2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Календарно-тематичне планування, іспанська мова, 8 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з іспанської мови для 8 класу, 4-й рік навчання за підручником В. Редько, І. Ю. Цимбалістий Español 4 año de enseñanza. За оновленою програмою на 2018-2019 навчальний рік.

Перегляд файлу

Іспанська мова (друга іноземна),  8-й клас (четвертий рік навчання)

 

 

Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

 

Лексична

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім'я і друзі

(щоденні справи (розпорядок дня),

спілкування

з  друзями (Інтернет, телефон)

Спорт

(спортивні змагання,

Олімпійські ігри,

відомі  спортсмени)

Одяг

(предмети одягу, види одягу)

Харчування

(відвідування закладів

харчування,

приготування їжі,

національні страви)

 

Засоби масової

інформації (преса,

радіо,телебачення,

улюблена радіо- / телепередача)

Іспанія

(географічне положення,

клімат, населення)

Україна

(географічне положення,

клімат, населення)

 

Шкільне життя

(школа в Іспанії

та в Україні)

 

 

Описувати

людей,

характеризувати

якості особистості;

• розповідати

про повсякденні події, ділитися

враженнями;

• описувати та

порівнювати предмети;

• розповідати

про захоплення,

вільний час, канікули;

• запитувати та

надавати інформацію

про явища, події,

факти;

• аргументувати

свій вибір, точку зору;

• надавати

загальну

інформацію про

Україну,країну,

мова якої

вивчається, місто, село;

• ділитися враженнями;

• пропонувати

щось, приймати

або відхиляти

пропозицію;

• розпитувати

з метою роз'яснення

і уточнення

інформації

та надавати

необхідні відповіді

 

Щоденні справи. Предмети одягу. Види закладів харчування. Види обробки продуктів харчування. Назви страв. Види ЗМІ. Назви географічних об’єктів. Типи шкіл.

 

Дієслово: правильні / неправильні форми дієслів у Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro simple, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto.

Іменник: рід, число

Прикметник: рід,число

Прийменник: місця, напрямку, часу..

Артикль: означений, неозначений

Числівник: кількісні (від 1 000 000). Порядкові (20 - 50)

Сполучник: о (u – перед словами на о, ho)

Інтонація речень з однорідними членами. Емфатичний наголос.

- Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей)

- Формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури

- розуміти

та поважно ставитися

до стилю життя зарубіж них однолітків, людей іншої культури;

- ознайомитися з музичною культурою  країни, мова якої   вивчається;

- брати

участь у міжкультурній

комунікації:

приймати рішення,

давати оцінку;

поважно ставитися

до співрозмовника,

до його думки;

- розвивати здатність

адекватного спілкування

з представниками

країни, мова якої

вивчається;

- намагатися

звільнятися від

упереджень

і стереотипів;

- прагнути

мирного  співіснування

між  людьми

і націями

 

 

 

 

- Уважно стежити за презентованою інформацію;

- усвідомлювати мету поставленого завдання;

- ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

- активно застосовувати мову, що вивчається;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

На кінець 8-го класу учні:

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- Розуміють чітко вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні проблеми, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

- розуміють основний зміст короткого повідомлення;

- розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

- Зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;

- будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;

- передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;

- роблять послідовний виклад минулих подій;

- повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);

- розповідають про певні події в особистісному житті своєму, своєї сім’ї, друзів;

Обсяг висловлювання у межах 12 речень.

- Спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах мова яких вивчається;

- відповідають на запитання щодо особистісного життя ( питання звучать чітко і у дещо сповільненому темпі);

- роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру, реагують на пропозиції, твердження тощо;

- обмінюються інформацією;

- під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим у попередні роки;

 

Висловлювання кожного у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- Читають вголос та про себе( з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

- знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);

- розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.

 

Обсяг у межах 500 друкованих знаків

- Пишуть особистого листа з опорою на зразок;

- повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);

- описують певні події в особистісному житті своєї сім’ї, друзів.

 

Обсяг письмового повідомлення межах12 речень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тема

Мовна компетенція

Мовленнєва функція

ДЗ

Примітки

 

 

Фонетика

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

1.

01.09

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Повторення вивченого за 6 клас.

 

 

 

 

 

 

 

Повторення ЛО

 

Я, моя сімя і друзі (  годин)

2.

02.09

Зовнішній вигляд людини. Введення НЛО. Виконання лексичних вправ.

 

С. 68

 Adjetivos.

 

С. 67 в. 3

С. 68  в. 5

 

 

Вивчити нові ЛО

Описати свого однокласника (п)

 

3.

08.09

Риси характеру людини. ММ.

 

С. 70

Уживання дієслів ser y estar з прикметниками

 

С. 70 в. 3

С. 71 в. 5

 

С. 71 в. 6 (п)

 

4.

09.09

Приготування до свята. Робота з діалогом.

 

С. 73

 

 

 С. 73 в. 1

С. 73 в. 2

 

 

 С. 74 в. 3 (п)

 

5.

15.09

Щоденник Лоли. Робота з тестом.

 

 

Pretérito Perfecto

 

С. 75 в. 5

 

С. 75 в. 6

 

 

Відповідати на запитання С. 75

 

6.

16.09

День народження. Аудіювання. Спогади. ДМ.

 

С. 77

Прямий, непрямий додатки

С. 77 в. 4

С. 77 в. 1

С. 80 в. 1

С. 81 в. 5

С. 78 в. 6

С. 81 в. 3

С. 78 в. 5

С. 80 в. 2

С. 79 в. 7 (у)

Написати діалог

 

7.

22.09

Мобільний телефон. Бесіда з теми.

 

С. 185

Значення прийменника sobre

 

 

С. 185 в. 5

 

С. 186 в. 3

 

С. 186 в. 5 (п)

 

8.

23.09

Діагностична контрольна робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити тему

 

9.

29.09

Комп’ютер і інтернет. ДМ.

 

С. 189

 

 

 С. 189 в. 1

 

 C. 190 в. 4

С. 87 в. 4

С. 191 в. 6 (у)

 

10.

30.09

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: « Я, моя сім’я і друзі»

 

 

 

 

 

 

 

Повторення ЛО

 

Спорт (  годин)

11.

06.10

Введення НЛО з теми «Спорт». Виконання лексичних вправ.

 

С.116

Вживання прийменників desde, hasta

 

С. 118

 

 С. 117 в. 4

С. 118 в. 6

Вивчити НЛО

 

12.

07.10

 Який вид спорту ти практикуєш? ДМ.

 

 

 

 

С. 120 в. 1

 

 

С. 120 в. 2

 Вивчити діалог

 

13.

13.10

Популярний вид спорту в Іспанії. Робота з текстом.

 

 

 

 

С. 121 в. 4, 6

 С. 122 в. 7

 

 

Переказ тексту

 

14.

20.10

Футбольний матч. Розвиток ДМ, Футбол раніше і зараз. Бесіда з теми.

 

С. 123

 

 

С. 123 в. 1

С. 123 в. 2

С. 125 в. 7

 

С. 131 в. 1(у)

 

15.

21.10

Олімпійські ігри. Аудіювання.

 

С. 131

Дієслівний зворот Seguir + gerundio

С. 132 в. 7

 

С. 131 в. 5

 

Перекласти 5 речень (п)

 

16.

03.11

Екстремальний вид спорту. ДМ.

 

С. 133

 

 

С. 134 в. 4

С. 134 в. 3

С. 135 в. 6

 С. 136 в. 7 (п)

 

17.

04.11

 «В здоровому тілі здоровий дух» Виконання лексичних вправ.

 

 

 

 

С. 137 в. 2

С. 137 в. 3

С. 138 в. 4

С. 138 в. 5

 

18.

10.11

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: «Спорт».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

Одяг  ( годин)

19.

11.11

Введення НЛО з теми. Виконання лексичних вправ.

 

С. 144

 

 

 

С. 145 в. 2, 3

 

С. 146 в. 5

 

20.

17.11

В магазині з одягом. Робота з діалогом. Аудіювання.

 

 

 

 

С. 145 в. 4

С. 146 в. 6

С. 146 в. 5

Скласти діалог

 

 

21.

18.11

Якому стилю ти віддаєш перевагу? Бесіда з теми.

 

 

Вживання дієслів ponerse, vestir, vestirse, llevar (se)

 

С. 146 в. 7

 

С. 147 в. 8

Переклад речень (п)

 

22.

24.11

«Взуття» ДМ.

 

С. 148

 

 

 

С. 148 в. 1

С. 149 в. 4

С.149 в. 5

 Вивчити діалог

 

23.

25.11

Аксесуари. ММ.

 

С. 151

 

 С. 151 в. 2

С. 151 в. 1

 С. 152 в. 3

 

С. 152 в. 5

 

25.

01.12

Магазин одягу в Испанії. Розвиток Аудіювання.

 

 

 

С. 168 в. 5

С. 167 в. 4

 

С. 166 в. 1

С. 167 в. 3 (у)

 

26.

02.12

Підсумково-узальнюючий урок з теми «Одяг»

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

 

27.

08.12

 Контроль аудіювання, тестові завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

 

28.

09.12

 Контроль читання, завдання до текстів.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

 

29.

15.12

Контроль письма, граматичні завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

 

30.

16.12

Контроль говоріння ДМ, ММ.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

 

31.

22.12

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками. Написання привітальної листівки до різдвяних свят.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

Оформити листівку.

 

32.

23.12

Повторення вивченого за I семестр

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

 

Дата

Тема

Мовна компетенція

Мовленнєва функція

ДЗ

Примітки

Фонетика

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

Харчування. (  годин)

33.

12.01

Їжа. Введення НЛО. Виконання лексичних вправ.

 

С. 156

 

 

 

С. 155 в. 4

С. 156 в. 6

Вивчити НЛО  

 

34.

13.01

Продукти харчування. Робота з текстом.

 

 

 

 

С. 155 в. 5

С. 157 в. 8

 

 

С. 156 в. 7 (п)

 

35.

19.01

Деякі типові страви Іспанської кухні. Бесіда з теми.

 

С. 159

 

 

С. 159 в. 2

С. 159 в. 3

 

Створити презентацію

 

36.

20.01

Рецепт традиційної іспанської страви. ММ.

 

 

La voz pasiva

 

С. 160 в. 5

 

 

С. 161 в. 6

Написати рецепт улюбленої страви  

 

37.

26.01

Здорова їжа. Аудіювання.

 

 

Особові займенники у функції прямого і непрямого додатка

С. 162 в. 2

С. 162 в. 1

С. 163 в. 3

 

Перекласти 5 речень

 

38.

27.01

«У ресторані». Виконання лексичних вправ.

 

 

 

 

С. 168 в. 6

 

 

С. 169  в. 7

С. 170 в. 2 (у)

 

39.

02.02

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: «Харчування».

 

 

 

 

 

 

 

Повторення ЛО

 

Засоби масової інформації (  годин)

40.

03.02

Телебачення.  Введення НЛО. Виконання лексичних вправ. Іспанське телебачення. Робота з текстом.

 

С. 173

 

 

С. 173 в. 2

С. 174 в. 3

 

С. 174  в. 4 (п)

 

41.

09.02

«Моя улюблена телепередача». ММ

 

 

 

 

С. 177 в. 2

 

С. 178 в. 3

С. 178 в. 4

Міні-твір «Моя улюблена телепередача»

 

42.

10.02

Іспанська радіостанція. Розвиток аудіювання.

 

 

 

С. 180 в. 2

 

С. 180 в.  3

 

С. 180 в. 4  (у)

 

43.

16.02

«Преса в Испанії». Бесіда з теми.

 

С. 183

Pretérito Indefinido

 

С. 182 в. 2

 С. 182 в. 3

 

С. 183 в. 4 (п)

 

44.

17.02

Засоби комунікації. Виконання лексичних вправ.

 

 

 

 

 

С. 192 в. 2

С. 192 в. 1

С. 193 в. 3

С.194 в. 6

 

45.

 

Підсумково-узагальюючий урок з теми: «Засоби масової інформації».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

 

Іспанія ( годин)

46.

 

Географічне положення Іспанії. Введення НЛО. Виконання лексичних вправ.

 

С. 35

Особливості вживання числівників mil і millon

 

 

 

С. 36 в. 4

С. 34 в. 2

С. 36 в. 5

 

Вивчити нові ЛО

 

47.

02.03

Латинська Америка. Робота з текстом.

 

С. 39

Los grados de comparacion de adjetivos

 

С. 38 в. 2

 

C. 40 в. 3

Переказ тексту

 

48.

03.03

 Клімат іспаномовних країн. ММ. ДМ.

 

С. 44

 

 

С. 43 в. 4

С. 43  в. 3

С. 44 в. 8

 

Скласти діалог

 

49.

09.03

Христофор Колумб. Бесіда з теми

 

 

Відмінювання дієслів morir, dormer, corregir, preferir в Pretérito Indefinido

 

С. 46  в. 3

С. 49 в. 7

 

С. 48 в. 5 (у)

 

50.

10.03

Столиці Латинської Америки. ММ.

 

 

Значення прийменників con, sin, entre

 

 

С. 54 в. 3

С. 57 в. 4

С. 58 в. 6

С. 58 в. 7 (у)

 

51.

 

Чилі – найдовше місто. Виконання лексичних вправ.

 

 

 

 

С. 62 в. 5

С. 62 в. 4

 

Переклад речень

 

52.

17.03

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: « Іспанія».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

 

Україна (  годин)

 

53.

24.03

«Україна – моя Батьківщина». Введення НЛО. Виконання лексико-граматичних вправ.

 

НЛО

Pretérito Perfecto

Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto

 

 

 

 

Вивчити НЛО

 

54.

06.04

Робота з текстом «Географічне положення України»

 

 

Суфікс -mente

 

 

 

С. 204 в. 5

Переказ тексту

 

55.

07.04

Клімат України. Бесіда з теми.

 

 

 

 

 

 

 

Переклад речень

 

56.

13.04

Діагностична контрольна робота.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити тему

 

57.

14.04

«Моє рідне місто – Херсон». Виконання лексичних вправ.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

 

58.

20.04

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: « Україна».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

Шкільне життя (  годин)

59.

 

 

«Які предмети ти вивчаєш в цьому році?» ДМ. Введення НЛО.

 

С. 91

 

 

С.91 в. 1

С. 93 в. 5

 

Вивчити НЛО

С. 92 в. 3 (п)

 

60.

 

Шкільні конкурси. Розвиток аудіювання.

 

С. 94

Значення займенників para, por

С. 95 в. 3

С. 94 в. 2

 

С. 96 в. 4

С. 96 в. 6 (п)

 

61.

 

Плани на майбутнє. Бесіда з теми.

 

С. 98

 

 

С. 98 в. 3

С. 99 в. 4

С. 99 в. 5

 

С. 99 в. 6 (у)

 

62.

 

Твоя майбутня професія. Виконання граматичних вправ.

 

 

Вживання  Pretérito Perfecto

Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto

 

 

С. 101 в. 4

С. 101 в. 5

С. 111 в. 2

С. 113 в. 6 (п)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

Професії в Україні. Бесіда з теми

 

 

 

 

 

 

 

С. 111 в. 1

С. 112 в. 4 (п)

 

 

 

64.

 

Підсумково-узагальнюючий урок з теми: « Шкільне життя».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

65.

 

 Контроль аудіювання, тестові завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

 

66.

 

Контроль читання, завдання до текстів.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

 

67.

 

Контроль письма, граматичні завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

 

68.

 

Контроль говоріння ДМ, ММ.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

69.

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

 

70.

 

 

 

Повторення вивченого за II семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів іноземних мов

Протокол № 11 від 07.09.16 р.

Голова МО: Венедіктова І.О. ____________

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з навчально-виховної роботи

Божкевич С.П. ______________

«09» вересня 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Litvinova Yana
  Також цікавить планування для 5 класу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гедерим Інна Анатоліївна
  Шановна Юлія Володимирівна,чи не має в вас часом,планування для 5 класу (Редько Бреславська)?Будемо щиро вдячні!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
1711
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку