Завдання І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови Імені Петра Яцика

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 3 клас
Тест виконано: 190 разів
11 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому слова правильно поділені для переносу.

варіанти відповідей

Сой-ка, ход-жу, олі-вець, близь-кий, кі-льце.

Со-йка, ход-жу, олі-вець, бли-зький, кі-льце.

Сой-ка, хо-джу, олі-вець, близь-кий, кіль-це.

Сой-ка, хо-джу, о-лі-вець, близь-кий, кі-льце.

Запитання 2

Познач рядок, у якому прикметник правильно замінено на протилежний за значенням.

варіанти відповідей

Легка задача - легкі приклади.

Ледачий хлопчик - ледача дівчинка.

Легка задача - проста задача.

Ледачий хлопчик - лінивий хлопчик.

Легка задача - нелегка задача.

Ледачий хлопчик - розумний хлопчик.

Легка задача - важка задача.

Ледачий хлопчик - працьовитий хлопчик.

Запитання 3

Познач рядок, у якому слова записані за алфавітом. 

варіанти відповідей

Земля, читання, веснянка, чотирнадцять.

Веснянка, земля, читання, чотирнадцять.

Веснянка, земля, чотирнадцять, читання.

Земля, веснянка, читання, чотирнадцять.

Запитання 4

Познач рядок, у якому правильно визначений наголос (великою буквою)

варіанти відповідей

ЧергОвий, одинАдцять, спИна, цЕнтнер.

ЧергОвий, одИнадцять, спинА, центнЕр.

ЧерговИй, одинАдцять, спИна, цЕнтнер.

ЧерговИй, ОдИнадцять, спинА, центнЕр.

Запитання 5

Знайди серед світлин ҐАНОК.

варіанти відповідей
Запитання 6

Знайди серед світлин ҐЕРДАН.

варіанти відповідей
Запитання 7

Знайди серед світлин ХВІРТКУ.

варіанти відповідей
Запитання 8

Познач рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

варіанти відповідей

Гора, горище, гірський, вгору.

Синіє, синька, синок, синій.

Гора, горілий, згоріти, вигорів.

Соняшник, сон, сонце, сонячний.

Запитання 9

Поясни значення виразу

Вітер у голові

варіанти відповідей

без кашкета

застуджений

швидкий

легковажний

Запитання 10

Поясни значення виразу

ЛОВИТИ ҐАВ

варіанти відповідей

сумувати

розмовляти

дивитися

нічого не робити

Запитання 11

Знайди слово, що відповідає схемі.

варіанти відповідей

сонячний

промова

приказка

листочки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест