Звичайні дроби

Додано: 18 січня
Предмет: Математика, 5 клас
10 запитань
Запитання 1

Серед вказаних дробів виберіть всі правильні дроби:

варіанти відповідей

2

7

7

2

9

9

6

11

Запитання 2

Серед вказаних дробів виберіть всі неправильні дроби:

варіанти відповідей

3

5

5

3

10

10

7

8

Запитання 3

Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називають 

варіанти відповідей

правильним

неправильним

рівним одиниці

Запитання 4

Дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називають 

варіанти відповідей

неправильним

правильним

рівним одиниці

Запитання 5

Яку частину 4 години складають від доби?

варіанти відповідей

⁴∕₂₄

²⁴∕₄

¹∕₂₄

⁴∕₆₀

Запитання 6

У якому випадку неправильний дріб дорівнює натуральному числу?

варіанти відповідей

якщо чисельник більший за знаменник

якщо чисельник дорівнює 1

якщо чисельник дорівнює знаменнику

якщо чисельник неправильного дробу ділиться націло на знаменник

Запитання 7

Знаменник дробу показує

варіанти відповідей

скільки частин узяли

на скільки частин поділили щось ціле

скільки частин відклали

на скільки рівних частин поділили щось ціле

Запитання 8

7/15 учнів класу, у якому 30 учнів, закінчили семестр відмінно. Скільки відмінників у класі?

варіанти відповідей

16

14

15

12

Запитання 9

Який з поданих дробів буде натуральним числом 7 ?

варіанти відповідей

7/7

1/7

14/2

21/2

Запитання 10

Відрізок має довжину 20 см. Чому дорівнює довжина 2/5 даного відрізка?

варіанти відповідей

25 см

5 см

8 см

12 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест