Зчеплене успадкування
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Успадкування ознак, гени яких локалізовані в одній хромосомі, - це:

а)

проміжне

б)

зчеплене

в)

домінантне

г)

рецесивне

2.

Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють:

а)

геном

б)

генотип

в)

генофонд

г)

групу зчеплення

3.

Зчеплення генів порушується внаслідок:

а)

кросинговеру

б)

кон`югації

в)

рекомбінації

г)

модифікації

4.

Кількість груп зчеплення організмів виду дорівнює кількості хромосом

а)

в гаплоїдному наборі

б)

в диплоїдному наборі

в)

гомологічних

г)

нестатевих

5.

Кількість груп зчеплення у людини дорівнює:

а)

22

б)

23

в)

46

г)

24

6.

Процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками, - це :

а)

кросинговер

б)

репарація

в)

рекомбінація

г)

кон`югація

7.

Відбувається кросинговер у :

а)

профазі мітозу

б)

профазі мейозу 1

в)

профазі мейозу 2

г)

анафазі 2

8.

Частота кросинговеру залежить від :

а)

довжини хромосом

б)

форми хромосоми

в)

виду організмів

г)

відстані між генами

9.

Свої дослідження Т. Х. Морган проводив на такому об`єкті, як :

а)

горох посівний

б)

дрозофіла

в)

ланцетник

г)

планарія біла

10.

Частота кросинговеру_ :

а)

стала величина

б)

змінна величина

в)

ніякі чинники на неї не впливають

г)

може впливати стать, вік, деякі хім. речовини

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а г (1 балів)