Календарне планування з фізики 7 клас

Про матеріал
Календарне планування з фізики для 7 класу за новою програмою до підручника Бар*яхтар, Божинова
Перегляд файлу

Фізика, 7 клас.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

 

п\п

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

1

7-а

7-б

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

 

 

 

 

 

Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1р год.)

 

2

 

 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

 

3

 

 

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

4

 

 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1.Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

 

5

 

 

Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.

 

6

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

 

7

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

 

8

 

 

Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

 

9

 

 

Самостійна робота №1

 

10

 

 

Навчальний проект №1

 

 

 

Механічний рух (17 год.)

 

11

 

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

 

12

 

 

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

 

13

 

 

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.

 

14

 

 

Розв´язування задач

 

15

 

 

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

 

16

 

 

Розв´язування задач

 

17

 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

 

18

 

 

Розв´язування задач

 

19

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

 

20

 

 

Розв´язування задач

 

21

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

 

22

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

 

23

 

 

Розв´язування задач

 

24

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

 

25

 

 

Узагальнюючий урок

 

26

 

 

Контрольна робота №1

 

27

 

 

Навчальний проект № 2

 

 

 

Взаємодія тіл. Сила.

(26+1р год.)

 

28

 

 

Явище інерції. Інертність тіла.

 

29

 

 

Маса тіла. Густина речовини.

 

30

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

 

31

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

 

32

 

 

Взаємодія тіл. Сила.

 

33

 

 

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

 

34

 

 

Розв´язування задач

 

35

 

 

Сила тяжіння.

 

36

 

 

Деформація. Сила пружності. Закон Гука.

 

37

 

 

Розв´язування задач

 

38

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота  № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

 

39

 

 

Вага тіла. Невагомість.

 

40

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

 

41

 

 

Розв´язування задач

 

42

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

 

43

 

 

Самостійна робота №2

 

44

 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

 

45

 

 

Розв´язування задач

 

46

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

 

47

 

 

Розв´язування задач

 

48

 

 

Сполучені посудини. Манометри.

 

49

 

 

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

 

50

 

 

Розв´язування задач

 

51

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

 

52

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

 

53

 

 

Розв´язування задач

 

54

 

 

Узагальнюючий урок

 

55

 

 

Самостійна робота №3

 

56

 

 

Навчальний проект № 3

 

 

 

Механічна робота та енергія

 (11+1р год.)

 

57

 

 

Механічна робота. Потужність.

 

58

 

 

Розв´язування задач

 

59

 

 

Механічна енергія та її види.

 

60

 

 

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

 

61

 

 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

 

62

 

 

Розв´язування задач

 

63

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

 

64

 

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

 

65

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму

 

66

 

 

Розв´язування задач

 

67

 

 

Узагальнюючий урок

 

68

 

 

Контрольна робота №2

 

69

 

 

Навчальний проект № 4

 

70

 

 

Екскурсія

 

 

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

№1: Видатні вчені-фізики

        Фізика в побуті, техніці, виробництві.

        Спостереження фізичних явищ довкілля.

        Дифузія в побуті.

№2: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

        Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

        Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

        Коливальні процеси в техніці та живій природі.

№3: Розвиток судно- та повітроплавання

        Дослід Торрічеллі.

        Спостереження за зміною атмосферного тиску.

        Насоси.

№4: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і            механізмів.

        Прості механізми у побутових пристроях.

        Біомеханіка людини.

        Використання енергії природних джерел.

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
15 червня 2019
Переглядів
203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку