І етап Всеукраїнської олімпіади з історії (8 клас) Завдання для олімпіади з історії 8 клас

Додано: 22 жовтня 2019
Предмет: , 8 клас
Тест виконано: 6 разів
27 запитань
Запитання 1

У який з цих періодів кам'яного віку людина винайшла лук і стріли:

варіанти відповідей

неоліт

палеоліт

мезоліт

енеоліт.

Запитання 2

Найбільшої сили розлив Нілу досягав 19 липня. Яке свято відзначали у цей день давні єгиптяни:

варіанти відповідей

Новий рік;

Свято Нілу

День народження фараона;

Свято врожаю.

Запитання 3

Як називалися кораблі, на яких нормани здійснювали свої походи:

варіанти відповідей

дракар;

галера;

дредноут;

фрегат.

Запитання 4

Як називалися укріплені місця, центри князівської адміністрації, започатковані княгинею Ольгою для збору данини у підкорених племенах:

варіанти відповідей

застави

дитинці;

погости;

гради.

Запитання 5

Вкажіть, яка з перелічених подій відбулася найраніше:

варіанти відповідей

перемога литовсько-руського війська над монголами в битві на Синіх Водах

утвердження литовської династії Гедиміновичів у Волинському князівстві

перемога литовського війська над московським у битві під Оршею

остаточна ліквідація Київського удільного князівства

Запитання 6

Укладення Кревської унії (1385 р.) призвело до

варіанти відповідей

появи вотчинної форми землеволодіння

поширення впливу католицької церкви

виникнення українського козацтва

ліквідації удільного устрою

Запитання 7

Держава, позначена на картосхемі штрихуванням, виникла в результаті

варіанти відповідей

відокремлення від Великого князівства Литовського

територіальних зазіхань Московської держави

завоювань Османської імперії

розпаду Золотої Орди

Запитання 8

Адміністративно-територіальна одиниця на українських землях у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської в XV–XVIII ст. – це

варіанти відповідей

«губернія»

«воєводство»

«князівство»

«намісництво»

Запитання 9

З якою метою ухвалено цитований документ?

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

варіанти відповідей

розширити повноваження греко-католицької церкви

зняти гостроту міжконфесійного протистояння в суспільстві

розділити на українських землях світську та духовну владу

скасувати рішення Берестейського церковного собору

Запитання 10

Що було наслідком укладення Берестейської унії?

варіанти відповідей

реформування православної церкви

масове покозачення селянства, поширення фільварків

започаткування книгодрукування

розкол православної церкви

Запитання 11

Про яких князів говорили "Батько був Великим, а син Мудрим"

варіанти відповідей

Ігор і Святослава

Володимир і Ярослав

Аскольд і Дір

Олег і Ігор

Запитання 12

Роки видань трьох редакцій Литовських статутів:

варіанти відповідей

 1523 р., 1566 р., 1569 р.

 1529 р., 1588 р., 1596 р

 1523 р., 1569 р., 1596 р.

 1529 р., 1566 р., 1588 р.

Запитання 13

Історичний діяч, зображений на картині:

варіанти відповідей

 Герасим Смотрицький

Василь-Костянтин Острозький

 Костянтин Іванович Острозький

 Іпатій Потій

Запитання 14

Церковний діяч, реформатор української православної церкви та освіти, митрополит Київський, Галицький і всія Русі у 1633 – 1647 рр.:

варіанти відповідей

 Петро Могила

 Йов Борецький

 Іпатій Потій

Михайло Рогоза

Запитання 15

Назва першої книги, яка була надрукована на території України:

варіанти відповідей

«Пересопницьке Євангеліє»

 «Острозька Біблія»

 «Апостол»

 «Буквар»

Запитання 16

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото

варіанти відповідей

 Будинок Корнякта

 Чорна Кам’яниця

 Каплиця Трьох святителів

 Каплиця Боїмів

Запитання 17

Роки діяльності Острозької академії:

варіанти відповідей

 1576 – 1636 рр.

1615 – 1632 рр.

1586 – 1648 рр.

 1596 – 1648 рр.

Запитання 18

Укажіть назву наведеної ікони:

варіанти відповідей

Ікона «Вознесіння Христове»

 Ікона «Успіння Богородиці»

 Ікона «Покров Богородиці»

 Ікона Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях

Запитання 19

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото:

варіанти відповідей

 Замок Паланок (Мукачівський замок)

 Іллінська церква в Суботові

 Каплиця Боїмів

 Острозький замок

Запитання 20

«Апостол» (1574), «Буквар» (1574), «Острозька Біблія» (1581) – це:

варіанти відповідей

книги, які було надруковано коштом князя Костянтина Острозького

 перші підручники, надруковані коштом православних братств

 перші рукописні книги, створені тогочасною українською мовою

 перші друковані на українських землях книги, видані Іваном Федоровим

Запитання 21

Шляхта – це:

варіанти відповідей

 титульна знать, представники якої мали політичний та релігійний вплив у державі 

аристократія, яка не підлягала владі місцевої адміністрації, не мала права на військову службу

суспільний стан, лицарі – основним заняттям яких була військова служба, за що вони отримували землі та пільги

 суспільний стан, лицарі – основним заняттям яких була служба у реєстровому війську

Запитання 22

Фільварок – це:

варіанти відповідей

господарство селянина

 багатогалузеве феодальне господарство

 міра земельного наділу

 форма селянської повинності

Запитання 23

Назва ремісників, які не входили до складу цехових ремісничих організацій:

варіанти відповідей

 плебс

 зем’яни

 партачі

 селяни

Запитання 24

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото:

варіанти відповідей

Будинок Корнякта

Чорна Кам’яниця

 Каплиця Боїмів

 Каплиця Трьох святителів

Запитання 25

Рік видання Третього Литовського статуту:

варіанти відповідей

 1588 р.

 

 1529 р.

 1569 р.

1566 р.

Запитання 26

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото:

варіанти відповідей

 Каплиця Боїмів

 Замок Паланок (Мукачівський замок)

 Острозький замок

 Іллінська церква в Суботові

Запитання 27

Період, коли фільваркові господарства поширилися на всі українські землі, які перебували під польським впливом:

варіанти відповідей

 ХV ст.

 ХVІ ст.

 ХІV ст.

 ХІІІ ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест