Займенник як частина мови. Розряди за значенням

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Займенник - це?

варіанти відповідей

самостійна частина мови, що вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх

службова частина мови, що вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх

самостійна частина мови, що називає ознаку предмета та відповідає на питання яки й, яка, яке, які

Запитання 2

За значенням і граматичними ознаками займенники поділяють на.....

варіанти відповідей

7 розрядів

8 розрядів

9 розрядів

Запитання 3

До особових належать займенники...

варіанти відповідей

ніхто, ніщо, ніякий, нічий

я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній

Запитання 4

Знайдіть зворотний займенник!

варіанти відповідей

аніякий

отой

себе

Запитання 5

До присвійних займенників належать?

варіанти відповідей

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній

я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони

Запитання 6

Знайдіть неозначені займенники!

варіанти відповідей

хто? що? котрий?

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки

будь-хто, що-небудь, абиякий, дечий, казна-що

Запитання 7

Скільки займенників у реченні?

Ми проведемо наше засідання під такою назвою: «Свою Україну любіть…»

варіанти відповідей

2

3

4

Запитання 8

До якого розряду належать займенники інший, сам, усякий, жодний?

варіанти відповідей

означальні

Вказівні

відносні

Запитання 9

Займенники ніхто, ніщо, нічий, аніхто, аніщо належать до?

варіанти відповідей

Присвійних

Неозначених

Заперечних

Запитання 10

Займенники хто? що? належить до

варіанти відповідей

особових

питальних

присвійних

Запитання 11

Визнач синтаксичну роль займенника у реченні

Її смаколики найкращі у місті

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Запитання 12

Оберіть рядок тільки із займенниками!

варіанти відповідей

Я, ти, ми, дитина

Мій, твій, вона, наш

Щось, гарний, чийсь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест