24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

зно історія України тема 6

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Що пов’язано із зображеним на ілюстрації діячем?

варіанти відповідей

здобуття запорозькими козаками турецької фортеці Кафи

зведення на о. Мала Хортиця першої відомої Січі-фортеці

керівництво козаками під час Хотинської війни

зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак

перші організовані форми козацтва

козацьке прізвисько Байда

відновлення ієрархії православної церкви

Запитання 2

Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника зробити такий висновок:

«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга»?

варіанти відповідей

зимівник

уход

фільварок

слобода

Запитання 3

Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано

варіанти відповідей

Куруківською угодою.

Третім Литовським Статутом.

Універсалом короля Стефана Баторія.

«Ординацією Війська Запорозького…».

Запитання 4

Що із зазначеного є прикладом культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.?

варіанти відповідей

заснування Києво-Могилянської колегії

створення Пересопницького Євангелія

заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії

створення козацьких літописів

заснування Глухівської співочої школи

видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»

відновлення ієрархії православної церкви

Запитання 5

Які наслідки для українських земель дала Люблінська унія (1569 р.)?

варіанти відповідей

династичний шлюб литовського князя та польської королеви призвів до прийняття українцями католицизму

спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену

об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

більшість українських земель опинились у складі 6 польських воєводств

тиск на православних, заборона ставати цеховими майстрами

повний розгром татарсько-турецьких військ литовсько-польськими військами

розширення кордонів Речі Посполитої за рахунок земель Кримського ханства і Молдавії

Запитання 6

Яка подія пов'язана із зображеним на ілюстрації діячем?

варіанти відповідей

створення перших православних церковних братств

заснування першої в Україні слов'яно-греко-латинської школи

відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі Посполитій

об'єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегію

перше повне видання Біблії в Україні

підтримка православ*я під час підписання Берестейської унії

створення іконостаса в Софіївському соборі

Запитання 7

Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині XVI ст.?

варіанти відповідей

поширення на всіх мешканців міст магдебурзького права

завершення формування шляхти як єдиного стану землевласників

закріпачення частини селянства

визнання запорозького козацтва привілейованим станом

заборона українській шляхті сповідувати православ'я

створення реєстрового козацтва

виокремлення духовенства в окремий суспільний стан

Запитання 8

Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б’ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві…»?

варіанти відповідей

реєстрове козацтво

міщанство

православну шляхту

селянство

Запитання 9

Однією з причин появи полемічної літератури на українських землях наприкінці XVI – першій половині XVII ст. було

варіанти відповідей

проведення митрополитом П. Могилою реформи православної церкви

підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху

утворення окремої Галицької православної митрополії.

спроба укладення унії між православною та католицькою церквами.

бажання унії церков з боку православних ієрархів

утиски православних польським сеймом

бажання католиків перейти під керівництво вселенського патріарха

Запитання 10

Адміністративно-територіальна одиниці на українських землях у складі Корони Польської в XV–початку XVI ст. – це такі воєводства

варіанти відповідей

Київське

Руське

Волинське

Чернігівське

Сіверське

Белзьке

Подільське

Запитання 11

Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – середині XVII ст.?

варіанти відповідей

Цех, вотчинне землеволодіння.

Смерди, полюддя.

Панщина, повоз

Мануфактура, князівське землеволодіння

Магнатське землеволодіння, кріпацтво

Фільварки, Литовський статут

Лава, дружина

Запитання 12

Про якого історичного діяча йдеться в цитованому документі?


«Обидві надруковані книги мали церковно-релігійний зміст, але, незважаючи на це, діяльність друкаря викликала незадоволення у церкви. Він змушений був залишити Москву й перебратися до Заблудова [Білорусія], а потім до Львова, де й продовжив свою справу».

варіанти відповідей

Франциска Скорину

Швайпольта Фіоля

Юрія Дрогобича

Івана Федорова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест