільно притискати до плеча. Який закон збереження враховано у цій пораді?

а)

маси

б)

енергії

в)

імпульсу

г)

заряду

3.

Три кулі масами 1, 2, 3 кг відповідно падають з однакової висоти. Яка з куль буде мати більшу швидкість та більшу кінетичну енергію в момент приземлення? (опором повітря знехтуйте)

а)

1 більшу швидкість та більшу енергію

б)

2 більшу швидкість та більшу енергію

в)

3 більшу швидкість та більшу енергію

г)

швидкість всі матимуть однакову, 3 більшу енергію

4.

У якій з точок маятник має найбільшу кінетичну енергію?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

Кінетична енергія у всіх точках однакова

5.

У якій з точок повна механічна енергія маятника більша?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

Повна механічна енергія енергія у всіх точках однакова

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. в (5 балів)
3. г (5 балів)
4. б (5 балів)
5. г (5 балів)