28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів. Мультивсесвіт.

Додано: 19 травня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
36 запитань
Запитання 1

Синергетика це нова наука, що вивчає:


варіанти відповідей

космічне право

закони та еволюцію складних систем

світову економіку

світову екологію

Запитання 2

Що означає термін «антропний принцип»?

варіанти відповідей

Усе в космосі існує для того, щоб на Землі жили лю­ди

Існування життя суттєво залежить від найзагальніших властивостей Всесвіту

У космосі мо­жуть бути розумні істоти, які схожі на людей

З усіх розумних істот у Всесвіті найрозумнішими є люди на Зем­лі

Перші розумні істоти у Всесвіті з’явились тільки на Землі

Запитання 3

Хто вперше проголосив "антропний принцип"?

варіанти відповідей

Фізик Б.Картер

Вчений Ф.Дрейк

Дослідник М.Майор

Біолог Ф.Крік

Запитання 4

Усі живі істоти за допомогою ... створюють величезний об'єм інформації, яка зберігається і передається нащадкам.

варіанти відповідей

ДНК

Генів

Засобів зв'язку

Свого розвитку

Запитання 5

Обсяг інформації, який зберігає одна клітина живого організму у мільярди разів ... за обсяг інформації, яку зберігають сучасні комп'ютерні диски.

варіанти відповідей

Більша

Менша

Рівна

Запитання 6

У якому напрямку відбувається біологічна еволюція живих організмів?

варіанти відповідей

У напрямку зменшення обсягу інформації, який передається нащадкам

У напрямку збільшення обсягу інформації, який передається нащадкам

У напрямку стабільності обсягу інформації, який передається нащадкам

Запитання 7

Складна відкрита система з хімічних і біологічних сполук, яка має високу ступінь упорядкованості та зберігає величезний об'єм інформації про себе і навколишній світ − це ... .

варіанти відповідей

людина

живий організм

мікроорганізм

Запитання 8

Що використовує розумна людина для збереження та передачі інформації?

варіанти відповідей

Звуки, різноманітні знаки, символи

Звуки

Знаки і символи

Запитання 9

Що є найбільш сприятливим для існування життя на Землі?

варіанти відповідей

Вік Землі

Параметри орбіти Землі

Радіус Землі

Маса Землі

Рух Землі

Хімічний склад Землі

Запитання 10

Виберіть шість основних причин, які можуть викликати загибель нашої цивілізації.

варіанти відповідей

Інтелектуальна деградація людства

Зміна клімату на Землі

Налагодження контактів з іншими цивілізаціями

Екологічна катастрофа

Цивілізація може покінчити життя самогубством через атомну війну

Збільшення озонових дір в атмосфері

Через НЛО

Запитання 11

Контакти з інопланетними цивілізаціями визначають ... .

варіанти відповідей

зоряні війни з чужими цивілізаціями

обмін інформацією

спортивні змагання з інопланетянами

торгівлю з інопланетянами

передачу інформації інопланетянами

Запитання 12

Як розшифровується абревіатура НЛО?

варіанти відповідей

Нелітаючі легкі об’єкти

Непізнані легкі об’єкти

Непізнані літаючі об’єкти

Нові літаючі об’єкти

Наднові літаючі об’єкти

Запитання 13

Над якою проблемою працює міжнародна організація SETІ?

варіанти відповідей

Пошуки життя у Всесвіті

Пошуки життя за межами Всесвіту

Пошуки радіосигналів від інших цивілізацій

Пошуки інопланетних космічних кораблів

Пошуки марсіан

Запитання 14

Як розшифровується абревіатура ДНК?

варіанти відповідей

Демографічна невизначеність космосу

Дихлофосонуклеїнова кислота

Добровільна народна команда

Дезоксирибонуклеїнова кислота

Диксонуклеїнова кислота

Запитання 15

Які речовини є основою всіх живих організмів на Землі?

варіанти відповідей

Водень

Кисень

Кремній

Вода

Вуглець

Запитання 16

Який об’єм інформації передає людина своїм нащадкам за допомогою генів?

варіанти відповідей

10 Гбайт

1023 байт

1020 Кбайт

1023 Мбайт

 1033 байт

Запитання 17

На яку відстань від Землі вже поширились у космос «ро­зумні сигнали» наших радіостанцій?

варіанти відповідей

100 св.р.

1000 св. р.

200 св. р.

50 св. р.

10 св. р.

Запитання 18

Чому освоєння космосу може врятувати земну циві­лізацію? Знайдіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Знайдемо нові джерела енергії

Освоюватимемо нові копальні для добування металів

Будемо переселятись на інші планети

Збудуємо в космосі сонячні електро­станції

Більш могутні космічні цивілізації надавати­муть нам економічну та інтелектуальну допомогу

Запитання 19

Коли відбувся гігантський стрибок у збільшенні потоку інформації?

варіанти відповідей

100 000 років тому

10 000 років тому

1 000 000 років тому

1 000 років тому

Запитання 20

Рівняння Дрейка виглядає таким чином:

варіанти відповідей

N = R ⋅ f ⋅ n ⋅ k ⋅ d ⋅ q

N = R ⋅ p ⋅ f ⋅ n ⋅ k ⋅ d ⋅ q ⋅ L

N = R ⋅ f ⋅ k ⋅ d ⋅ q ⋅ L

N = R ⋅ f ⋅ n ⋅ k ⋅ d ⋅ q ⋅ L

Запитання 21

Пульсари вперше були зареєстровані в ... .

варіанти відповідей

2007 році

1957 році

1967 році

1997 році

Запитання 22

Контакти з іншими цивілізаціями можуть бути:

варіанти відповідей

2 типів

10 типів

3 типів

20 типів

Запитання 23

Один із сучасних засобів зв′язку для контактів з іншими цивілізаціями:

варіанти відповідей

оптичний телескоп

мобільний телескоп

радіотелескоп

супутниковий зв′язок

Запитання 24

Що визначають за рівнянням Дрейка?

варіанти відповідей

Число цивілізацій в Галактиці Андромеда, з якими у людства є шанс вступити в контакт

Число цивілізацій в нашій Галактиці Чумацький шлях, з якими у людства є шанс вступити в контакт

Число цивілізацій в нашій Галактиці Чумацький шлях, з якими у інопланетян є шанс вступити в контакт

Число цивілізацій в Галактиці Велика Магеланова Хмара, з якими у людства є шанс вступити в контакт

Запитання 25

З яким парадоксом пов'язане рівняння Дрейка?

варіанти відповідей

Парадоксом Маска

Парадоксом Рассела

Парадоксом Тесла

Парадоксом Фермі

Запитання 26

Що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Електромагнітна хвиля від Марса

Електромагнітна хвиля від Венери

Інтелектуальна хвиля від Марса

Інтелектуальна хвиля від Землі

Запитання 27

Яка доля закритої системи?

варіанти відповідей

Закрита система приречена на безсмертя

Закрита система приречена на смерть

Закрита система приречена на спіралеподібне існування

Запитання 28

Як називають гіпотетичну множину всіх можливих паралельних Всесвітів?

варіанти відповідей

Супервсесвіт

Макросвіт

Мультивсесвіт

Надсвіт

Запитання 29

Який факт про наш Всесвіт не можуть підтвердити або спростувати учені?

варіанти відповідей

Що Всесвіт − частина грандіозного мультивсесвіту

Що Всесвіт − лише дрібна частинка грандіозного мультивсесвіту

Що Всесвіт − лише дрібна частинка малого мультивсесвіту

Що Всесвіт − частина грандіозного мегавсесвіту

Запитання 30

Чим є твердження "Зміна клімату на Землі через збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері, збільшення парникового ефекту та підвищення температури"?

варіанти відповідей

Причина, завдяки якій може існувати наша цивілізація

Однією з основних причин, яка може викликати розвиток нашої цивілізації

Однією з основних причин, яка може викликати загибель нашої цивілізації

Однією з основних причин, яка може викликати потепління на Землі

Запитання 31

Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

варіанти відповідей

273 К

0 К

300 К

2,7 К

Запитання 32

Що означає в астрономії термін Великий Вибух?

варіанти відповідей

Вибух нової зорі

Вибух ядра галактики

Момент коли почалося розширення космічного простору

Момент коли почали утворюватись галактики

Запитання 33

У якому місці космосу стався Великий Вибух?

варіанти відповідей

У центрі Всесвіту

В ядрі нашої Галактики

За межами нашого Всесвіту, в іншому вимірі

Конкретного місця, де стався Великий Вибух у Всесвіті не існує

Запитання 34

Всесвіт розширюється, і відстані між галактиками весь час зростають. Як залежить швидкість віддалення галактики від відстані до неї?

варіанти відповідей

Швидкість віддалення галактики від відстані до неї не залежить

Галактика рухається з постійною швидкістю

Чим далі знаходиться галактика, тим з меншою швидкістю вона віддаляється

Чим далі знаходиться галактика, тим з більшою швидкістю вона віддаляється

Запитання 35

Який вік життя цивілізації за песимістичною точкою зору?

варіанти відповідей

1 000 років

5 000 років

10 000 років

15 000 років

Запитання 36

Який вік життя цивілізації за оптимістичною точкою зору?

варіанти відповідей

10 000 років

50 000 років

100 000 років

150 000 років

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест