Займенник

Додано: 9 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Копія з тесту: Займенник
Тест виконано: 855 разів
26 запитань
Запитання 1

Скільки займенників у поданому уривку?

"Я жду тебе на перехресті днів, перед порогом радості своєї.

І не питай ти нас, своїх дітей, про відданість Вкраїні й слову..."

варіанти відповідей

5

6

7

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому всі слова — займенники

варіанти відповідей

він, все, вже, її, стільки


його, себе, хто, що


свій, себе, сім, отой

Запитання 3

У якому словосполученні вжитий присвійний займенник?

варіанти відповідей

його автомобіль;


зачинили його;


злякали його;


його не було

Запитання 4

Скільки є розрядів займенників?

варіанти відповідей

10

7

9

3

Запитання 5

У якому словосполученні вжитий присвійний займенник?

варіанти відповідей

його автомобіль;


зачинили його;


злякали його;


його не було

Запитання 6

Особливістю зворотного займенника є те, що він:

варіанти відповідей

А. не змінюється;

Б. не відповідає на питання;

В. не має називного відмінка;

Г. не виступає членом речення.

Запитання 7

Скільки є розрядів займенників?

варіанти відповідей

10

7

9

3

Запитання 8

У якому словосполученні вжитий присвійний займенник?

варіанти відповідей

його автомобіль;


зачинили його;


злякали його;


його не було

Запитання 9

Від питальних (віносних) займенників утворюються:

варіанти відповідей

означальні, вказівні

особові, присвійні

неозначені, заперечні

присвійні, вказівні

Запитання 10

Укажіть розряд за значенням займенника ХТО у реченні:

Хто написав цей твір?

варіанти відповідей

питальний


відносний


особовий

Запитання 11

Укажіть рядок,у якому всі займенники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

будь/хто, де/який, ні/який

хтозна/чий, казна/що, що/небудь

де/що, аби/який, ні/чий

будь/який, не/аби/що, де/котрий

Запитання 12

Укажіть речення з помилкою у написанні займенника

варіанти відповідей

Бачив хто-небудь,як цвітуть соняшники?

Кожна квітка тягнеться до сонця.

Звуки бувають всякі-тільки треба вміти їх слухати.

І перед тобою де-який час мерехтить безліч маленьких сонечок.

Запитання 13

Як пишемо неозначені займенники

аби/чий, де/хто, котрий/сь

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 14

Продовжіть речення:

Заперечні займенники утворюємо за допомогою.....

варіанти відповідей

казна-, хтозна-, будь-, небудь

ні

аби-, де-, -сь

Запитання 15

Неозначені займенники

який/небудь, будь/хто, хтозна/чийого, будь/чий пишемо

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 16

Немає помилки у реченні рядка:

варіанти відповідей

Вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому й важче, ніж у п'ятому.

Хлопці ані скілечки не боялися того чудовиська, що жило в озері.

Треба ж мати не аби яку макітру, щоб таке змакітрити!

Якщо кожен шестикласник зробить колекцію комах, то наступного літа ні чого буде вже й ловити!

Запитання 17

Усі неозначені займенники написано правильно в рядку:

варіанти відповідей

Будь хто, дехто, хто зна кому, аби з ким

Що-небудь, абикому, щось, казна-хто

З кимнебудь, який-сь, де що, хтозна скільки.

Кого-небуть, де котрий, щонебудь, аби що

Запитання 18

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом.

варіанти відповідей

 Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

 Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.

Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.

Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

Запитання 19

Укажіть рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.

Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/за/кого.

Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.

Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого. 

Запитання 20

Заперечні займенники пишуться окремо, якщо:

варіанти відповідей

між займенником і часткою є прийменник

 вони мають різні основи

вони мають частки

Запитання 21

Усі займенники написано ПРАВИЛЬНО в рядку

варіанти відповідей

 у декого, будь-до чого, бозна-що, будь із ким

 казна про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

 аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Запитання 22

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

будь/з/ким, аби/хто, де/який

 який/сь, аби/що, де/котрий

хтозна/чому, аби/якій, де/що

будь/за/ким, казна/перед/чим, яке/сь

Запитання 23

Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

варіанти відповідей

Хто/небудь, казна/в/кого, будь/який, будь/з/ким

Будь/який, хтозна/який, казна/кого, чий/небудь. 

 Аби/чий, де/хто, аби/хто, кому/сь.

Чий/небудь, кого/сь, будь/хто, казна/хто

Запитання 24

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Яке мені здається просто сміттям.

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

5

2

6

8

Запитання 25

Хто завжди каже правду?

Що то за штука; і день , і ніч стука?

Що на світі найшвидше?


Визначте розряд займенників у загадках.

варіанти відповідей

питальні

відносні

присвійні

вказівні

Запитання 26

Помилковою є форма займенника

варіанти відповідей

дякувати вас

сміятися з мене

пробачте мені

кепкувати з нього

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест