10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно - тематичне планування біологія 7 клас

Про матеріал
(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних) Складено згідно навчальної програми «Біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ

   БІОЛОГІЯ          7  клас

                              (відповідно до  Програми  затвердженої

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

(70 год – 2 год на тиждень)

п/п

Тема уроку

Дата проведення

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

Вступ (4 год)

 

 1.  

Тварина – живий організм.

 

 

розпізнає: - клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує: - будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:- клітини тварин, рослин, грибів

оперує термінами:- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

називає:- середовища існування тварин; - прояви життєдіяльності тварин;- ознаки тваринної клітини;- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;пояснює:- відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

 

 1.  

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Особливості живлення  тварин.

 

 

 

 1.  

Будова тварин: клітини, тканини.

 

 

 

 1.  

Будова тварин:  органи та системи органів

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин (33 год)

 

 1.  

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

 

 

розпізнає:

- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

 

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

 

- пристосування тварин до життя на суходолі;

 

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

 

- пристосування тварин до польоту;

 

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на

 

 прикладі паразитичних червів та членистоногих);

 

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

 

вдосконалює уміння

 

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

 

дотримується правил

 

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними

 

безхребетними тваринами

 

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

 

- середовища існування та способи життя тварин;


- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

 

- рідкісні види тварин України та свого краю;

 

 

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;


- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

 

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

 

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

 

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до

 

характерного для них способу життя

 

Здоров’я і безпека

(орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я)

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

 

Підприємливість і фінансова грамотність

 

(орієнтує на практичне використання тварин у фермерському господарстві, розвиток лідерських ініціатив)

 

 1.  

Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних

 Міні-проект - Як утворюються коралові острови?

 

 

 1.  

Загальна характеристика типу Кільчасті черви .

 

 

 1.  

Лабораторні дослідження : зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми

 

 

 1.  

Загальна характеристика типу Членистоногі

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Ракоподібні.

 

 

 1.  

Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Павукоподібних

 

 

 1.  

Різноманітність і значення павукоподібних

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Комахи

 

 

 1.  

Практична робота:

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

 1.  

Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

 1.  

Загальна характеристика типу Молюски  .

 

 

 1.  

Лабораторні дослідження : будови черепашки(мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

 1.  

  Паразитичні безхребетні тварини

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми.

 

 

 1.  

Загальна характеристика типу Хордові. Їхні особливості та різноманітність.

 

 

 1.  

Особливості будови та процесів життєдіяльності риб.

 

 

 1.  

Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Амфібії

 

 

 1.  

Різноманітність та практичне значення амфібій

 

 

 1.  

Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

 

 

 1.  

Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності птахів

 

 

 1.  

Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи. Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

 

 

 1.  

Практична робота.

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя різних  екологічних груп у птахів. 

 

 

 1.  

Загальна характеристика класу Ссавці.

 

 

 1.  

Практична робота.

Визначення особливостей зовніньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування. 

 

 

 1.  

Різноманітність  Ссавців.

 

 

 1.  

Значення Ссавців

 

 

 1.  

Міні проекти-

 Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

Тварини рекордсмени.

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми.

 

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (15 год)

 

 1.  

Живлення тварин.

 

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

 

 1.  

Травлення тварин. Різноманітність травних систем.

 

 

 

 1.  

Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

 

 

 

 1.  

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

 

 

 

 1.  

Практична робота. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

.

 

 1.  

Виділення, його значення для організму.

 

 

 1.  

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи

 

 

 1.  

Практична робота Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

 1.  

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

 

 

 1.  

Органи чуття їх значення. Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

 

 

 

 1.  

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

 

 

 

 1.  

Практична робота Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях

 

 

 1.  

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

 1.  

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

Лабораторні дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми.

 

 

Тема 3. Поведінка тварин (9 год)

 

 1.  

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка

 

 

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та ціннісного ставлення до тварин)

 

 1.  

.Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин

 

 

 1.  

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

 1.  

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна, територіальна.

 

 

 1.  

 Соціальна поведінка тварин

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.  Ієрархія у групі.  

 

 

 

 1.  

Практичні роботи:

Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

 

 

 1.  

Міні-проект :

Як спілкуються тварини.

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

Еволюція поведінки тварин.

 

 

 

 1.  

Комунікація тварин.

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

 

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми

 

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування (6 год)

 

 1.  

 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. 

 

описує:- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:- взаємодію організмів між собою та середовищем життя; визначає:- роль організмів як компонентів екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає: - чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення: - етичного ставлення до природи та її охорони;виявляє:- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює: - стан заповідних територій України та свого краю

 

 

 1.  

Ланцюги живлення. Співіснування організмів в угрупованнях.

 

 

 

 1.  

Вплив людини та її діяльності на екосистеми.

 

 

 1.  

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

 

 

 1.  

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

 

 

 

 1.  

Узагальнення знань з теми

 

 

 

Узагальнення (1 год)

 

 1.  

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи. Повторення.

 

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

робить висновок:

- про єдність живої природи

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
9 січня 2020
Переглядів
1286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку