Звертання
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Слово чи групу слів, які називають того, до кого звернена мова, називають...

а)

 звертанням

б)

вставним словом

в)

узагальнювальним словом

г)

граматичною основою

2.

Чим найчастіше бувають виражені звертання?

а)

іменником у кличному відмінку однини

б)

 іменником у називному відмінку однини

в)

іменником у знахідному відмінку однини

г)

іменником у родовому відмінку однини

3.

У реченні звертання ...

а)

не виступає членом речення

б)

виступає додатком

в)

виступає підметом

г)

виступає означенням

4.

Поширене звертання є в реченні (розділові знаки пропущено)

а)

Чи знаєш ти хлопче якого коня тобі серед поля виготовила дорля? (Б.Олійник).

б)

Привіт тобі зеленокура Сквиро поет сивоголовий посила (М.Рильський).

в)

Спасибі Вам мамо за вічну любов і за всю неолдачену ласку (Д.Луценко).

г)

Не плачне мамо не треба, і ви не журіться тату (А.Малишко).

5.

Комами з обох боків треба відокремити звертання в реченні (розділові знаки пропущено)

а)

Понеси мене на крилах радосте моя (В.Симоненко).

б)

Рідна мово без тебе ніхто я мов підрізаний вітром листок (П.Перебийніс).

в)

Не сумуй вербо моя похила що багряним листям одшуміла осені пора (Д.Луценко)

г)

Старі дуби спасибі вам за осінь (Л.Костенко).

6.

Звертання на письмі виділяються

а)

тільки комою

б)

 комою або знаком оклику 

в)

тільки знаком оклику

г)

тире

7.

 Познач речення зі звертанням (розділові знаки пропущено)

а)

 Коли стелиться доріжка козакові не до ліжка.(Народна творчість)

б)

 Місяць козацьке сонце .(Народна творчість)

в)

 На горбочку мак в шапці як козак.(Г.Черінь)

г)

 А на чому ми спинились дорогий ти мій козаче? (О. Омельченко)

8.

Вкажіть речення з поширеним звертанням

а)

Прийми мою любов, народе рідний... (О. Довженко)

б)

Я п’ю тебе, сонце, твій теплий, зцілющий напій (М. Коцюбинський)

в)

Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали (Т. Шевченко)

г)

Діду, серце, голубчику, заграй яку-небудь (Т. Шевченко).

9.

Вкажіть речення з непоширеним звертанням

а)

Бідна волошко, чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости?

б)

Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні.

в)

Давай-но, серце, ми печаль облишимо, усі негоди одцвітуть, як дим.

г)

Ні, світе мій, вовік не розлюбить святі поля твої, і небеса, і води.

10.

Правильно поставлено розділові знаки в реченні

а)

 О панно Інно панно Інно любові усміх квітне раз — ще й тлінно.

б)

Ой, ви зорі ясні, де ви бачили більше кохання?

в)

Дозволь мені великий господине, розважити книжками смуток твій.

г)

Ой, братику ріднесенький, снився мені сон дивнесенький.

11.

Правильно поставлено розділові знаки в реченні

а)

Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

б)

Ой не крийся природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

в)

Ой не крийся природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

г)

Ой, не крийся ,природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

12.

Знайти речення, у якому звертання стоїть на початку.

а)

Ти зійди на гору, брате, і поглянь на схід: стали світлі наші хати і просторий світ (Я. Колас).

б)

О ліро пушкінська, на світ увесь брини про зорі щастя (М. Ткач).

в)

Ми зберегли тебе, вкраїнська мово, щоб лютий ворог не поранив (П. Тичина).

г)

Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов (М. Рильський).

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а (1 балів)
9. в (1 балів)
10. г (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)