Займенник як частина мови
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Займенник

а)

називає предмет

б)

називає ознаку предмета

в)

називає кількість предметів

г)

указує на предмет, ознаку кількість, але не називає їх

2.

У реченні займенник виконує синтасичну роль

а)

будь-якого члена речення

б)

підмета та додатка

в)

головних членів речення

г)

другорядних членів речення

3.

Займенники співвідносяться

а)

з іменником, прикметником, дієсловом

б)

з іменником, прикметником, числівником

в)

з прикметником, числівником, дієсловом

г)

з іменником, числівником, дієсловом

4.

Займенник відповідає на питання

а)

який? чий? котрий? скільки?

б)

хто? що? який? чий?

в)

хто? що? який? чий? скільки?

г)

що робити? що зробити? як? скільки?

5.

Займенники за значенням поділяються на

а)

3 розряди

б)

5 розрядів

в)

9 розрядів

г)

10 розрядів

6.

У ряду всі займенники є особовими

а)

мене, тебе, нас вас, себе

б)

ваш ви, ти, твій, ми

в)

мене, мені, мною, мого

г)

ти, тебе, тобі, тобою

7.

Займенник є в реченні

а)

Гопак - національний танок нашої Батьківщини.

б)

Гопак має свої властивості.

в)

Елементи гопака - і шпагат, і павучок - не залишають глядачів байдужими.

г)

Гопак демонструє силу, спритність, героїзм і шляхетність.

8.

Займенник є в реченні

а)

Що посієш - те й пожнеш.

б)

Тихіше ідеш - далі будеш.

в)

Семеро одного не ждуть.

г)

Один за всіх - і всі за одного.

9.

Означенням є займенник у реченні

а)

Гопак - національний танець українців.

б)

Гопак має свої властивості.

в)

Гопак демонструє силу, спритність, героїзм і шляхетність.

г)

Елементи гопака - і шпагат, і павучок - не залишають байдужими.

10.

Займенника немає в реченні

а)

Зневажаєш сам себе, зневажить і світ тебе.

б)

Мій дім - моя фортеця.

в)

Усяке село своє прислів'я має.

г)

Диму без вогню не буває.

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. г (1 балів)
7. а б (2 балів)
8. а г (2 балів)
9. б (1 балів)
10. г (1 балів)