29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Інструкції з ведення практичних робіт та лабораторних досліджень з біології 7 клас

Про матеріал

Під час виконання лабораторних досліджень та практичних робіт учні повинні дотримуватись правил техніки безпеки, з якими можуть ознайомитись за допомогою даних інструкцій.

Перегляд файлу

 

 

Інструкції з ведення практичних робіт та лабораторних досліджень з біології 7 клас

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного  дослідження №1 «Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для проведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання досліду згідно з інструктивною картою.
 3. Перевірте наявність обладнання та матеріалів, необхідних для дослідження.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в завданнях ін­структивної картки або узгоджені з учителем.
 2. Під час роботи з натуральними об'єктами будьте обережні.
 3. Використовуючи в дослідженні лупу, дотримуйтеся правил ро­боти: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 4. Під час використання пінцета його гострі кінці спрямовуємо від себе.
 5. Натуральний об'єкт на аркуш паперу кладемо пінцетом.
 6. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте живих дощових червів або трубочників. Визначте колір, форму та довжину тіла черв'яка.
 2. За допомогою лупи дослідіть сегменти, з яких утворене тіло, порахуйте їхню кількість.
 3. Роздивіться передній та задній кінці тіла.
 4. Дослідіть покриви тіла та характер руху черва.
 5. Замалюйте та підпишіть деталі зовнішньої будови дощового черва.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Натуральний об'єкт помістіть у ванночку, лупу й пінцет здайте черговому для розміщення їх у відповідному місці.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №1 «Вивчення прикладів пристосувань до способу життя у комах»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною картою.
 3. Перевірте наявність обладнання та матеріалів, необхідних для дослідження.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в завданнях ін­структивної картки або узгоджені з учителем.
 2. Під час роботи з колекцією будьте обережні, щоб не розбити скло.
 3. Не відкривайте коробку колекції.
 4. Проводячи дослідження, досліджуйте об'єкт через скло коробки.
 5. Використовуючи в дослідженні лупу, дотримуйтеся правил ро­боти з нею: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 6. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Ознайомтесь з матеріалами додатків, у яких подано комах з різними пристосуваннями до середовищ існування.
 2. Розгляньте колекції комах. Зверніть увагу на особливості їхньої зовнішньої будови.
 3. За зовнішніми ознаками визначте де спосіб життя та середовище існування комах.
 4. Результати роботи занесіть до таблиці.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Колекцію й лупу покладіть край парти, здавши черговому для розміщення їх у відповідному місці.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження  №2 «Дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність колекцій черепашок молюсків.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з колекцією черепашок молюсків.
 3. Під час роботи з лупою пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зо­браження стає найбільш чітким ».
 4. Про всі несподівані ситуації терміново повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте черепашки черевоногих молюсків. Знайдіть розширену частину – устя, завитки черепашки та загострену верхівку. Замалюте черепашку, та зробіть підписи.
 2. Розгляньте черепашки двостулкових молюсків. Знадіть передній та задній кінці. Дослідіть стулку черепашки ззовні. Замалюйте та підпишіть черепашку двостулкового молюска.
 3. Встановіть ознаки подібності та відмінності в будові черепашки черевоногих та двостулкових молюсків.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Коробку з колекцією черепашок молюсків і лупою покладіть край парти й здайте її черговому або вчителю, який розмістить її в необхідному місці.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи № 2 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною картою.
 3. Перевірте наявність опадла птахів, табли­ці, лупи.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з опудалом птахів.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте малюнки, фото опудала птахів.
 2. Зверніть увагу на: забарвлення тіла, форму дзьоба, довжину шиї, форму тулуба.
 3. Охарактеризуйте птахів різних екологічних груп. Які пристосування до способу життя вони мають?
 4. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Робоче місце приведіть у порядок.
 2. Опудала і лупу здайте черговому або вчителю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №3 «Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність опудал, скелетів хребетних тварин, лупи, таблиць.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з постійними препаратами скелетів риби й жаби.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила роботи з нею: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте зображення (або опудала) хребетних тварин.
 2. Охарактеризуйте тварин за планом: середовище інування, форма тіла, покриви тіла, кінцівки, органи чуття, пристосування до середовища існування.
 3. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Робоче місце приведіть у порядок.
 2. Постійні препарати й лупу здайте черговому або вчителю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи № 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною картою.
 3. Перевірте наявність схеми кровообігу хребетних тварин.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

 Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте схеми будови кровоносної системи хребетних тварин. Зверніть увагу на тип кровоносної системи, кількість кіл кровообігу, будову серця кожної тварини.
 2. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Вимийте руки з милом.

 Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №5 «Порівняння будови скелетів хребетних тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність скелета тварин, таблиці, малюнків, лупи ручної.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте зі скелетом тварин й ручною лупою.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким ».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Послідовно розгляньте скелети представників різних груп скелетних тварин. Установіть, з яких відділів вони складаються.
 2. Розгляньте череп кожної тварини. Зверніть увагу на його форму та будову.
 3. Розгляньте пояси передніх та задніх кінцівок.
 4. Встановіть у будові скелетів ознаки пристосування кожної тварини до середовища існування.
 5. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Скелет тварин, малюнки, ручну лупу здайте черговому або вчи­телю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.

Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження3 «Особливості покривів тіла тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність опудал тварин, таблиці, малюнків, лупи ручної.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з опудалом тварин й ручною лупою.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте покриви тварин різних груп. Зверніть увагу на колір, еластичність, рухливість та міцність покривів.
 2. Вставновіть характерні особливості покривів тіла кожної тварини у зв’язку з пристосуванням до середовища існування.
 1. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Опудало тварин, малюнки, ручну лупу здайте черговому або вчи­телю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №6 «Порівняння будови головного мозку хребетних тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність муляжу головного мозку тварин, таблиці, малюнків, лупи ручної.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з муляжем головного мозку тварин й ручною лупою.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Послідовно розгляньте муляжі або зображення головного мозку представників різних груп скелетних тварин. Установіть, з яких відділів вони складаються.
 2. Встановіть групи тварин, мозок яких зображений.
 3. Порівняйте будову головного мозку різних груп хребетних. Які відділи мозку розвинені найкраще?
 4. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Муляж відділу головного мозку тварин, малюнки, ручну лупу здайте черговому або вчи­телю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №4 «Визначення віку тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність мушлі та луски тварин, таблиці, малюнків, лупи ручної.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з лускою та мушлею тварин й ручною лупою.
 3. Працюючи з лупою, пам'ятайте правила: «Лупу беруть за ручку й наближають до предмета на таку відстань, за якої зображення стає найбільш чітким ».
 4. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте луску представників різних видів риб, знайдіть концентричні кільця. Порахуйте кількість кілець та встановіть вік риби
 2. Розгляньте мушлі двостулкових молюсків. На зовнішньому боці підрахуйте кількість темних смуг, визначте вік тварини

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Луску та мушлю тварин, малюнки, ручну лупу здайте черговому або вчи­телю, який покладе їх у призначене для зберігання місце.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження5 «Спостереження за поведінкою тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Поспостерігайте за поведінкою тварин протягом 10 хвилин. Зверніть увагу на зміни положення тіла, рух очей, вушних раковин, хвоста, кінцівок.
 2. Встановіть як тварина реагує на: їу, апах цибулі, світло, звук, появу іншої тварини.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №7 «Визначення форм поведінки тварин»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розглньте запропоновані вчителем відеоматеріали.
 2. Визначте форму поведінки актів тварин у кожному відеоматеріалі.
 3. Встановіть значення кожної форми поведінки тварин в їх житті.
 4. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
1514
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку