Займенник.

Додано: 6 квітня
Предмет: , 6 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Усі займенники правильно записані в рядку

варіанти відповідей

ні з чим, бозна-кому, аби-котрий

ні з ким, котрийсь, чий-небудь

ні якого, де-котрий, аніскільки

аби-яка, бозна якого, ні в якому

Запитання 2

Через дефіс треба писати усі займенники в рядку

варіанти відповідей

аби/чий, хтозна/кому, ні/хто

ані/чий, будь/хто, чий/небудь

будь/який, казна/чиє, казна/що

ні/якою, будь/з/чим, хтозна/на/чому

Запитання 3

З′ясуйте, яким членом речення є виділене слово у реченні:

Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи.

варіанти відповідей

підмет

присудок

обставина

додаток

Запитання 4

Виділене слово є займенником у реченні

варіанти відповідей

Казка-це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії.

Я тобі скажу, друже, що мрій дитячих я не розгубив.

Памятайте, що книги - це тисячолітня мудрість людини.

Здавалося, що якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.

Запитання 5

З′ясуйте, скільки займенників є у поданому уривку з поезії.

Я думаю про тебе весь мій час,

Але про це не треба говорити.

варіанти відповідей

3

4

5

0

Запитання 6

 Укажіть рядок, у якому всі слова - займенники:

варіанти відповідей

він, все, вже, її, стільки

його, стільки, хто, жодний

свій, себе, куди, отой

ніхто, будь-де, який-небудь, абищо

Запитання 7

У всіх реченнях вжито займенники, ОКРІМ:

варіанти відповідей

Я тебе, Славуто мій, слухать не стомивсь. 

Дніпро - це найбільша річка України. 

 Ця квітка завжди хвилює людей.

 І зникне в хмарах твій білий кінь мрій.

Запитання 8

 Допущено орфографічну помилку в словосполученні:

варіанти відповідей

без будь-яких пригод 

хтозна-яка відповідь

чомусь не хочеться

ні ким не визнана

Запитання 9

Усі займенники відмінюються як прикметники в рядку

варіанти відповідей

котрий, твій, деякий, інший

себе, хтось, вони, ніхто

будь - що, вона, наш, всякий

цей, я, самий, цей

Запитання 10

Неправильно вжито форму займенника в реченні

варіанти відповідей

Їм промовляти душа моя буде.

Завдяки їм змінено хід історії України.

Мати пишалася їми за відмінне навчання.

Учитель дорікав їм за недбалість.

Запитання 11

Зворотний займенник в родовому відмінку є в реченні:

варіанти відповідей

Тими співами новими я себе розколишу. 

В собі самому шукай справжніх благ.

Якщо ти звіришся на стихію, то перестанешкерувати собою.

Збери в середині себе свої думки.

Запитання 12

Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.


1. хто? який? котрий? скільки?

2. хто, що, чий, скільки

3. ніхто, ніякий, нікотрий, ніскільки

4. мій, свій, ваш, її


А. Присвійні.

Б. Заперечні.

В. Відносні.

Г. Питальні.

варіанти відповідей

1 - А, 2 - В, 3 - Б, 4 - Г;

1 - В, 2 - Б, 3 - Г, 4 - А;

1 - Г, 2 - В, 3 - Б, 4 - А;

1 - Г, 2 - А, 3 - Б, 4 - В.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест