1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Займенник як частина мови

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 257 разів
12 запитань
Запитання 1

Займенник - самостійна частина мови, яка

варіанти відповідей

означає презмет, ознаку, кількість.

означає ознаку предмета.

вказує на особу, кількість і порядок при лічбі.

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 2

До одного розряду належать обидва слова рядка.

варіанти відповідей

себе, свій

мій, його

такий, інший

усякий, ніякий

Запитання 3

Правильно написані усі займенники в рядку

А. аби-хто, нідочого, нікого, будь-чого

Б. хто-сь, нікому, ні до чого, нізащо

В. чомусь, ніскільки, казна до кого, ні про що

Г. який-небудь, казна на кого, чому-сь, декому

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка , роду і числа?

          А. Наш. Б. Себе. В. Хто  Г. Вона.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Встановіть відповідність між займенниками та їх розрядом.

           А.Мій , свій , ваш , його.  1. Заперечні.

           Б.Мене , ти , вами , вони.   2. Неозначені.

           В.Нікого , ніщо , нічий , ні в чому. 3. Присвійні

           Г.Будь-хто , щось , абиякий , чий-небудь.   4. Особові

варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-1, Г-4

А-1, Б-3, В-4, Г-2

А-3, Б-1, В-2, Г-4

А-3, Б-4, В-1, Г-2

Запитання 6

У якому рядку всі займенники присвійні:

варіанти відповідей

моє, наше, ваше, їх

мій, цей, той, її

ми, ви, ти, вони

Запитання 7

У якому рядку всі займенники вказівні:

варіанти відповідей

ними, нами, вами

ота, моя,її, нею

цей, отой, оця, та

Запитання 8

Займенники увесь, весь, кожний, жодний є...

варіанти відповідей

особовими

означальними

неозначеними

Запитання 9

Якщо до відносного займенника додати частки аби-, де-, -небудь, казна-, хтозна, будь- , то утвориться...

варіанти відповідей

неозначений займенник

означальний займенник

вказівний займенник

Запитання 10

За допомогою частки ні утворюються ...

варіанти відповідей

заперечні займенники

неозначені займенники

означальні займенники

Запитання 11

Визнач рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/що,аби/де, казна/хто

будь/в/чому, будь/де, будь/коли

хтозна/хто, будь/скільки, хто/небудь

Запитання 12

Окремо з часткою ні пишуться такі займенники:

варіанти відповідей

ні/хто,ні/чим, ні/якому

ні/про/що, ні/перед/чим,ні/від/кого

ні/чим, ні/кому,ні/кого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест