Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Кількісний закон, що описує заломлення світла, установив вчений

а)

Гюйгенс

б)

Ньютон

в)

Снелліус

г)

Евклід

2.

Якщо кут заломлення менший від кута падіння, то це означає, що

а)

У середовищі 1 швидкість світла менша, ніж у середовищі 2

б)

У середовищі 2 швидкість світла менша, ніж у середовищі1

в)

Оптична густина середовища 2 більша, ніж середовища 1

г)

Оптична густина середовища 1 більша, ніж середовища 2

3.

Два середовища 1 і 2 з кварцу і кам'яної солі мають однакову оптичну густину. Який кут більший: кут падіння чи заломлення?

а)

Кут падіння більший кута заломлення

б)

Кут падіння менший кута заломлення

в)

Кут падіння дорівнює куту заломлення

г)

Неможливо визначити

4.

Якщо світловий промінь перпендикулярний до межі поділу середовищ, то він проходить в друге середовище

а)

не заломлюючись

б)

відхиляючись вліво

в)

відхиляючись вправо

г)

неможливо визначити як

5.

Визначити відносний показник заломлення скла води (1,33) відносно бензину (1,5) і алмазу (2,42) відносно скла (1,52)

а)

0,89 і 0,63

б)

1,13 і 0,63

в)

1,13 і 1,59

г)

0,89 і 1,59

6.

Визначити швидкість світла в бензині (1,5) і алмазі (2,42)

а)

2⋅108 м/с і 1,24⋅108 м/с

б)

4,5⋅108 м/с і 7,26⋅108 м/с

в)

2⋅108 м/с і 7,26⋅108 м/с

г)

4,5⋅108 м/с і 1,24⋅108 м/с

7.

Яким є кут повного внутрішнього відбивання для межі поділу середовищ: алмаз (2,42) - лід (1,31), скло(1,52) - повітря?

а)

66⁰ і 28⁰

б)

33⁰ і 28⁰

в)

66⁰ і 41⁰

г)

33⁰ і 41⁰

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б в (2 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. г (2 балів)
6. а (2 балів)
7. г (3 балів)