Займенник. Правопис заперечних і неозначених займенників

Додано: 4 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 627 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі слова є займенниками?

варіанти відповідей

Мене, нами, десь, під.

Ніхто, деякий, у нього, собою.

Собі, третій, мій, ти.


Він, чийсь, над, нізащо.

Запитання 2

У якому реченні є займенник? 

варіанти відповідей

До першого грому земля не розмерзається.


Ластівка день починає, а соловей його закінчує.


Посій в пору, будеш мати зерна гору.

Як у травні сонячно надворі, то восени хліб у коморі.


Запитання 3

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Яке мені здається просто сміттям.

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

5

2

6

8

Запитання 4

 Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник у рядку

варіанти відповідей

хтось


себе

стільки

хтозна-який.

Запитання 5

 Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони

варіанти відповідей

 вживаються для утворення питальних речень;

 вживаються для зв’язку частин складного речення;

вказують на відношення до особи;

вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.

Запитання 6

У якому рядку всі займенники потрібно писати разом?

варіанти відповідей

Ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

Ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто

Ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий

Ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

Запитання 7

У якому рядку всі займенники потрібно писати через дефіс?

варіанти відповідей

Ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь

 Де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

Ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

Будь/який, казна/чиє, бозна/що, який/небудь

Запитання 8

У якому рядку всі займенникові форми написано правильно?


варіанти відповідей

Нічийого, казна для чого, декотрий, якийсь

Ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо

Дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому

Аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь

Запитання 9

Укажіть рядок слів, кожне з яких пишеться окремо

варіанти відповідей

 будь/на/чому, будь/у/чому, казна/з/ким, казна/при/кому

будь/що, що/будь, хтозна/який, де/чий


будь/хто, хто/будь, чий/небудь, де/інде

будь/чий, чий/будь, хто/небудь, де/хто


Запитання 10

Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:

варіанти відповідей

ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому

ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого

ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого

ні/який, ні/чий, ні/якого, ні/ким.

Запитання 11

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні: «Будь-яка подорож розширює горизонти»?

варіанти відповідей

підмета

означення

додатка

обставини.

Запитання 12

Яке речення потребує редагування?

варіанти відповідей

Крім неї, ніхто більше не написав твір.

Я прекрасно провів з ними час на вечірці.

Завдяки ним ми вивчили англійську мову.

Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест