зно історія України тема 1-7 наскрізний (1)

Додано: 2 березня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 12 разів
16 запитань
Запитання 1

Назва племінного союзу, яке в 945 р. виступило проти князя Ігоря.

варіанти відповідей

деревляни

дреговичі

словени

поляни

Запитання 2

Інша назва племінного союзу бужан,волинян.

варіанти відповідей

поляни

дуліби

хорвати

уличі

Запитання 3

Літописи, оскільки за ними вчені дізнаються про те, чим жили наші предки в стародавні часи, а також мають яскраву та емоційну мову, сповнену художніх засобів, вважаються...

варіанти відповідей

пам'ятками історії та фольклору

пам'ятками міфології та релігійного мистецтва

пам'ятками історії та словесного мистецтва

пам'ятками книгодрукування та археології

Запитання 4

Найдавніший літопис України -це

варіанти відповідей

"Історія русів"

"Повість минулих літ"

"Літопис самовидця"

"Галицько-волинський літопис"

Запитання 5

Автор "Повісті минулих літ"

варіанти відповідей

Ярослав Мудрий

Кий

Нестор Літописець

Князь Святослав

Запитання 6

Кого розгромив Святослав?

варіанти відповідей

Венеціанське королівство

Печенігів

Хозарський каганат

Візантійську імперію

Запитання 7

Військо князя називається

варіанти відповідей

дружина

піхота

бояри

тьма

Запитання 8

Поліси - це

варіанти відповідей

Укріплені пагорби

Острови в Егейського морі

 Грецькі міста-держави

Залежна территорія

Запитання 9

Що таке демократія в грецьких полісах?

варіанти відповідей

Форма політичної системи суспільства, побудована на тиранії

Форма політичної системи суспільства, що опирається на імператора

Форма політичної системи суспільства, побудована на народовладді

Форма політичної системи суспільства, побудована на військовій силі

Запитання 10

Держава, яка володіла Закарпаттям:

варіанти відповідей

Кримське ханство


Молдова

Московія

Угорщина

Запитання 11

Виберіть портрет реєстрового гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного


варіанти відповідей
Запитання 12

Що стало одним із наслідків винайдення первісною людиною лука та стріли?

варіанти відповідей

перехід людини до осілого способу життя

криза та занепад рибальства й збиральництва

суттєве зростання продуктивності праці мисливців

утвердження відтворюючих форм господарювання

Запитання 13

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я — це

варіанти відповідей

гуни

скіфи

сармати

кіммерійці

Запитання 14

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху

варіанти відповідей

палеоліту

мезоліту

неоліту

енеоліту

Запитання 15

Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму в VІІI–VІ ст. до н. е.?

варіанти відповідей

суспільно-політичні

культурно-ідеологічні

соціально-економічні

воєнно-стратегічні

Запитання 16

Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці — міді, утвердження відтворюючих форм господарювання — це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху


варіанти відповідей

палеоліту

мезоліту

неоліту

енеоліту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест