Календарне планування з фізики Сиротюк В.Д.

Про матеріал

Календарне планування для підручника Сиротюк В.Д.

Розраховано на 70 годин(2 години на тиждень) тобто на 2 семестри.

Теми:

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ.(12 год)

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (16 год)

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (27 год)

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. (10 год)

12 лабораторних робіт та 5 контрольних

Перегляд файлу

Календарне планування уроків

Фізики для 7 класу

Автор: Сиротюк В.Д.

(70 годин, 2 години на тиждень)

з/п

Тема уроку та зміст навчального матеріалу

Дата

Зміни

ВСТУП (1 год)

 

 1.                

(Вступний інструктаж з БЖД.) Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.

 

 

 

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ.(12 год)

 

 

 1.                

Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях.  Зв’язок фізики з іншими науками.

 

 

 1.                

Речовина й поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми.

 

 

 1.                

Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.

 

 

 1.                

Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл і фізичні величини.

 

 

 1.                

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання.  Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

 

 1.                

Проведено інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 . Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

 

 

 1.                

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота №2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.

 

 

 1.                

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота №3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

 

 

 1.           

Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Контрольна робота №1 з теми «ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ»

 

 

 1.           

Аналіз контрольної роботи.

 Робота над помилками.

Підсумковий урок з теми. Захист навчальних проектів.

 

 

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

1)Видатні вчені-фізики

2)Фізика в побуті, техніці, виробництві.

3) Спостереження фізичних явищ довкілля.

4) Дифузія в побуті.

 

 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (16 год)

 1.           

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Рівномірний прямолінійний рух.  Графіки рівномірного прямолінійного руху

 

 

 1.           

Розв`язування задач

 

 

 1.           

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота №4.  Визначення періоду обертання тіла.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота№5.  Вивчення коливань нитяного маятника.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Навчальний проект:

1)Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

2) Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.

3) Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

4) Коливальні процеси в техніці та живій природі.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Контрольна робота №2 з теми «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 

 

 1.           

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

 Підсумковий урок з теми.

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (27 год)

 1.           

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

 

 

 1.           

Густина речовини.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД. Лабораторна  робота №6. Вимірювання маси методом зважування.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна.

 

 

 1.           

Явище всесвітнього тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

 

 

 1.           

Явище деформації. Сила пружності. Динамометри.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №8. Дослідження пружних властивостей тіл.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила.».

 

 

 1.           

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Вага тіла. Невагомість.

 

 

 1.           

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

 

 

 1.           

Розв`язування задач. Тертя в природі й техніці.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 

 

 1.           

Явище тиску. Сила тиску. Тиск твердих тіл.

 

 

 1.           

Тиск рідин і газів. Рівновага рідин і газів. Закон Паскаля.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Сполучені посудини. Манометри.

 

 

 1.           

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

 

 

 1.           

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

 

 

 1.           

З`ясування умов плавання тіла.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №10. З`ясування умов плавання тіла.

 

 

 1.           

Плавання тіл. Повітроплавання.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Контрольна робота №4. «Взаємодія тіл. Сила.»

 

 

 1.           

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Підсумковий урок з теми. Захист навчальних проектів.

 

 

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

1)Розвиток судно- та повітроплавання

2)Дослід Торрічеллі.

3)Спостереження за зміною атмосферного тиску.

4)Насоси.

 

 

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. (10 год)

 1.           

Механічна робота.

 

 

 1.           

Потужність.

 

 

 1.           

Розв`язування задач.

 

 

 1.           

Механічна енергія та її види.

 

 

 1.           

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

 

 

 1.           

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №11. Вивчення умови рівноваги важеля.

 

 

 1.           

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

 

 

 1.           

Проведено інструктаж з БЖД.  Лабораторна  робота №12. Визначення ККД простого механізму.

 

 

 1.           

Навчальний проект:

1)Становлення і розвитокзнань про фізичніоснови машин і механізмів.

2) Простімеханізми у побутовихпристроях.

3) Біомеханіка людини.

4) Використанняенергіїприроднихджерел.

 

 

 1.           

Контрольна робота №5 «МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ.»

 

 

 1.           

Узагальнювальне заняття

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Макієнко Оксана Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Добрянська Вікторія Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
24 квітня 2018
Переглядів
2425
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку