Календарне планування для індивідуального навчання з інформатики (за корекційною програмою) для 7-го класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

індивідуального навчання з інформатики

для 7-го класу ОШ №88 Темченко І. (0,5 год./тиждень)

чня 5-Б класу Єфіменко М. (0,5 год./тиждень)

на І семестр 2018/2019 н.р.

термін навчання з 03.09.2018 по 31.05.2019 р.

вчитель: Кириченко Н.О.

7 клас Програма з інформатики для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з ЗПР. Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Мельнікова Л. О. Київ.2016р.

Перегляд файлу

Інформатика 7 клас (0,5 год/тижд.)

К-ть годин

Дата

№ уроку/ Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

2

03.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронне листування.

1.Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки.

Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень.

 

2.Операції над папками та листами. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

 

Учень (учениця):

має уявлення про електронний лист; електронну скриньку; адресну книжку; називає: алгоритм створення електронної скриньки; елементи адреси електронної пошти (за інструкцією вчителя); пояснює: поняття та призначення електронної пошти; наводить приклади: поштових сервісів; адрес електронної пошти (за допомогою вчителя); має уявлення: про правила етикету електронного листування; правила безпечного електронного листування; уміє: реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти, використовуючи веб-інтерфейс (за інструкцією вчителя); вміє працювати з електронними повідомленнями: створювати, надсилати, отримувати, вилучати й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх (за допомогою вчителя); працювати з вмістом папок поштової скриньки: переміщувати папки, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати вилучені повідомлення, очищувати поштову скриньку; вкладати файли у повідомлення, вилучати вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень (за допомогою вчителя); створювати, редагувати й вилучати записи в адресній книзі; створювати й використовувати списки розсилання (за зразком); знає: етикет електронного листування; правила безпечної роботи в Інтернеті при електронному листуванні.

 Пізнавальний розвиток.

Розширювати поняття електронної пошти, елементи адреси електронної пошти та її призначення; вчити: етикету електронного листування; дотримуватися правил безпечного електронного листування; працювати з електронними повідомленнями; створювати електронні скриньки;  надсилати, отримувати, перенаправляти повідомлення практично; виконувати операції над папками та листами.

 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: пояснювати поняття електронний лист; електронна скринька; адресна книжка; грамотно складати електронні листи; використовувати засвоєні терміни під час відповідей.

 

3

01.10

 

 

 

 

 

 

 

29.10

 

 

 

 

12.11

 

Моделювання.

3.Поняття моделі. Поняття предметної галузі.

Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми тощо.

4.Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

5.Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.

.

 

Учень (учениця):

описує: поняття: модель; предметна галузь; карта знань; типи моделей, їх характеристики; має уявлення: про форми подання інформаційних моделей; призначення редактора карт знань; етапи побудови інформаційної моделі; пояснює: алгоритм побудови інформаційних моделей в різних програмних середовищах: текстовому процесорі, графічному редакторі, редакторі презентацій, редакторі карт знань (за допомогою вчителя);

уміє: створювати інформаційні моделі задач для заданої предметної галузі, зокрема при розв’язуванні задач з інших навчальних предметів (за допомогою вчителя).

Пізнавальний розвиток.

Вчити: створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах; структурувати та класифікувати відомості з використанням карт знань; будувати інформаційні моделі в різних програмних середовищах: текстовому процесорі, графічному редакторі, редакторі презентацій, редакторі карт знань.

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: пояснювати поняття: модель; предметна галузь; карта знань; називати типи моделей, їх характеристики; використовувати термінологічний словник під час відповідей.

 

4

 

 

26.11

 

 

 

 

 

10.12

 

 

 

24.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритми з повторенням і розгалуженням.

6.Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

7. Алгоритми з розгалуженням.

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Практична робота 3.Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів..

Тематичне оцінювання.

Учень (учениця):

пояснює поняття висловлювання; розрізняє: алгоритмічні структури слідування, розгалуження, повторення; правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання (за допомогою вчителя); наводить приклади: структур повторення та розгалуження в алгоритмах із життя та навчальної діяльності; істинних і хибних висловлювань (за допомогою вчителя); користується умовними висловлюваннями «Якщо – то – інакше» під час відповідей; уміє: визначати правильність або неправильність простих висловлювань і умовних висловлювань «Якщо то інакше» (за допомогою вчителя); складати та виконувати алгоритми з повторенням та розгалуженням у визначеному навчальному середовищі (за допомогою вчителя).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пізнавальний розвиток.

Вправляти у засвоєнні понять правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання; вчити: складати та виконувати алгоритми з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: наводити приклади: структур повторення та розгалуження в алгоритмах із життя та навчальної діяльності; використовувати умовні висловлювання «Якщо – то – інакше» під час відповідей.

 

4

 

Табличний процесор.

Таблиці, електронні таблиці.

Табличний процесор, його призначення. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості.

Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.

Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони.

Типи даних: число, текст, формула.

Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Правила запису формул у табличному процесорі.

Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.

Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max (на рівні ознайомлення).

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

Опрацювання числових даних за алгоритмом.

Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процессора.

Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

Практична робота 9. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

Учень (учениця):

описує: поняття:

електронна таблиця; табличний процесор;

призначення табличного процесора; складові середовища табличного процесора; об’єкти електронної таблиці: електронна книгу, аркуші, рядки, стовпці, комірки, діапазон комірок, діаграми (за допомогою вчителя); називає призначення основних панелей інструментів табличного процесора; способи навігації на аркуші і в книжці (за інструкцією вчителя); формати даних в електронних таблицях: числовий, текстовий, формат дати; використовує правила введення та редагування даних різних форматів і добір форматів комірок (за зразком); має уявлення про види помилок під час введення даних і способи їх усунення; користується правилами введення формул;   вміє створювати стовпчасті і секторні діаграми засобами табличного процесора (за допомогою вчителя); називає: правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах; модифікацію формул; пояснює дані, подані на діаграмі (за допомогою вчителя); розрізняє: стовпчасті та секторні діаграми; формати даних, поданих в таблиці; різні типи даних у клітинках; уміє: відкривати, переглядати і зберігати електронні книжки; переміщуватись аркушем і книгою; вводити дані у комірки та редагувати їх вміст (за допомогою вчителя); виділяти діапазони комірок із заданою адресою (за допомогою вчителя); копіювати, переміщувати й вилучати вміст комірок і діапазонів комірок (за зразком); будувати діаграми; задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду (за зразком);   виконувати обчислення за даними електронної таблиці, використовуючи вбудовані функції (за допомогою вчителя); має уявлення про іменовані комірки і діапазони; формули для обчислень в електронній таблиці;

вбудовані функції: сума, середнє значення, min, max.

Пізнавальний розвиток.

Вчити: відкривати, переглядати і зберігати електронну книгу;

форматувати дані: числовий, текстовий, формат дати; будувати стовпчасті та секторні діаграми; використовувати засвоєні способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора; вводити дані до комірок: текст, число; редагувати дані таблиці.

 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: називати об’єкти електронної таблиці, їх властивості; призначення основних панелей інструментів табличного процесора; способи навігації на аркуші і в книжці; пояснювати правила введення та редагування даних різних форматів і добір форматів комірок; знати види помилок під час введення даних і і знаходити способи їх усунення.

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

Учень (учениця):

розв’язує компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів (за допомогою вчителя); добирає один засіб опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів) (за зразком). 

Пізнавальний розвиток.

Вчити розв’язувати компетентнісні задачі; будувати інформаційні моделі; шукати інформаційні матеріали.

 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: пояснювати обраний засіб для опрацювання даних; використовувати терміни: текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор під час відповідей.

 

 

 

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення.

Учень (учениця):

виконує навчальний проект, що передбачає: аналіз умови задачі; розробку плану виконання навчального проекту (за зразком); добирає засіб для опрацювання даних; добирає засоби подання результатів навчального проекту; здійснює пошук інформаційних матеріалів; використовує електронну пошту для відправлення вчителю результатів своєї роботи.

Пізнавальний розвиток.

Вправляти у виконанні індивідуальних навчальних проектів; розширювати вміння користуватися електронною поштою; вчити використовувати програмні засоби навчального призначення; використовувати електронну пошту для відправлення результатів своєї роботи.

 

 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: аналізувати умови задачі виконання навчального проекту; розробляти план виконання навчального проекту.

 

Формування самоконтролю. Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії, оцінювати результати своєї роботи; вчити: самостійно виконувати тематичні завдання за допомогою комп’ютера; виконувати навчальне завдання за зразком; використовувати отримані знання у побуті.

 

Особистісний розвиток.

Розвивати: вміння долати труднощі під час виконання завдання; пояснювати виконання роботи; збагачувати та систематизувати знання про можливості використання комп’ютера у власній життєдіяльності; вчити доводити до логічного завершення розпочату справу;   розширювати інтереси та уподобання.

2

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень (учениця) повинні:

вміти користуватися електронним листуванням з використанням веб-інтерфейсу; вміти вкладати файли; вміти будувати інформаційні моделі в різних програмних середовищах; структурувати та класифікувати відомості з використанням карт знань (за допомогою вчителя); вміти складати та виконувати алгоритми з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів (за допомогою вчителя); вміти вводити, редагувати та форматувати дані у середовищі табличного процесора, створювати діаграми (за допомогою вчителя); вміти налізувати дані, подані на діаграмі (за допомогою вчителя); вміти розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову  інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів (за допомогою вчителя); виконувати нескладні навчальні проекти, що передбачають: аналіз умови задачі; розробку плану виконання навчального проекту; добір одного засобу опрацювання даних; добір засобу подання результатів навчального проекту; пошук інформаційних матеріалів; створення та опрацювання інформаційної моделі (за допомогою вчителя); вміти користуватися електронною поштою.

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 7 клас, Планування
Інкл
Додано
1 жовтня 2018
Переглядів
4340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку