Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Сполучник

Додано: 27 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 46330 разів
24 запитання
Запитання 1

1. Визначте скільки сполучників у реченні

Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не помічав цього раніше.

варіанти відповідей

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Д 6

Запитання 2

2. Скільки сполучників з-поміж наведених слів

Попід, між, зате, проте, кожний, всякий, багацько, а, за, під, та, коли, може, якщо, в, щоб, коли б, у, передусім, в основному, незважаючи на, через те що, тому що.

варіанти відповідей

А 3

Б 7

В 1

Г 10

Д 8

Запитання 3

3. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у рядку

варіанти відповідей

А Я люблю тебе, друже, за(те), що в очах твоїх море синіє.

Б Як(би) не було ночі, то не знали б, що таке день.

В Як(би) там не було, комусь належало це перевірити...

Г Вони боролися за(те), щоб ми сьогодні жили у вільній країні.

Д Він говорить те(ж), що й інші свідки.

Запитання 4

4. Назвіть номери сполучників, які пишуться через дефіс

1 (отож)то; 2 (ані)ж; 3 (мов)би; 4 (коли)б; 5 (так)що; 6 (ніби)то; 7 (тим)то; 8 (тому)то; 9 (от)же; 10 (себ)то; 11 (тільки)но; 12 (якби)то; 13 (неначеб)то

варіанти відповідей

А 1, 2, 7, 9, 11

Б 1, 7, 8, 11, 12

В 2, 3, 8, 11, 12

Г 5, 6, 7, 8, 12

Д 1, 7, 9, 11, 13

Запитання 5

5. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

варіанти відповідей

А Оголошено, (що)б усі прийшли вчасно.

Б (Що)б ви не думали, а я буду працювати.

В (Як)би краще виконати завдання?

Г (За)те її люблю, мою Україну убогу...

Д Не думай (про)те, що сталося.

Запитання 6

6. Виділене слово не є сполучником і його слід писати окремо в реченні

варіанти відповідей

А Людині треба, (що)б її робота залишалася після неї жити.

Б Не хочу я, (що)б знов пекла мене війна в журбі.

В (Як)би мені крила, у небо б злетіла.

Г Не знаю, (як)би склалась моя доля, коли б біля неї не стояла, мов благання, моя зажурена мати.

Д (Як)би хліб та одежа, їв би козак лежа.

Запитання 7

7. Усі сполучники прості в рядку

варіанти відповідей

А зате, та, якби, якщо

Б і, або, чи, мов

В але, мовби, начеб, втім

Г чи, начебто, немовбито, проте

Д як, мов, що, ніж

Запитання 8

8.  Усі сполучники складні в рядку

варіанти відповідей

А начеб, начебто, тому що, і

Б немовби, немовбито, через те що, та

В зате, якби, якщо, мовби

Г ніби, нібито, немов, мов

Д адже, отож, притому, для того щоб

Запитання 9

9.  Усі сполучники складені в рядку

варіанти відповідей

А незважаючи на те що, чи... чи, так що, щоб

Б тому що, завдяки тому що, не то... не то, проте

В тому що, через те що, перед тим як, для того щоб

Г коли, як, доки, після того як

Д щоб, незважаючи на те щоб, бо, якщо

Запитання 10

10.  Усі сполучники сурядні в рядку

варіанти відповідей

А а, й, та, як

Б бо, але, проте, зате

В то... то, чи то... чи то, а, але

Г або, чи, хоч, наче

Д зате, однак, і, ні... ні

Запитання 11

11. Усі сполучники підрядні в рядку

варіанти відповідей

А коли, доки, через те що, щоб

Б якщо, якби, коли б, чи

В як, наче, неначе, проте

Г ані... ані, щоб, аби, коли

Д зате, аби, щоб, хай

Запитання 12

12. Усі сполучники протиставні в рядку

варіанти відповідей

А  однак, та, а, як

Б  а, але, проте, зате

В  або, чи, хоч, коли

Г  і, та, а, але

Д  поте, але, однак, ані... ані

Запитання 13

13. Усі сполучники сурядні єднальні в рядку

варіанти відповідей

А  а, але, та, і

Б  й, та, і... і, або

В  і, та, ні... ні, ані... ані

Г  аби, і, ні... ні, проте

Д  або, хоч, або... або, чи... чи

Запитання 14

14. Усі сполучники умовні в рядку

варіанти відповідей

А  щоб, аби, якби, коли б

Б  якщо, якби, коли б, як

В  якщо, бо, тому що, так що

Г  наче, неначе, як, хай

Д   для того щоб, якщо, коли б, щоб

Запитання 15

15. Усі сполучники причинові в рядку

варіанти відповідей

А  завдяки тому що, щоб, бо, як

Б  аби, для того щоб, нехай, хоч

В  хоч, наче, мовби, щоб

Г  так що, бо, тому що, незважаючи на те що

Д  бо, тому що, через те що, у зв’язку з тим щоб

Запитання 16

16. Усі сполучники підрядні часові в рядку

варіанти відповідей

А  як, поки, щоб, для того щоб

Б  аби, доки, поки, коли

В  перед тим як, після того як, коли, доки

Г  перед тим як, як, аби, наче

Д  що, щоб, як, доки

Запитання 17

17. Сполучники пишуться через дефіс у рядку

варіанти відповідей

А  начеб(то), тож(бо), якби(то), але(ж)бо

Б  тому(то), тільки(но), тим(то), отож(то)

В  тоб(то), ніби(то), коли(б)то, мовби(то)

Г  отож(бо), якби(ж)то, цеб(то), тому(то)

Д  бо(ж), хоч(би), колй(б)то, цеб(то)

Запитання 18

18. Визначити рядки, у яких сполучник з’єднує однорідні члени.

варіанти відповідей

А  Історико-мистецьку експедицію з метою обстеження храмів провів обласний краєзнавчий музей, а її науковим консультантом став професор зі Львова.

Б  Видавництво й обласна бібліотека за сприяння обласної державної адміністрації та обласної ради започаткували регіональну книжкову виставку.

В  Читачі висловлювали своє захоплення особистістю письменника і ділилися враженнями від прочитаних книжок.

Г  Про Модеста Левицького говорили у своїх виступах письменники, а гості висловили думку про необхідність видання повного зібрання його творів.

Запитання 19

19. У якому рядку визначення сполучника правильне?

варіанти відповідей

А  Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв'язку частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними.

Б  Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів речення.

В  Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними.

Г  Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

Запитання 20

20. Визначити рядки, у яких сполучник з’єднує частини складного речення.

варіанти відповідей

А Чоловічий хор «Мужність» успішно виступив на фестивалі хорових та оркестрових колективів.

Б  Нещодавно відбулося обласне свято народного танцю, і переможці одержали дипломи, подяки, пам’ятний кубок.

В  У фестивалі взяли участь юні співаки, танцюристи віком від 8 до 18 років, також виступали солісти, дуети, танцювальні дитячі ансамблі.

Г   З нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв краєзнавчий музей провів День відкритих дверей і Тиждень музеїв області.

Запитання 21

21. Визначити рядок, у якому вжито парний сполучник.

варіанти відповідей

А  В українського народу збереглося багато повір’їв про вогонь і воду, і місяць, і блискавку, і сніг.

Б  Є у лісі закуток — найглухіший з усіх закутків. Захований він і від звірів, і від людей.

В  Діти порадували не тільки майстерним виконанням колядок і щедрівок, а й зачарували цікавими костюмами, атрибутикою різдвяних дійств.

Г  Здобуті знання й химерні уявлення поєднувалися у вигадливих міфічних образах та історіях.

Запитання 22

22. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо.

варіанти відповідей

А  Коли/б, начеб/то, з/тим/щоб, мов/би;

Б  для/того/щоб, як/тільки, тому/що, дарма/що;

В  за/те, ніби/то, у/зв’язку/з/тим/що, так/що;

Г  що/б, про/те, як/що, з/того/часу/як;

Д  що/б, не/наче, як/би, про/те.

Запитання 23

23. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

варіанти відповідей

А  Ну що/б, здавалося, слова...

Б  Як/же я тепер вернуся до батька, до матері?

В  В криницю старості не заглядай, про/те, яким ти будеш, не гадай.

Г  Що/б не робив, роби тільки найкраще!

Д  Взимку холодно, за/те комарі не кусаються.

Запитання 24

24. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

варіанти відповідей

А  Що/б жить – ні в кого права не питаюсь.

Б  Я люблю тебе, друже, за/те, що не можна тебе не любити.

В  Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь – крига розтає.

Г  Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.

Д  Не грайся хлібом – то/ж/бо гріх.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест