12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Залік з дисципліни «Підприємницька діяльність» заочна форма навчання

Додано: 15 квітня
Предмет:
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Тест 1. Хто вперше увів у науковий обіг поняття «підприємець»


варіанти відповідей

А) А. Сміт;

Б) Р. Кантільйон;

В) Ж. Сей;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 2

Тест 2. Яке поняття більш широке «бізнес» чи «підприємництво»

варіанти відповідей

А) бізнес;

Б) підприємництво;

В) ототожнені; 

Г) не має правильної відповіді.  


Запитання 3

Тест 3. Що є межею ринку -


варіанти відповідей

А) попит;

Б) пропозиція;

В) ресурси;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 4

Тест 4. Що являє собою поняття «Бізнес» –


варіанти відповідей

А) це не будь-яка господарська діяльність та особливий вид діяльності;

Б) діяльність, здійснювана приватними особами чи підприємствами (організаціями) щодо використання природних благ, виробництва, придбання та продажу товарів чи надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші до взаємної вигоди зацікавлених сторін;

В) це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 5

Тест 5. Скільки існує моделей підприємництва:


варіанти відповідей

А) 2;

Б) 3;

В) велика кількість;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 6

Тест 6. Яке поняття характеризує ресурсну функцію підприємницької діяльності


варіанти відповідей

А) пов'язана з розробкою та реалізацією нових бізнес-ідей, ноу-хау, винаходів; творче ставлення до справи;

Б) пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, налагодженням технологічного процесу, організацією комерційної діяльності, сервісу;

В) дозволяє створити механізм підвищення ефективної та корисної праці, застосувати дійові методи стимулювання збуту товарів на основі виявлених споживчих потреб;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 7

Тест 7. Яке поняття характеризує творчу функцію підприємницької діяльності


варіанти відповідей

А) пов'язана з розробкою та реалізацією нових бізнес-ідей, ноу-хау, винаходів; творче ставлення до справи;

Б) пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, налагодженням технологічного процесу, організацією комерційної діяльності, сервісу;

В) дозволяє створити механізм підвищення ефективної та корисної праці, застосувати дійові методи стимулювання збуту товарів на основі виявлених споживчих потреб;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 8

Тест 8. Яке поняття характеризує стимулюючу функцію підприємницької діяльності

 

варіанти відповідей

А) пов'язана з розробкою та реалізацією нових бізнес-ідей, ноу-хау, винаходів; творче ставлення до справи;

Б) пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, налагодженням технологічного процесу, організацією комерційної діяльності, сервісу;

В) дозволяє створити механізм підвищення ефективної та корисної праці, застосувати дійові методи стимулювання збуту товарів на основі виявлених споживчих потреб;

Г) не має правильної відповіді.  


Запитання 9

Тест 9. Відповідно до Господарського кодексу України суб'єктами господарювання є -


варіанти відповідей

А) учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізовуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав і обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах цього майна, окрім випадків, передбачених законодавством;

Б) приватні особами чи підприємства (організації) що використовують природні блага, виробництво, придбання та продажу товарів чи надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші до взаємної вигоди зацікавлених сторін;

В) юридичні та фізичні особи;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 10

Тест 10. Що являє собою поняття «Підприємництво» –

варіанти відповідей

А) це не будь-яка господарська діяльність та особливий вид діяльності;

Б) діяльність, здійснювана приватними особами чи підприємствами (організаціями) щодо використання природних благ, виробництва, придбання та продажу товарів чи надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші до взаємної вигоди зацікавлених сторін;

В) це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу;

Г) не має правильної відповіді.  


Запитання 11

Тест 11.  Що таке етика -

варіанти відповідей

А) це теорія про мораль, у широкому розумінні є системно обґрунтованими правилами, що визначають і регулюють стосунки між людьми;

Б) основні норми, принципи, мотиви та ціннісні орієнтації;

В) свобода дії, свобода вибору, свобода волі, вчинок як елементарна форма моральної діяльності, співвідношення мети і засобів діяльності мотиву і результатів дії;

Г) не має правильної відповіді.  


Запитання 12

Тест 12. Що таке етика бізнесу –


варіанти відповідей

А) моральна сутність спілкування між людьми, відкритість, монологічність і діалогічність у процесі спілкування;

Б) це правила, норми, що регулюють відношення суб'єктів бізнесу;

В) форма моральної діяльності, співвідношення мети і засобів діяльності мотиву і результатів дії;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 13

Тест 13.  Скільки в сучасному бізнесі існує рівнів етичних правил -


варіанти відповідей

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 14

Тест 14.  Міжособистісні конфлікти відбуваються


варіанти відповідей

А) між організаціями або групами однакового чи різного статусу;

Б) між симпатіями і службовими обов'язками;

В) між керівником і його заступником з приводу посади;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 15

Тест 15.  Конфлікт між керівником і підлеглими – це


варіанти відповідей

А) вертикальний конфлікт;

Б) горизонтальний конфлікт;

В) змішаний конфлікт;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 16

Тест 16.  Як характеризується конструктивний конфлікт –  


варіанти відповідей

А) сприяє виходи організації, колективу на більш високий рівень розвитку;

Б) призводить до негативних наслідків, переростає у суперечку між членами колективу;

В) пов'язаний з особистісною своєрідністю членів колективу та керівника;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 17

Тест 17.  До якого блоку в процесі створення власного бізнесу відноситься розробка бізнес-плану


варіанти відповідей

А) розробка концепції бізнесу;

Б) планування успіху підприємницького проекту;

В) реалізація підприємницького проекту;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 18

Тест 18. Скільки рис входить до «ТОП кращих рис успішного підприємця»


варіанти відповідей

А) 10 рис;

Б) 15 рис;

В) 20 рис;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 19

Тест 19.  Скільки складових у «формулі успіху в бізнесі» -

 

;


варіанти відповідей

А) 3;

Б) 4

В) 5;

Г) не має правильної відповіді.  

Запитання 20

Тест 20.  До якого блоку в процесі створення власного бізнесу відноситься презентація  бізнес-плану


варіанти відповідей

А) розробка концепції бізнесу;

Б) планування успіху підприємницького проекту;

В) реалізація підприємницького проекту;

Г) не має правильної відповіді.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест