займенники

Додано: 25 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 108 разів
50 запитань
Запитання 1

Усі займенники особові в рядку

варіанти відповідей

вас, мною, нам, їм

усього, тобі, собою, з нею

ніскільки, йому, нами, вам

чийогось, комусь, нам, тобою

Запитання 2

Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

оцей, твій, мій, їм

нашим, вашого, їхнім, такий

їхній, твій, вашого, наш

нічий, його, твій, нашим

Запитання 3

Усі займенники означальні в рядку

варіанти відповідей

котрий, наш, свій, інший

кожним, іншого, самий, всіх

який-небудь, цей, всякий, жоден

кожним, всякого, декого, іншого

Запитання 4

Усі займенники заперечні в рядку

варіанти відповідей

він, її, воно, ніхто

нікого, нічим, ніякого, нічиїм

ніякий, ніхто, що, який

ніщо, ніякий, нічий, такий

Запитання 5

Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

хто-небудь, який-небудь, казна-що, той

стільки, той, цей, такий

отакий, сей, всякий, кожний

стільки, отой, отакий, нічий

Запитання 6

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

дехто, дещо, хтось, хто-небудь

хто, що, дехто, дещо

деким, дечим, хто-небудь, жоден

казна-що, абиякий, самий, який-небудь

Запитання 7

У якому відмінку стоїть займенник у фразеологізмі спалити за собою мости?

варіанти відповідей

у родовому

у давальному

в орудному

у місцевому

Запитання 8

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

варіанти відповідей

ні/який, ні/чийого, аби/яким

казна/чим, хтозна/кому, кому/небудь

аби/хто, де/в/чому, казна/ким

де/що, ні/чого, хтозна/яким

Запитання 9

Правильно написано усі займенники в рядку

варіанти відповідей

дехто, ніякий, абищо, скільки-небудь

будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь

нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий

будь-хто, якийсь, ніякий, хто-знащо

Запитання 10

У якому реченні є присвійним займенник?

варіанти відповідей

Хто мовчить, той двох навчить.

Всі за одного і один за всіх.

Свій хліб найситніший.

Коли сам добре не знаєш, то не говори.

Запитання 11

Стоять у формі давального відмінка всі займенники рядка

варіанти відповідей

мені, він, якийсь, щось

вона, тобі, моїй, нічого

їй, якомусь, ніякому, йому

нашому, твій, я, будь-хто

Запитання 12

Пишуться разом усі займенники рядка

варіанти відповідей

невідь/кому, де/хто, казна/що, ні/скільки

аби/хто, аби/якого, бозна/що, бозна/чого

скільки/сь, де/чий, аби/що, ні/хто

хтозна/хто, хто/небудь, невідь/якому, бозна/чим

Запитання 13

Означальними є всі займенники рядка

варіанти відповідей

залишився сам, весь у батька, всякому до вподоби, в інший бік

кожний не проти, отакий завдовжки, посміхнутися до нього, розмовлять з ним

побажати їм, їхні витівки, наш сестри, з ваших долонь

казка про них, у всяких історіях, до вподоби йому, з яких пір

Запитання 14

Усі займенники належать до одного

розряду в рядку

варіанти відповідей

якийсь, дещо, скільки-небудь

я, мій, він

весь, інший, наш

ніякий, деякий, ніхто

Запитання 15

Питально-відносні займенники є в рядку

варіанти відповідей

тобі, мною, нами
кого, скількома, чиєї

нашим, своєю, його

цього, стількома, таке

Запитання 16

Питально-відносні займенники є в рядку

варіанти відповідей

мені, мною, тобою


кому, скількома, яке

нашим, своєю, його

цього, стількома, таке

Запитання 17

Усі займенники пишуться через дефіс

у рядку

варіанти відповідей

де/який, будь/що, аби/чий


чий/небудь, бозна/хто, хто/сь

скільки/небудь, казна/який, де/з/чим

будь/що, чий/небудь, хтозна/який

Запитання 18

Слово що не є займенником у реченні

варіанти відповідей

Мені цікаво, про що ви розмовляли.

Читаю книгу, що подарувала сестра.

Я вірю, що ти переможеш у змаганні.

Що запропонувати на десерт?

Запитання 19

 З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Весна відходить!

Запізніла вишня

Розгублено їй дивиться услід.

варіанти відповідей

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення

Д обставина

Запитання 20

У реченні

Любов і повагу до батьків у наших родинах виховували змалку.

виділений займенник стоїть у ... відмінку.

варіанти відповідей

А називному

Б місцевому

В родовому

Г давальному

Д знахідному

Запитання 21

Усі займенникові форми написано правильно в рядку...

варіанти відповідей

А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким

Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий

В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

Г з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

Запитання 22

Займенники я, ти, він, вона, воно є...

варіанти відповідей

А зворотними

Б особовими

В відносними

Г означальними

Д вказівними

Запитання 23

Заперечними є займенники...

варіанти відповідей

А ніякий, ніскільки

Б який-небудь, будь-кому

В чий, хто

Г мій, свій

Д кожний, самий

Запитання 24

 Через дефіс треба писати всі займенники рядка...

варіанти відповідей

А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

Б ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь

В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

Г будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь

Д ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

Запитання 25

Разом треба писати всі займенники рядка...

варіанти відповідей

А будь/з/ким, аби/хто, де/який

Б де/хто, де/кого, будь/у/кого

В бозна/чому, аби/якій, ні/що

Г ні/ким, аби/що, де/котрий

Д ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

Запитання 26

Займенниками є всі слова рядка...

варіанти відповідей

А вам, мені, учора, хто

Б добре, чий, мене, казна-чого

В хтозна-де, чимось, цей, кільканадцять

Г себе, абищо, мало, якась

Д воно, скільки, ніхто, кому-небудь

Запитання 27

Скільки розрядів має займенник

варіанти відповідей

7

9

8

6

Запитання 28

Укажіть зворотній займенник

варіанти відповідей

тебе

себе

мій

нього

Запитання 29

У реченні займенник може бути

варіанти відповідей

підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком

тільки присудком

тільки підметом

тільки другорядними членами речення

Запитання 30

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до

варіанти відповідей

питальних

неозначених

вказівних

особових

Запитання 31

Позначте рядок, у якому всі займенники є вказівними

варіанти відповідей

цей, отой, такий

наш, всякий, свій

що, ніхто, ота

стільки, ці, чий

Запитання 32

Оберіть займенник, який потрібно писати окремо

варіанти відповідей

у/мене

будь/хто

хтозна/чий

аби/хто

Запитання 33

Зворотний займенник ужито в реченні


варіанти відповідей

Я б тобі пісню приніс, якщо можна.

Брехун собі ворог і людям зло робить.

Усяка травичка на своєму корені росте.

Не одна на світі криниця, можна з абиякої напитися.

Запитання 34

Скільки займенників у поданому тексті?

Наш добробут багато в чому залежить від рослин. Вони виділяють кисень, а без нього і рослини, й тварини взагалі не могли б існувати. Рослини для нас - важлива частина їжі, з них ми одержуємо ліки, а з деревини зводимо будинки й виготовляємо меблі.

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 35

Присвійний займенник є в реченні

варіанти відповідей

Твоє безсмертя в силі духу твого.

Хотіла б я піснею стати у цюю хвилини ясну.

Чому близька мені задума ця?

Нічого кращого немає, як тая мати молодая.

Запитання 36

Як пишемо неозначені займенники аби/хто, де/чим, котрий/сь

варіанти відповідей

окремо

разом

через дефіс

Запитання 37

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого, ні/за/що

Запитання 38

Визначте відмінок виділеного займенника у уреченні На самій могилі дві тополі високії, одна одну хвалить.

варіанти відповідей

Д.в.

Зн.в.

М.в.

Р.в.

Запитання 39

Визначте синтаксичну роль виділеного займенника Усяка травичка на своєму корені росте.

варіанти відповідей

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 40

Визначте розряд займенників цей, та, такі, стільки

варіанти відповідей

особові

означальні

відносні

вказівні

Запитання 41

У реченні Навесні у нас завжди з'являлися пташенята.

 виділений займенник

варіанти відповідей

означення

додаток

обставина

Запитання 42

Особливістю зворотного займенника є те, що він:

варіанти відповідей

не змінюється;

не відповідає на питання;

не має називного відмінка;

не виступає членом речення.

Запитання 43

Займенник - самостійна частина мови, яка

варіанти відповідей

означає презмет, ознаку, кількість.

означає ознаку предмета.

вказує на особу, кількість і порядок при лічбі.

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 44

Правильно написані усі займенники в рядку

А. аби-хто, нідочого, нікого, будь-чого

Б. хто-сь, нікому, ні до чого, нізащо

В. чомусь, ніскільки, казна до кого, ні про що

Г. який-небудь, казна на кого, чому-сь, декому

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 45

Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка , роду і числа?

          А. Наш. Б. Себе. В. Хто  Г. Вона.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 46

Займенники увесь, весь, кожний, жодний є...

варіанти відповідей

особовими

означальними

неозначеними

Запитання 47

Якщо до відносного займенника додати частки аби-, де-, -небудь, казна-, хтозна, будь- , то утвориться...

варіанти відповідей

неозначений займенник

означальний займенник

вказівний займенник

Запитання 48

ПОТРЕБУЄ РЕДАГУВАННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

варіанти відповідей

зупинили погляд на ньому

дозволили йому відпочити

мойого брата

побачив вас

Запитання 49

Укажіть рядок, у якому допущено помилку у написанні займенника

варіанти відповідей

котрого

ким-небудь

аби хто

неабиякий

Запитання 50

Займенники можуть уживатися замість усіх нижче згаданих частин мови

варіанти відповідей

іменник

прикметник

числівник

дієслово

прислівник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест