24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Kалендарне планування Hімецька мова

Про матеріал
Kалендарне планування Hімецька мова 5 клас Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 5 клас. – Х.: Ранок, 2013 Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5– 6 класи. - Видавничий дім «Освіта», 2013 р.
Перегляд файлу

 

Kалендарне планування

Hімецька мова

5 клас

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 5 клас. – Х.: Ранок, 2013

Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5– 6 класи. - Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

 

№з

/  n

Дата

Сфера

(тематика) спілкування

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенція

Мовна  компетенція

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

Примітка

Лексичні одиниці та мовні зразки

Граматика

Фонетика

 

Свята й традиції

48

 

Коли відзначають ці свята?

Введення нових ЛО

розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; 

формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 

розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;  

розвивати здатність представляти культуру рідної країни; 

брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки  

 

die Unabhängigkeit, das Wissen, am ersten Januar

Порядкові числівники

Удоскона-лення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання

Впр. 1,3, ст.111

 

Впр. 2, 5, 6, ст.111-112

Впр. 1,

ст.111

Впр. 4,

ст.111

 

Вправа 7,

ст. 112

 

 

49

 

Зимові свята.

Розвиток навичок читання

die Feier, beliebt, bedeuten, artig

 

Впр. 1, ст.113

 

Впр. 2, 4,

ст.113-114

 

Впр. 3,

ст.114

 

Впр. 5,

ст.114

 

Вправа 6,

ст. 114

 

50

 

Новий рік. Розвиток навичок аудіювання

das Lametta, die Kerze,  der Tannenbaum, vorher, geschmückt

 

Впр. 1,3,

ст.115-116

 

Впр. 2, 5,

ст.115, 117

Впр.4,

ст.117

 

Вправа 6,

ст.117

 

51

 

Різдво і передріздвяний час

die Adventszeit, der Adventskranz, der Adventskalender, das Weihnachtsge-bäck, die Weihnachtsgans, anzünden

Відмінювання іменників

Впр. 1, ст.118

Впр. 2,4, ст.118, 120

Впр.  3,

ст.119

Впр. 5,

ст.120

 

Впр. 6,

ст.120

 

 

 

 

52

 

Масляна. Розвиток лексичних навичок

 

der  Fasching, der Karneval, die Fastnacht, die Fastenzeit, verkleidet, die Hexe

Perfekt

 

Впр. 1, 4, ст.121, 122

 

Впр.2,5, ст.121, 122

 

Впр.3, ст.122

 

Впр. 6, ст.122

 

53

 

Ми влаштовуємо маскарад. Розвиток навичок говоріння

 

die Maske, die Faschingsparty, gehören

 

 

Впр. 1, ст.123

 

Впр.2, 3,

ст.123, 124

 

Впр. 4, ст.124

Впр.4, ст.124

 

Впр. 6,

ст.124

 

54

 

Жіночий день і день матері. Розвиток граматичних навичок

 

wünschen, beglückwün-schen

Особові займенни-ки в Dativ, Akkusativ

 

 

Впр. 1, 3, 4, ст.125-126

 

Впр. 2, ст.125

 

Впр. 2, ст.125

 

Впр. 5, ст.126

 

Впр. 6, ст.126

 

 

55

 

Великдень. Розвиток лексичних навичок

 

der  Osterkuchen, die Ostereiersuche, verstecken, färben, bemalen

 

 

Впр. 1, ст.127

 

Впр. 2, ст.127

 

Впр. 3a), ст.127-128

 

 

Впр. 3b), ст.128

 

 

56

 

Прийменники. Розвиток граматичних навичок.

 

in, an, neben, über, unter, vor, hinter, auf, zwischen

Приймен-ники  з Dativ

 

Впр. 4a), ст.128-129

 

Впр. 4b), ст.128-129

 

 

 

Впр. 5, ст.129

 

 

57

 

Національні свята. Розвиток навичок говоріння

 

die Veranstaltung, der Nationalfeiertag, die Einheit, die Unabhängigkeit, die Mauer, zerstören, fallen, der Staat, seit, bis, der Teil

Порядкові числівники

 

Впр. 1,2, ст.130

 

Впр. 3, ст.130

Впр. 4b), ст.131

 

 

Впр. 4a), ст.131

 

 

Впр. 5, ст.131

 

 

58

 

Моє улюблене свято. Розвиток навичок письма

 

Лексичні одиниці та мовні зразки попередніх уроків

 

 

 

 

 

Впр. 2,

ст.132

 

Впр.4,  ст.133

 

 

59

 

Узагальнюючий урок

Захист проекту «Наші улюблені свята»

 

Систематизація й узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

Ст. 133-134, оформи-ти портфо-ліо

 

Шкільне життя

60

 

Котра година?

Введення нових ЛО

 

um…Uhr, Viertel vor/nach, halb, wie spät ist es?

Числівники

 

Впр.1, 2,

ст.135

Впр.4, ст.136

Впр.5, ст.136

 

 

Впр.3, ст.136

 

Впр.5, ст.136

 

61

 

Котра година?

Тренувальні вправи.

 

Мовні зразки попереднього уроку

 

 

За вибором вчителя

Запитувати та показувати час на годиннику

 

За вибором вчителя

У зошиті

 

62

 

Мій розпорядок дня.

Розвиток граматичних навичок

 

aufstehen, sich waschen, sich kämmen, sich anziehen, sich treffen

Зворотні дієслова.

Особові закінчення дієслів у Präsens

 

Впр.1, ст.137

Впр.2, ст.137

Впр.4, ст.138

 

Впр.3, ст.137

Впр.5, ст.138

 

63

 

Розклад уроків. Розвиток навичок читання й аудіювання

 

das Schulfach, die Kunst, die Erdkunde, die Geschichte, das Werken, anfangen, zu Ende sein

am + дні тижня

 

Впр.1, 3, ст.139

Впр.2, ст.139

 

Впр.4, ст.140

Впр.5, ст.140

Впр.6, ст.140

 

64

 

Учні та вчителі. Розвиток навичок говоріння

 

der  Lernstoff, verteilen, aufsagen, korrigieren

Imperativ

 

Впр.1, ст.141

Впр.2, 3b), ст.141

Впр.5, ст.142

Впр.3a), ст.141

Впр.4, ст.142

Впр.6, ст.142

 

65

 

Наша школа. Розвиток навичок читання

 

die Sporthalle, der Speiseraum, der Hof, das Erdgeschoss, der Stock, die Aula

Wo ist es?

 

Впр.1, ст.143

Впр.4, 5, 6, ст.145

Впр.3, ст.144

Впр.2, ст.143

Впр.7, ст.145

 

66

 

Що ми маємо робити? Що нам дозволено робити? Розвиток граматичних навичок

 

sollen, dürfen, der Unterricht, abschreiben, ausleihen, sich vorbereiten, verboten

sollen, dürfen

 

Впр.1, ст.146

Впр.2, 4, ст.146, 147

Впр.3а), ст.146

Впр.3b), ст.146

Впр.5, ст.147

 

67

 

Урок німецької мови. Розвиток навичок читання й письма

 

üben, dreimal pro Woche, die Kenntnis, per Internet, auf  Deutsch/Englisch, die Aussprache

Особові закінчення дієслів

 

 

Впр.1, ст.148

Впр.2,  3, ст.148-149

Впр.4, ст.149

Завдан-ня в робочо-му зошиті

Впр.5, ст.149

 

68

 

Школа моєї мрії. Розвиток навичок говоріння

 

der  Traum, die Zukunft, der Computerraum, die Satellitenantenne, der Wintergarten, wählen, kostenlos, fest

 

 

 

Впр.1, ст.150

Впр.3, ст.151

Впр.2, ст.150

Впр.4, ст.150

Впр.2, ст.150

 

Завдан-ня в робочо-му зошиті

Впр.5, ст.151

 

69

 

Мій улюблений предмет. Розвиток навичок письма

 

Лексичні одиниці та мовні зразки попередніх уроків

 

 

 

 

 

Впр.3,  ст.152

 

Впр.2,  ст.152

 

 

70

 

Узагальнюючий урок

Захист проекту «Школа майбутнього»

 

Систематизація й узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

Ст. 152-154, оформи-ти портфо-ліо

 

Подорож

71

 

Куди ти їдеш? Введення нових ЛО

 

die Ukraine, die Bundesrepublik, die Schweiz, die Türkei, die USA, die Niederlande, Österreich, Frankreich, Spanien

nach

in der

im

in

in den (Die Formen der geografi-schen Eigenname)

 

Впр.1,  ст.155

Впр.3,  ст.156

 

 

Впр.2а),  ст.155

Впр.5,  ст.157

 

 

Впр.4,  ст.157

 

Впр.2b),  ст.156

 

Впр.6,  ст.157

 

 

72

 

Як можна подорожувати?

Розвиток граматичних навичок

 

 

der  Verkehr, das Verkehrsmittel, die Bahn, der Zug,

der Bus, das Auto, das Flugzeug, das Motorrad, das Schiff, bequem, die Fahrkarte

 

Ступені порівняння прикметни-ків

 

Вживання mit з назвами засобів транспорту

 

Впр.1,  ст.158

 

Впр.2,  ст.158

Впр.3,  ст.159

Впр.5,  ст.159

 

 

 

Впр.4,  ст.159

 

Впр.4,  ст.159

 

Впр.6,  ст.159

 

 

73

 

Німеччина – країна та люди. Розвиток навичок  аудіювання

 

die Staatsfahne, die Hauptstadt, die Bevölkerung, die Mitte, die Größe, die Lage, das Nachbarland

 

 

 

Впр.1,  ст.160

Впр.3b),  ст.160

 

Впр.2,  ст.160

Впр.3a),  ст.160

 

 

 

Впр.4,  ст.161

 

Впр.5,  ст.161

 

Впр.6,  ст.161

 

 

74

 

Берлін – німецька столиця. Розвиток навичок читання й говоріння

 

die Sehenswürdigkeit, das Tor, die Oper, das Denkmal, der Turm, der Reichs-tag, das Parlament

denn-Sätze

 

Впр.1,  ст.162

 

Впр.2, 3,

ст.162-163

 

Впр.4,  ст.164

 

Завдан-ня в робочо-му зошиті

Впр.5,  ст.164

 

 

75

 

Україна – моя Батьківщина. Розвиток навичок читання й письма

 

die  Heimat, bestehen, sich befinden, grenzen, die Fläche, der Einwohner, das Gebet, die Halb-insel, das Gebirge, das Heimatland

 

 

Впр.1,  ст.165

 

Впр.4,  ст.166

 

Впр.2,  ст.165

 

Впр.3,  ст.165

 

Впр.5,  ст.166

 

 

76

 

Українська столиця. Розвиток навичок говоріння

 

die  Kirche, das Kloster, das Höhlenkloster, die Kathedrale, der Bau, gründen, die Stadtrundfahrt

 

 

Впр.1,  ст.167

 

Впр.2,  ст.167

 

Впр.3,  ст.168

 

Впр.4,  ст.168

 

Впр.5,  ст.168

 

 

77

 

Подорож Києвом. Віртуальна подорож

 

Лексичні одиниці та мовні зразки попередніх уроків

 

 

 

 

 

Впр.2, ст..169

Впр.4,  ст.170

 

 

78

 

Узагальнюючий урок

Захист проекту «Ми любимо подорожувати»

 

Систематизація й узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

Ст. 169-172, оформи-ти портфо-ліо

 

Рідний край

79

 

 

 

 

 

 

 

Місто чи село? Введення нових ЛО

 

 

 

die Heimat, das Hochhaus, der Betrieb, pflanzen

 

kann…sein

 

 

 

 

Впр.1,  ст.173

 

 

 

Впр.2,  ст.173

Впр.3,  ст.174

Впр.4,  ст.174

 

 

Впр.5,  ст.174

 

 

Впр.6,  ст.174

 

 

 

80

 

У місті. Розвиток навичок аудіювання й читання

 

das Puppentheater, der Brunnen, die Kirche, das Stadion, das Geschäft, das Denkmal, die Oper, der Palast

Множина іменників

 

Впр.1,  ст.175

Впр.3,  ст.176

 

 

 

Впр.2,  ст.175

 

Впр.4,  ст.177

 

 

Завдан-ня в робочо-му зошиті

 

Впр.5,  ст.177

 

 

 

81

 

Маленьке місто – велика культура.

Розвиток граматичних навичок

 

 

die Stadtmitte, das Rathaus, der Marktplatz, das Mittelalter, besichtigen, sehenswert

Objektsatz

 

Впр.1,  ст.178

 

Впр.2,  ст.178

Впр.5,  ст.180

 

 

Впр.3,  ст.178-179

Впр.5,  ст.180

 

Впр.4,  ст.179

Впр.6,  ст.180

 

 

Впр.7,  ст.180

 

 

82

 

У селі.

Розвиток лексичних навичок

 

 

das Beet, das Getreide, der Traktor, der Stall, pflücken, jäten, säen, ernten, melken

Objektsatz

Perfekt

 

 

Впр.1,  2, ст.181

 

Впр.3,  ст.182

Впр.4,  ст.182

 

 

Впр.4,  ст.182

 

Впр.5,  ст.182

 

 

83

 

Великі міста України.

Розвиток навичок читання й говоріння

 

die Großstadt, die Hafenstadt, das Industriezentrum, der Kurort, das Gebäude, die Insel, das Wasserkraftwerk

 

 

 

 

Впр.1, 2, 3а),  ст.183

Впр.4,  ст.184

 

 

Впр.3b),  ст.183-184

 

Впр.5,  ст.184

 

Впр.6,  ст.184

 

 

84

 

Моє село. Розвиток навичок письма

 

Лексичні одиниці та мовні зразки попередніх уроків

 

 

 

 

 

Впр.3,  ст.185

 

Впр.2,  ст.185

 

 

85

 

Узагальнюючий урок.

Захист проекту «Тут ми живемо»

 

Систематизація й узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

Ст. 185-187, оформи-ти портфо-ліо

 

Природа

 

86

 

Природа поряд зі мною.

Введення нових ЛО

 

 

 

in der Nähe von…, der Hirsch, das Reh, das Eichhörnchen, das Murmeltier

 

Множина іменників

 

Впр.1а),  ст.188

 

Впр.1b),  ст.188

Впр.2,  ст.189

Впр.4,  ст.190

 

Впр.3,  ст.189

 

 

Впр.5,  ст.190

 

 

87

 

Яка сьогодні погода?

Розвиток навичок читання й говоріння

 

blitzen, donnern, tauen, der Frost, der Nebel, sonnig, neblig, frostig, windig

 

Безособові речення

 

Впр.1,  ст.191

 

Впр.2,  ст.191

 

Впр.3,  ст.192

 

Впр.4, 5,  ст.192

 

Впр.6,  ст.192

 

 

88

 

Щодня теплішає. Розвиток граматичних навичок

 

kühl, heiß, so wie, als

Ступені порівняння прикметни-ків

 

Порівняння

so+ wie,   als

 

Впр.1, 2,  ст.193

 

Впр.5,  ст.194

 

Впр.2, 3, ст.193-194

 

Впр.4,  ст.194

 

Впр.6,  ст.194

 

 

89

 

Погода була жахливою. Розвиток навичок аудіювання й письма

 

düster, trübe, wolkig, der Regenbogen, der Regenschirm, der Grad

Ступені порівняння прикметни-ків

 

 

Впр.1, 4, ст.195-196

 

Впр.2, 3, 5,  ст.195-197

 

Впр.2, 4,  ст.195-196

 

Впр.6,   ст.197

 

Впр.7,  ст.197

 

 

90

 

Якою буде погода?

 

heiter, die Kälte, die Wärme, der Schneefall, der Niederschlag, das Gewitter, der Wetterbericht, sinken, steigen

 

 

 

Впр.1, 2b),  ст.198

 

Впр.2a),  ст.198

 

Впр.3, ст.199

 

Впр.4,  ст.199

 

Впр.5,  ст.199

 

 

91

 

Яку пору року ти любиш?

Скоро настане літо

 

blühen, duften, pflücken, bedeckt sein, der Hügel, das Schneeglöckchen, die Pfütze, frisch das Sommerwetter, basteln

 

 

Впр.1, ст.200

 

Впр.4,  ст.201

Впр.1b ст 203

Впр.2, 3,  ст.200

Впр.5,  ст.201-202

 

Впр.6,  ст.202

 

Впр.7,  ст.202

 

 

92

 

Контроль аудіювання

 

93

 

Контроль говоріння

 

94

 

Контроль  письма

 

95

 

Контроль  читання

 

96

 

Узагальнюючий урок

Захист проекту «Природа й погода в Україні»

 

 

97

 

Повторення вивченого. Виконання творчих вправ

 

98

 

Повторення вивченого граматичного матеріалу

 

99

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Додав(-ла)
Думенко Віола
Додано
24 квітня 2019
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку