17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Запорозька Січ в кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст

Тест створено за матеріалами уроку всеукраїнської школи онлайн https://www.youtube.com/watch?v=-Ojv4hiFfPQ

Додано: 4 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 190 разів
12 запитань
Запитання 1

Оберіть офіційну назву Гетьманщини

варіанти відповідей

Військо Запорозьке

Вольності Війська Запорозького Низового

Запорізька Січ

Запитання 2

Оберіть офіційну назву Запоріжжя

варіанти відповідей

Військо Запорозьке

Вольності Війська Запорозького Низового

Гетьманщина

Запитання 3

Яка із вказаних держав захищала південні кордони Речі Посполитої та південно-східний кордон Московської держави від Османської імперії та Кримського ханства?

варіанти відповідей

Гетьманщина (або Військо Запорозьке)

Запорожжя (або Вольності Війська Запорозького Низового)

Запитання 4

Хто стояв на чолі держави Вольності Війська Запорозького Низового?

варіанти відповідей

гетьман

старшинська рада

кошовий отаман

Запитання 5

Кому підпорядковувався кошовий отаман Вольностей Війська Запорозького Низового з 1649 по 1667 рік (оскільки ця держава вважалася державою в державі і була офіційно не визнана)?

варіанти відповідей

королю Речі Посполитої

гетьману Війська Запорозького

московському царю

Запитання 6

В якому році та між якими державами було підписане Андрусівське перемир'я, за яким територія українських земель була поділена навпіл?

варіанти відповідей

1665 рік, між Московською державою та Швецією

1667 рік, між Російською імперією та Річчю Посполитою

1667 рік, між Річчю Посполитою та Московським царством

1667 рік, між Московським царством та Гетьманщиною

Запитання 7

В добу Руїни (50-70-ті роки ХVІІ століття) на території українських земель одночасно існувало ...

варіанти відповідей

дві держави (Гетьманщина та Запорожжя)

три держави (Правобережна та Лівобережна Гетьманщини і Запорожжя)

чотири держави (Правобережна та Лівобережна Гетьманщини, Вольності Війська Запорозького Низового та Запорожжя)

Запитання 8

Згідно з яким договором ХVІІ століття кошовий отаман Вольностей Війська Запорозького Низового змушений підпорядковуватися московському царю?

варіанти відповідей

Андрусівське перемир'я (1667 рік)

Вічний мир (1686 рік)

Коломацькі статті (1687 рік)

Запитання 9

Оберіть пункти, які демонструють стосунки Гетьманщини та Запорожжя за гетьманування Івана Мазепи?

варіанти відповідей

запорожці у всьому підкорялися І. Мазепі

запорожці намагалися зберегти свої вольності, тому часто порушували накази І. Мазепи

запорожці відмовлялися йти на будь-який контак з І. Мазепою

запорожці у 1689 році звернулися з проханням взяти їх під свою руку до короля Речі Посполитої

І. Мазепа намагався підпорядкувати Запорожжя гетьманській владі

запорожці під час Північної війни закликали Кримське ханство на війну з Московським царством

запорожці стали учасниками повстання донських козаків під проводом Булавіна

Запитання 10

З яким кошовим отаманом під час Північної війни Іван Мазепа уклав угоду про взаємопідтримку?

варіанти відповідей

Костем Гордієнком

Іваном Сірком

Гнатом Галаганом

Запитання 11

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

варіанти відповідей

полковника Петра Яковлєва

генерала Григорія Волконського

прилуцького полковника Гната Галагана

Запитання 12

Уникаючи переслідувань після Полтавської битви, козаки на території, підвладній Кримському хану, утворюють спочатку Кам'янську, а потім Олешківську Січ. Але постійне зменшення вольностей (заборона тримати артилерію на Січі, залучення до далеких військових походів, переслідування православної віри) кримським ханом частина козаків не витримує і в 1728 році ...

варіанти відповідей

дає останній бій кримському хану

арештовує кошового отамана Костя Гордієнка та передає його Гетьманщині, щоб мати змогу повернутися на рідну землю

переходить на бік Речі Посполитої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест