Зародження дисидентського руху. Шістдесятництво.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

а)

відмова від ідеологічного диктату

б)

згортання політики русифікації

в)

припинення атеїстичної пропаганди

г)

зародження дисидентського руху

2.

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

а)

"відбудови"

б)

"відлиги"

в)

"застою"

г)

"перебудови"

3.

 Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела. «…Для цього необхідно: по-більшовицькому засудити і викорінити як несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести боротьбу проти спроб відродити його в тій чи іншій формі…»

а)

лібералізація

б)

дисидентство

в)

шістдесятники

г)

реабілітація

4.

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шуканням істини замість ідеї, спущеної зверху для оспівування, …за опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм…»

а)

лібералізація

б)

дисидентство

в)

шістдесятництво

г)

реабілітація

5.

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу…».

а)

дисидентство

б)

реабілітація

в)

шістдесятництво

г)

лібералізація

6.

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.».

а)

дисидентство

б)

лібералізація

в)

шістдесятництво

г)

реабілітація

7.

Вкажіть, яке слово є зайвим у цьому логічному ланцюжку:

а)

десталінізація

б)

дисидентство

в)

репресії

г)

шістдесятники

8.

Вкажіть автора праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?", виданої 1965 року, яка стала підсумком діяльності дисидентів періоду відлиги.

а)
б)
в)
г)
9.

Укажіть автора і назву праці, яка започаткувала "відлигу" в українській літературі.

а)

С.Параджанов, "Тіні забутих предків"

б)

О.Довженко, "Мистецтво живопису і сучасність"

в)

І.Дзюба, "Інтернаціоналізм чи русифікація"

г)

О.Гончар, "Собор"

10.

Інакомислячі люди, що не поділяють пануючої ідеології, "незгодний", синонімом стало слово "правозахисник" - людина, яка виборює громадянські, релігійні та наіональні права - це

а)

шістдесятники

б)

дисиденти

в)

реабілітовані

г)

ліберали

11.

Вкажи форми боротьби дисидентів.

а)

протести, звернення на адресу керівників країни, "відкриті листи" до ООН

б)

антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи

в)

поширення нелегальної літератури, листівок (самвидаву)

г)

вивішування жовто-блакитних прапорів

д)

створення дисидентських організацій, акції солідарності з іншими народами

е)

страйки

12.

Укажіть автора спогадів про ув'язнення в ГУЛАГу "Чорні дні мого існування"

а)

І.Світличний

б)

І.Дзюба

в)

С.Параджанов

г)

Л.Самусь

13.

У 1961 році М. Хрущов заявив, що витрачати фінанси на реставрацію цих об’єктів є розбазарюванням народних коштів. Після цієї заяви з державного обліку було знято 740 історичних пам’яток. Про які об’єкти говорив Хрущов?

а)

колишні панські маєтки

б)

пам’ятки культового походження

в)

пам’ятки козацької доби

г)

пам’ятки князівської доби

14.

Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»

а)

сприяв переходу до ринкових методів господарювання

б)

створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.

в)

забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.

г)

не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.

15.

Що було притаманне духовному життю України в період десталінізації (1953–1964 рр.)?

а)

відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди

б)

вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді

в)

ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури

г)

припинення політики русифікації та ідеологізації системи народної освіти

16.

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: художниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», "Абетка", співавтор вітражу «Тарас Шевченко»; один із організаторів і активний член Клубу творчої молоді "Сучасник".

  

а)

Є.Сверстюк

б)

Л.Костенко

в)

А. Горська

г)

І.Дзюба

17.

Укажітть прізвище митця - поет, прозаїк, автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства», "Поезії".

а)

І.Світличний

б)

А.Горська

в)

В.Стус

г)

В.Симоненко

18.

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: громадська діячка, поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко».

а)

А.Горська

б)

В.Смоненко

в)

Л.Костенко

г)

В.Сиус

19.

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната».

а)

С.Параджанов

б)

В.Симоненко

в)

О.Довженко

г)

В.Биков

20.

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: видатний поет, правозахисник, відрахований з аспірантури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка АН УРСР за участь в акції протесту проти арештів 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків". Автор збірки "Веселий цвинтар".

а)

В.Симоненко

б)

В.Стус

в)

Є.Сверстюк

г)

Л.Танюк

21.

Вкажіть на основі тексту, про діяльність яких сил в українському суспільстві підчас «відлиги» йде мова: «Насередину 60-х років в країні діяли гуртки, спілки, комітети, об’ єднання, що мали статути, програми і були добре структуровані. Лідери й активісти руху чітко уявляли не тільки шляхи реалізації визначеної мети, а й теоретично обґрунтовували національно-визвольну боротьбу в Україні».

а)

шовіністів

б)

колабораціоністів

в)

дисидентів

г)

комуністів

22.

Укажіть діяча: видатний політичний і громадський діяч, дисидент, дипломат, юрист. Разом з І.Кандибою створив УРСС, яка мала програму легального виходу України з СРСР, засуджений до смертної кари, заміненої на 15-річне ув'язнення. Перший посол України в Канаді (1992-1993 рр.). Автор "Сповідь у камері смертника", "Вірю в Бога та в Україну", "Не дам загинуть Україні", "З часів неволі. Сосоновка-7".

а)

Л.Танюк

б)

Л.Лук'яненко

в)

І.Драч

г)

І.Дзюба

23.

Укажіть причини народження дисидентстського руху.

а)

"відлига" породила надії і водночас принесла розчарування

б)

прийняття Загальної Декларації прав людини (1948 р.), що спричинило розвиток у світі правозахисного руху

в)

ненасильницькі форми і методи

г)

антикомуністичні виступи в Угорщині (1956 р.), в Східній Німеччині (1951 р.) і в Польщі

д)

монопольна влада партійно-радянської номенклатури, цензуру, бюрократизація

е)

утиски національно-культурного життя, русифікація, антирелігійна політика

є)

розширення прав профспілок

24.

Кому належить вислів: "У питаннях культури я - сталініст"?

а)

О.Кириченко

б)

М.Хрущову

в)

М.Підгорному

г)

П.Шелесту

25.

В якому році був створений Клуб творчої молоді у Києві "Сучасник"?

а)

1960 р.

б)

1962 р.

в)

1956 р.

г)

1964 р.

26.

Коли відбулась перша масова акція КТМ "Сучасник" в Жовтневому палаці культури?

а)

4 вересня 1965 р.

б)

жовтень 1956 р.

в)

14 травня 1962 р.

г)

15 жовтня 1959 р.

27.

Укажіть рік заснування Української робітничо-селянської спілки (УРСС).

а)

1959 р.

б)

1960 р.

в)

1962 р.

г)

1965 р.

28.

Укажіть рік проведення судового процесу у справі юристів (процес над УРСС).

а)

1959 р.

б)

1961 р.

в)

1962 р.

г)

1960 р.

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. г (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а в г д (4 балів)
12. г (1 балів)
13. б (1 балів)
14. г (1 балів)
15. б (5 балів)
16. в (1 балів)
17. г (5 балів)
18. в (5 балів)
19. а (1 балів)
20. б (1 балів)
21. в (1 балів)
22. б (1 балів)
23. а б г д е (5 балів)
24. б (1 балів)
25. а (1 балів)
26. в (1 балів)
27. а (1 балів)
28. б (1 балів)