Займенник. Розряди займенників.

Додано: 6 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 1191 раз
14 запитань
Запитання 1

До особових займенників відносяться всі слова в рядку (три відповіді)

варіанти відповідей

я, вони, нами, воно

я, ними, твої, який

вони, ми, ви, ними

ваші, ти, свій, з нею

себе, він, вона, ніхто

тобі, ним, мною. нею

Запитання 2

До присвійних займенників відносяться всі слова в рядку (дві відповіді)

варіанти відповідей

ваш, мій, їхній

ваш, твій, вами

вони, мій , я

наша, його, її

сама, весь, жодна

Запитання 3

До означальних займенників відносяться всі слова в рядку (три відповіді)

варіанти відповідей

весь, самий, жодний

інший , кожний, усякий

сам, себе, який

кожен, усякий, жоден

той, цей, та

Запитання 4

До вказівних займенників відносяться всі слова в рядку (дві відповіді)

варіанти відповідей

цей, той, тією

цією, на тому, стільки

скільки, чий, котрий

нічого, ніхто, ніким

собі, кого. чиїм

Запитання 5

До заперечних займенників відносяться всі слова в рядку (дві відповіді)

варіанти відповідей

ніхто, якийсь, ніщо

ні від кого, ніким, нічий

ніскільки, нічим, нікотрий

ніскількома, хтозна-який, який-небудь

ні з ким, якась, нікому

Запитання 6

До зворотних займенників відносяться всі слова в рядку

варіанти відповідей

собою, собі, себе

тобою, тобі, тебе

мною, мене, мені

вами, нею, собі

собою, собі, тобі.

Запитання 7

До неозначених займенників відносяться всі слова в рядку (дві відповіді)

варіанти відповідей

якийсь, яка, чиясь

казна-хто, який-небудь, ніякий

невідь-хто, декому, абичий

ні на кому, хтозна-ким, будь з ким

аби до кого, чийсь, абихто

Запитання 8

Заперечні займенники утворюємо додаванням частки НІ до

варіанти відповідей

відносних займенників

присвійних займенників

означальних займенників

неозначених займенників

Запитання 9

Неозначені займенники утворюються за допомогою часток

аби-, де-, казна-, хтозна-, - небудь, - будь, -сь від

варіанти відповідей

присвійних займенників

заперечних займенників

означальних займенників

вказівних займенників

питальних займенників

Запитання 10

Не має форми називного відмінка, значення роду й числа займенник

варіанти відповідей

нічого

себе

якогось

нас

будь-кого

Запитання 11

Які два розряди займенників пишуться однаково, але одні вживаються для оформлення питання, а інші - для зв"язку частин складного речення?

варіанти відповідей

питальні та означальні

неозначені та питальні

питальні та відносні

означальні та відносні

питальні та заперечні

Запитання 12

Займеннику характерні такі ознаки (кілька відповідей)

варіанти відповідей

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх

усі займенники змінюються за відмінками, родами та числами

усі займенники змінюються за відмінками,а деякі ще й за родами та числами

у реченні займенник найчастіше виступає обставиною

займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів

займенники відповідають на ті ж питання, що й іменники прикметники та кількісні числівники

Запитання 13

Ви можете залишити свої речі у якійсь із цих шаф.


У цьому реченні використано займенники таких розрядів:

варіанти відповідей

особовий, означальний, зворотний, вказівний

особовий, зворотний, вказівний

особовий, неозначений, зворотний, вказівний

особовий, неозначений, присвійний, вказівний

особовий, неозначений, присвійний

Запитання 14

Молодь завжди прагне чогось нового.


Оберіть лише ті позиції, які характеризують використаний займенник:

варіанти відповідей

Питальний, родовий відмінок, додаток

Питальний, родовий відмінок, означення

Неозначений, родовий відмінок, додаток

Неозначений, знахідний відмінок, означення

Неозначений, знахідний відмінок, додаток

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест