Займенник як частина мови

Додано: 2 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 687 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки займенників у поданому уривку?

"Я жду тебе на перехресті днів, перед порогом радості своєї.

І не питай ти нас, своїх дітей, про відданість Вкраїні й слову..."

варіанти відповідей

5

6

7

Запитання 2

Визначте, яким членом речення є займенник

"Гречана каша хвалилась, ніби вона з медом родилась."

варіанти відповідей

додаток

означення

підмет

Запитання 3

Визначити речення, у якому є займенники

варіанти відповідей

3 малого джерела велика річка починається.

Цибуля від семи недуг лікує.

Умій їздити, умій і доглядати.

Кожний собі щастя кує.

Запитання 4

Визначити речення, у якому немає займенників

варіанти відповідей

У всякім подвір'ї — свої повір'я.

Хвилина годину береже.

Хороший товар сам себе хвалить.

За добру справу всі люди беруться. 

Запитання 5

Особовий займенник І особи множини вжито у реченні

варіанти відповідей

Я свою вину на Івана зверну.

Добре там, де нас немає.

Не ти б казав, не я б слухав.

Ніхто не чув, як комар чхнув.

Запитання 6

На скільки розрядів поділяються займенники?

варіанти відповідей

10

7

8

9

Запитання 7

Усі займенники особові в рядку

варіанти відповідей

вашого, самою, тобою, нас

цій, ти, собі, твого

чиє, ні з ким, мене, він

мені, зі мною, на ньому, з ним

Запитання 8

Усі слова є займенниками в рядку

варіанти відповідей

батьків, ясен, тямущий, будній

ніде, абияк, навіщо, куди-небудь

самий, кожен, деякий, інший

ніхто, лише, так, тільки

Запитання 9

Займе́нник - це ......

варіанти відповідей

службова частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість.

самостійна частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість.

службова частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

самостійна частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 10

Займенники можуть уживатися замість усіх нижче згаданих частин мови

варіанти відповідей

іменник

прикметник

числівник

дієслово

прислівник

Запитання 11

Займенники хто, що, який, чий, котрий є відносними, коли вони

варіанти відповідей

вживаються для утворення питальних речень.

вказують на різні відношення в реченні.

вживаються для зв’язку частин складного речення.

Запитання 12

У котрому рядку всі займенники належать до відносних і питальних?

варіанти відповідей

 вас, них, абичий, якогось, ніким

його, її, ним, хто, що, нікотрий

 свій, мій, всякий, тій, наш

 кого, чий, що, котрий, який

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест