Згоряння палива. Теплові машини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Щоб отримати кількість теплоти 21 МДж, потрібно спалити:

а)

0.3 кг дизельного палива

б)

0.5 кг дизельного палива

в)

2.0 кг дизельного палива

г)

3.3 кг дизельного палива

2.

Тепловий двигун -це машина, у якій:

а)

потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

б)

внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

в)

потенціальна енергія тіла перетворюється на його кінетичну енергію

г)

кінетична енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

3.

Теплові двигуни НЕ застосовують :

а)

в автомобілі

б)

у космічному кораблі

в)

у моторному човні

г)

у трамваї

4.

Унаслідок згоряння палива в тепловому двигуні виділилася кількість теплоти 400 МДж, при цьому двигун виконав корисну роботу 100 МДж. ККД цього двигуна дорівнює:

а)

10%

б)

25%

в)

40%

г)

75%

5.

Унаслідок згоряння в нагрівнику води 20 г гасу вода отримала кількість теплоти 460 кДж. Визначте ККД цього нагрівника.

а)

23%

б)

46%

в)

50%

г)

92%

6.

Тепловий двигун потужністю 460 Вт щохвилини витрачає 3 г гасу. ККД цього теплового двигуна дорівнює:

а)

20%

б)

25%

в)

33%

г)

50%

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (2 балів)
5. в (4 балів)
6. а (3 балів)