Будова генів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Термін "ген" належить

а)

Г.Менделю

б)

В.Йогансену

в)

Т.Х.Моргану

г)

Ф.Кріку

2.

Що таке ген?

а)

частина хромосоми

б)

абстрактне поняття

в)

послідовність амінокислот

г)

ділянка ДНК

3.

За положеннями теорії гену матеріальними носіями спадковості є

а)

ген

б)

хромосома

в)

ядро

г)

клітина

4.

Якою буде послідовність нуклеотидів відповідного ланцюга гену, якщо в біосинтезі білка будуть задіяні наступні тРНК: УУУ, ГУЦ

а)

АААЦАГ

б)

ТТТЦУГ

в)

АААЦУГ

г)

ТТТГТЦ

5.

За місцем розміщення у еукаріотів гени бувають

а)

ядерні

б)

пластидні

в)

мітохондріальні

г)

рибосомальні

6.

За функціями гени поділяються на

а)

хромосомні

б)

структурні

в)

регуляторні

г)

рекомбінантні

7.

Сукупність усіх генів організму це -

а)

генотип

б)

геном

в)

генофонд

г)

хромосоми

8.

Гени містять інформацію про

а)

первинну структуру білка

б)

окремі ознаки організму

в)

всі ознаки організму

г)

послідовність нуклеотидів РНК

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (3 балів)
5. а б в (2 балів)
6. б в (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а г (2 балів)