Звичайні дроби
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дріб називається правильним, якщо

а)

Чисельник більше знаменника

б)

Чисельник менше знаменника

в)

Чисельник дорівнює знаменнику

2.

Дріб називається неправильним,якщо...

а)

Чисельник менше знаменника

б)

Чисельник більше знаменника

в)

Чисельник дорівнює знаменнику

3.

Правильний дріб менше 1

а)

Так

б)

Ні

в)

Не знаю

4.

Неправильний дріб...

а)

Більше 1

б)

Менше 1

в)

Дорівнює 1

5.

Правильний дріб більше неправильного дробу


а)

Ні

б)

Так

в)

Не знаю

6.

Які числа використовуються для запису звичайних дробів

а)

Непарні

б)

Парні

в)

Натуральні

7.

Знайти 7/15 розгорнутого кута

а)

10°

б)

30°

в)

90°

г)

84°

8.

Знайти 7/10 від 3 тонн

а)

150кг

б)

210 кг

в)

120 кг

9.

Щоб знайти дріб від числа, треба

а)

Треба число поділити на чисельник і помножити на знаменник

б)

Число поділити на знаменник і помножити на чисельник

в)

Не знаю

г)

Забув

10.

Знайти число ,якщо 3/5 його становить 21

а)

100

б)

25

в)

35

11.

В магазин привезли 49 кг мандаринів і продали їх за два дні.

За перший день продали 3/7 всіх мандаринів.

Скільки продали мандаринів за другий день?

а)

20

б)

18

в)

28

12.

Одиницю можна представити, як

а)

5/5

б)

2/2

в)

1/5

г)

1/1

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б в (2 балів)
3. а (1 балів)
4. а в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. в (1 балів)
12. а б г (1 балів)