Зорі та їх класифікація

Додано: 4 березня
Предмет: Астрономія, 11 клас
25 запитань
Запитання 1

Що таке зоря?

варіанти відповідей

Зоря- це планета.

Зоря-самосвітній космічний об'єкт, у надрах якого відбувається або відбувалися термоядерні реакції.

Зоря- космічний об'єкт, у надрах якого відбувається або відбувалися термоядерні реакції.

Зоря-самосвітній космічний об'єкт, у надрах якого відбувається або відбувалися ядерні реакції.

Запитання 2

Зорі розрізняють за:

варіанти відповідей

розміром, масою, температурою, кольором,. віком, світимістю.

розміром, масою, температурою, кольором, будовою.

світимістю і масою.

розміром, масою, температурою, кольором, будовою. віком, світимістю.

Запитання 3

Які є класи зір за спектральною класифікацією?

варіанти відповідей

О, В, А, F, G, V, К, М.

О, В, А, F, К, М.

О, В, А, F, G, К, М.

О, В, А, F, G, К, М, N.

Запитання 4

Як класифікують зорі за розміром?

варіанти відповідей

Карлики, гіганти

Карлики, середньої величини, звичайні зорі, гіганти, надгіганти.

Карлики, середньої величини, гіганти, надгіганти.

Карлики, гіганти, надгіганти.

Запитання 5

Від чого залежать кольори зір?

варіанти відповідей

Температури

Маси

Розмірів

Відстані

Запитання 6

Спектральна класифікація зір - це ..

варіанти відповідей

...класифікація за світністю зоряних спектрів

... температурна класифікація зоряних спектрів

... класифікація за масою зоряних спектрів

... класифікація за розмірами зоряних спектрів

Запитання 7

У яких зір найдовший вік життя?

варіанти відповідей

Голубих зір

Жовтих зір

Червоних карликів

Запитання 8

Найкоротший вік життя у ...

варіанти відповідей

... звичайних зір

... жовтих зір

... червоних карликів

...блакитних зір

Запитання 9

У якого класу зір температура найбільша?

варіанти відповідей

М

А

О

К

Запитання 10

До якого класу зір належить Сонце?

варіанти відповідей

F

G

A

M

Запитання 11

Види подвійних зірок 


варіанти відповідей

Візуально-подвійні зорі


Затемнювано-подвійні зорі


Спектрально-подвійні зор


Оптично подвійні зорі


Запитання 12

Візуально-подвійні зорі


варіанти відповідей

Подвійні зорі, які можна побачити окремо одну від одної

можуть спостерігатися періодичні затемнення однієї зорі іншою, що виглядає як періодичні зміни блиску.

Спостерігаються завдяки періодичним зсувам спектральних ліній.

дві фізично не пов'язані між собою зорі випадково проектуються на небосхилі поряд.

Запитання 13

Оптично подвійні зорі


варіанти відповідей

дві фізично не пов'язані між собою зорі випадково проектуються на небосхилі поряд.

Спостерігаються завдяки періодичним зсувам спектральних ліній.

можуть спостерігатися періодичні затемнення однієї зорі іншою, що виглядає як періодичні зміни блиску.

Подвійні зорі, які можна побачити окремо одну від одної

Запитання 14

Спектрально-подвійні зорі


варіанти відповідей

Спостерігаються завдяки періодичним зсувам спектральних ліній.

дві фізично не пов'язані між собою зорі випадково проектуються на небосхилі поряд.

. Зазвичай спостерігається два зменшення яскравості протягом одного циклу

Запитання 15

екзопланета

варіанти відповідей

позасо́нцева плане́та 

планета, яка плине космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не нашого Сонця.

це тіло, що обертається навколо Сонця, має достатню масу,

Небесне тіло кулястої форми, яке обертається навколо Сонця і світиться відбитим сонячним світлом

Запитання 16

За особливостями змін блиску і причинами, що зумовлюють їх, змінні зорі поділяють на головні класи:

варіанти відповідей

еруптивні, пульсуючі

змінні зорі, що обертаються

спалахуючі й новоподібні, тісні подвійні затемнювані системи

джерела сильного змінного рентгенівського випромінювання

Запитання 17

Які зорі називають оптично подвійними?

варіанти відповідей

дві фізично не пов’язані між собою зорі що випадково проектуються на небосхилі поряд

дві фізично не пов’язан між собою зорі

дві зорі які ми бачимо поряд без допомоги телескопа

дві зорі, у яких спостерігають зміни блиску

Запитання 18

Які зорі називають змінними?

варіанти відповідей

зорі, у яких спостерігають зміни блиску хоча б в одному спектральному діапазоні

зорі,у яких спостерігаються зміни радіуса зорі

зорі, у яких спостерігаються зміни температури на її поверхні

зорі, у яких спостерігаються зміни магнітних полів

Запитання 19

Які зорі називають фізично-змінними?

варіанти відповідей

зорі у яких зміни блиску зумовлені процесами, що відбуваються в самій зорі або на її поверхні

зорі у яких блиск зорі змінюється внаслідок дії зовнішніх щодо неї причин, наприклад під час періодичних затемнень іншою зорею

зорі в яких у проміжках між затемненнями блиск є сталим або ж змінюється в малих межах

зорі, що описують замкнені орбіти навколо спільного центра мас під дією взаємного тяжіння

Запитання 20

Яке співвідношення між парсеком і довжиною?

варіанти відповідей

30,6 * 1013 км

308 * 1011 км

3,08 * 1013 км

206,265 а. о.

Запитання 21

Сонце за своїми параметрами відносять до

варіанти відповідей

жовтого кольору і гарячого класу

червоного кольору і сонячного класу

жовтого кольору і сонячного спектрального класу G

жовтого кольору і сонячного спектрального класу F

Запитання 22

Якими величинами вимірюють відстань до зір?

варіанти відповідей

Кілометрами

Люменами

Світловими роками, парсеками, річними паралаксами

Горизонтальним паралаксом

Запитання 23

Яких карликів небуває?

варіанти відповідей

Білі карлики

Червоні карлики

Жовті карлики

Фіолетові карлики

Запитання 24

Кратна зоря-це система з якою кількістю зір?

варіанти відповідей

1

0

3 і більше

2

Запитання 25

Змінна зоря-це зоря зі зміною...

варіанти відповідей

Блиску

Маси

Швидкості

Складу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест