Звичайні дроби
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Коли один предмет або одиницю виміру ділять на рівні частини, виникають…

а)

натуральні числа

б)

дроби

2.

Дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називається….

а)

правильним

б)

неправильним

3.

Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається …

а)

правильним

б)

неправильним

4.

Чисельник дробу знаходиться _______ рискою

а)

над

б)

під

5.

знаменник дробу знаходиться _______ рискою

а)

над

б)

під

6.

Чисельник дробу показує ...

а)

на скільки рівних частин поділено ціле

б)

кількість рівних частин взятих у цілого

7.

Знаменник дробу показує ...

а)

на скільки рівних частин поділено ціле

б)

кількість рівних частин взятих у цілого

8.

Дробова риска означає дію ...

а)

ділення

б)

множення

9.

Яку частину фігури зафарбовано червоним кольором?

а)
б)
10.

Яку частину фігури зафарбовано синім кольором?

а)
б)
11.

Яку частину прямокутника зафарбовано?

а)
б)
12.

Яку частину круга зафарбовано червоним кольором?

а)
б)

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)