Займенник. Відмінювання займенників

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 170 разів
12 запитань
Запитання 1

За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на:

варіанти відповідей

шість розрядів

дев'ять розрядів

сім розрядів

Запитання 2

Особові займенники вказують на…

варіанти відповідей

належність якогось предмета певній особі;


існуючі, але невідомі, неозначені предмети чи особи, їхні якості, ознаки;

особу, яка говорить, до якої говорять, про яку говорять.


Запитання 3

Особові займенники змінюються за відмінками й числами, а присвійні…

варіанти відповідей

за відмінками, числами, родами

тільки за родами;

тільки за числами.

Запитання 4

Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

варіанти відповідей

знахідного відмінка;

називного відмінка;

місцевого відмінка.

Запитання 5

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні - до…


варіанти відповідей

питальних займенників

неозначених займенників

вказівних займенників

Запитання 6

Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:

варіанти відповідей

ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;

ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;

ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого

Запитання 7

Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:


варіанти відповідей

ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;

аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто;

казна/що, будь/який, хтозна/що, який/небудь

Запитання 8

Визначити речення, у якому немає займенників:


варіанти відповідей

У всякім подвір’ї – свої повір’я (Нар. творчість)

Хвилина годину береже (Нар. творчість).

Хороший товар сам себе хвалить (Нар. творчість).

Запитання 9

Визначити речення, у якому є займенники:


варіанти відповідей

3 малого джерела велика річка починається (Нар. творчість)

Цибуля від семи недуг лікує (Нар. творчість)

Кожний собі щастя кує (Нар. творчість).

Запитання 10

Якому рядку всі займенники вказівні:


варіанти відповідей

ця, якою, чиїх, ніякі

цій, те, таку, тим

кожному, твоєму, мій, їхнього

Запитання 11

Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі давального

відмінка.


варіанти відповідей

мені, він, якийсь, щось;

вона, тобі, моїй, нічого;

їй, якомусь, ніякому, йому

Запитання 12

У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника:


варіанти відповідей

Дякую Вас.

Котра година?

Пробачте мені.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест