Інтелектуальна гра'' Знавці фізики''

Про матеріал
Дана розробка буде корисною для вчителів фізики при проведенні предметного тижня з фізики в навчальних закладах
Перегляд файлу

 

Міліївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Дмитра Загула

 

 

 

 

Інтелектуальна гра

«Знавці фізики»

 

 

                                                                                                       Вчитель фізики

                                                                                                       Ткачук Г.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета:

дидактична: повторити, узагальнити та поглибити знання учнів з шкільного курсу фізики,;

 розвивальна: формувати вміння роботи з різними формами тестових завдань з фізики, вміння самостійно поновлювати й поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, комунікативні здібності учнів, активізувати пізнавальні інтереси, розширювати кругозір учнів;

 виховна: виховувати інтерес до вивчення фізики та відповідальне ставлення до дорученої справи, прищеплювати почуття любові і гордості до України, повагу й пошану до видатних фізиків – наших земляків.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, завдання гри додаткові засоби для демонстрації.

Правила гри

встановіть відповідність між назвами приладів та фізичними величинами, які можна вимірювати з їх допомогою:

1. вольтметр

А) електричний опір

2. амперметр

Б) електрична ємність

3. омметр

В) електричний заряд

4. електрометр

Г) сила струму

 

Д) напруга

 

Відповідь:

 

       

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Завдання першого туру

                            До цього туру входять 8 завдань

1. Частинка, яка має мінімальний негативний заряд

А) електрон

Б) протон

В) атом

Г) фотон

2. Одиниця вимірювання електричного опору

А) вольт

Б) ньютон

В) ампер

Г) Ом

3. Носії електричного заряду в електролітах

А електрони

Б) протони

В) іони

Г) дірки

 

 

 

 

4. Електричне поле створюють заряди, які в обраній системі відліку…

А) рухаються по колу

Б) коливаються

В) нерухомі

Г) рухаються рівноприскорено

5. Блискавка являє приклад…

А) тліючого розряду

Б) коронного розряду

В) іскрового розряду

Г) дугового розряду

6. Які частинки можуть утворитися в результаті зіткнення двох фотонів?

А) протон і нейтрон

Б) протон і електрон

В) нейтрон і електрон

Г) електрон і позитрон

7. Речовини здатні посилювати магнітне поле. Визначте, які з них посилюють його найбільше?

А) діамагнетики

Б) парамагнетики

В) феромагнетики

Г) напівпровідники

 

 

 

 

8. Виберіть особливість земної атмосфери, яка надає можливість використовувати короткі хвилі для зв’язку між контингентами

А) наявність іоносфери

Б) наявність стратосфери

В) наявність тропосфери

Г) наявність хмар

 

 

                   

                                 Завдання другого туру

 

До цього туру входять10 завдань. Потрібно відповісти на подані питання .

 “Фізика – наука про природу”

 1.         Сприйняття природи з метою одержання первинних даних для подальшого аналізу (спостереження)
 2.         Аналіз даних, отриманих у результаті експериментів, формулювання законів природи, передбачення й обґрунтування нових явищ (теорія)
 3.         Характеристика, яка є спільною для багатьох матеріальних об’єктів або явищ у якісному відношенні, але може набувати індивідуального значення для кожного з них (фізична величина)
 4.         Дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем ученого, з метою глибшого вивчення цього явища (експеримент)
 5.         Різниця між виміряним та істинним значенням вимірюваної  величини (похибка)
 6.         Галузь фізики, яка вивчає природу звукових, механічних хвиль в газах, рідинах та твердих середовищах (акустика)
 7.         Розділ механіки, у якому вивчаються умови рівноваги матеріальних тіл під дією сил (статика)
 8.         Міра або вимірювальний прилад, який призначений для відтворення, зберігання і передачі одиниць будь-якої величини (еталон)
 9.         Наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальним і незмінним фактом (закон)
 10.    Форма матерії, що породжується рухомими електричними зарядами (струмами) (магнітне поле)

          

                            Завдання третього туру

                                            “Відповідність”

У цьому турі потрібно встановити відповідність між назвами приладів та фізичними величинами, фізичними явищами та їхніми назвами, назвати фізичні величини та їхні позначення.

              Назва приладів

Фізичні величини

1. тахометр

А) відстань

2. спідометр

Б) час руху

3. дальномір

В) прискорення тіла

4. секундомір

Г) швидкість руху

 

Д) частота обертання

Відповідь:

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичне явище

Назва

1. Виникнення електричного поля у діелектрику

А) електризація

2. Виділення речовини на електродах при проходженні струму

Б) індукція

3. Виникнення ЕРС у провіднику у змінному магнітному полі

В) електроліз

4. Набуття нейтральним тілом електричного заряду

Г) поляризація

 

Д) розряд

 

Відповідь:

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниці вимірювання

Назва величини

Позначення

м/с

 

 

м2

 

 

с

 

 

А

 

 

В

 

 

Ом

 

 

 

 

Н

 

 

Ом.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 1. Всесвіт регулярний і непередбачуваний.
 2. Всі рухи можна описати трьома законами Ньютона.
 3. Енергія не зникає.
 4. Під час своїх перетворень енергія завжди переходить із більш корисних у менш корисні форми.
 5. Електрика і магнетизм – два боки однієї й тієї самої сили.
 6. Усе складається з атомів.
 7. Усе: матерія, енергія, квантові характе ристики частинок – виступає дискретними одиницями, і ви не можете виміряти ні одну з цих величин, не змінивши її.
 8. Атоми «склеюються» електронним «клеєм».
 9. Поведінка речовини залежить від того, які атоми входять до її складу і як вони розташовані.

10.Закони природи єдині для будь-якого спостерігача.

11.Всі процеси на Землі відбуваються циклами.

12.Все живе пов’язане між собою (суть екології).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Завдання четвертого туру

«Фізика навко­ло нас»  до кожної загадки ставлять фізичне питання. Кількість питань-6.

1. Чого в шафу не сховаєш? (Промінь світла)

Питання: Якого кольору біле світло?

Відповідь. Біле світло складне, складається із семи кольорів: чер­воного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового.

2. Горя не знаємо, а гірко плачемо. Що це? (Хмари)

3. У воді не тоне й у вогні не горить. Що це таке? (Лід)

4. Лежить на землі: не зафарбувати, не зіскребти, не завалити. (Тінь)

5. Заревів ведмідь на всі гори, на всі моря. Що це таке? (Грім)

6. Що йде, не рухаючись із місця? (Час)

                                   Завдання п’ятого туру

                                          “Обгрунтування фізичних явищ”

                                                      Кількість завдань-6.

    1. Яку роль відіграє здатність деяких рослин скручувати листя під час вітру?

      (Зменшується лобовий переріз листка, форма листка стає більш об­тічною, внаслідок чого зменшується сила дії вітру на дерево.)

   2. Чи має риба у воді вагу?

     (Ні, оскільки середня густина живої риби дорівнює густині води, в якій вона перебуває.)

   3. Під час кип'ятіння води в чайнику щільно закрита покришка легенько підстрибує. Як це пояснити?

     (У просторі між покришкою і водою збирається значна кількість мо­лекул, які створюють додатковий тиск на покришку.)

4. У Софійському парку м. Умані серед нижнього ставу стоїть кам'яна брила, на якій лежить змія. Із порожнини рота змії б'є потужний фонтан. У цьому ж парку ще є верхній став. Який фізичний закон тут діє?

     (Закон сполучених посудин.)

5. Чому вареники через деякий час після того, як їх вкинули у кип'ячу воду, піднімаються на поверхню?

     (Під дією високої температури тісто розбухає, об 'єм його збільшуєть­ся, а отже, зростає і виштовхувальна сила, яка в певний момент стає більшою за вагу вареника.)

6. Спортсмен, щоб подолати більшу висоту, має розбігатися. Чому?
     (За таких умов спортсмен збільшує свою потенціальну енергію не лише за рахунок сили м 'язів, а й використовуючи набуту кінетичну енергію.)

                                        Завдання шостого туру

                                            “Фізичні цікавинки”

                                               Кількість завдань-7.

   1. Якою ложечкою - срібною, сталевою чи алюмінієвою – найзручніше користуватися, розмішуючи чай?

     (Сталевою - її теплопровідність найнижча.)

   2. Чому у верблюдів виникають мозолі на тих ділянках тіла, якими вони торкаються піску?

     (Мозолі захищають від опіків.)

   3. Для чого більшість птахів перед висиджуванням пташенят вистеляють гніздо пухом?

     (Пух містить багато повітря, яке не проводить теплоту.)

   4. Чому в холодному приміщенні насамперед мерзнуть ноги?
     (Внизу холодніше.)

   5. Чим зумовлений рух медузи?

      Відповідь. Скороченням м'язів вона виштовхує з-під свого дзвоноподібного тіла воду, отримуючи поштовх у зворотному напрямі.

     6. Восьминоги, кальмари, каракатиці та інші істоти глибин моря переміщуються подібно до ракети, із силою викидаючи воду, яку вони набирають через рот. Чи може такий спосіб переміщення забезпечити їм велику швидкість руху в товщі води?

       Відповідь. Так, вони досягають швидкості близько 216 км/год. Жодна жива істота не може врятуватися від них втечею.

     7. Армфіш — невеличка рибка, що живе в Індійському океані. У грудні й черевні плавники в неї нагадують зігнуті руки з довгими пальцями. На «ліктях» містяться отвори, що сполу­чені каналами з ротовою порожниною. Засмоктуючи ротом воду, риб­ка виштовхує її через отвори у плавниках і так пересувається. Чому ближче до виходу ці отвори в неї звужуються?

      Відповідь. Щоб збільшити швидкість струменя, що витікає, а отже, і її імпульс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золоті правила поведінки у  сьогоднішній грі

Бути -позитивними.

ТУТ і ЗАРАЗ.

Точними.

Точність - увічливість королів.

Толерантними.

Толерантність - це повага, у першу чергу, до самого себе.

Зібраними.

Оскільки найдорогоцінніше, що є у нас, - це час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Девіз нашої гри - слова

американського політика Теодора Рузвельта: «Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є».

 

 

 

docx
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії
Додано
4 грудня 2023
Переглядів
232
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку