NEW. Календарно-тематичне планування уроків вивчення інформатики у 7 класі на 2018/2019 н.р.

Про матеріал

Відповідно до листа

Міністерства освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"


ІНФОРМАТИКА

5–9 КЛАСИ

ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ1

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

ЗАТВЕРДЖЕНО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

наказом Міністерства освіти і науки України

від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд файлу

Відповідно до листа

Міністерства  освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

 

ІНФОРМАТИКА

5–9 КЛАСИ

ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ1

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

наказом Міністерства освіти і науки України

від 07 червня 2017 року № 804

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:

 • визначати й формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності;
 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.

 

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ (5–7 КЛАСИ) – продовження розпочатого в початковій школі ознайомлення з базовими поняттями курсу. На цьому рівні не ставиться завдання глибокого та вичерпного вивчення ІКТ, а зроблено акцент на набутті навичок їх практичного застосування, а також на розвивальній спрямованості навчання.

 

Календарно-тематичне планування уроків на 2018-2019 н. р.

7 клас NEW

35 годин (1 год. на тиждень)

 

семестр

загальна

 к-сть год.

к-сть год./тижд.

к-сть ПР

к-сть  ТР

І

16

1

3

2

ІІ

19

1

5

1

усього

35

1

8

*(25% від загального обсягу навчального часу)

3

*Тематичне оцінювання - в кінці кожної теми НП

ПРОГРАМА ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказом МОН України

від 07.06.2017 № 804

 

Затверджено:

 Директор:  ________________

_________________________

 «_____»______________2018р.

І семестр

№ з/п

Дата проведення уроку

Примітка

Тема уроку

Робота з підручником

1

1

 

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого в 6 класі.

 

Тема 1. Служби Інтернету (10 годин)

2

2

 

 

Інструктаж з БЖД. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

 

3

3

 

 

Інструктаж з БЖД. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.

 

4

4

 

 

Інструктаж з БЖД. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною

скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу.

 

5

5

 

 

Інструктаж з БЖД.

Використання адресної книги та списків розсилки.

Практична робота №1 «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли».

 

6

6

 

 

Інструктаж з БЖД. Хмарні сервіси.

 

7

7

 

 

Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи

 

8

 

8

 

 

Інструктаж з БЖД. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

 

9

9

 

 

Інструктаж з БЖД. Онлайнові перекладачі.

Практична робота №2

«Колективна робота з документами в Інтернеті».

 

10

Тем

10

 

 

Інструктаж з БЖД. Інтернет речей.

Підсумковий урок з теми.

 

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.21

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.9

 

https://imzo.gov.ua/diyalnist/innovatsiyna-ta-doslidno-eksperementalna/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu/

 

Тема 2.  Опрацювання табличних даних (11 годин)

11

1

 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

 

12

2

 

 

Інструктаж з БЖД. Об’єкти електронних таблиць — аркуш, клітинка, діапазон клітинок.

 

13

.

3

 

 

Інструктаж з БЖД. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення та редагування даних основних типів. Форматування електронних таблиць.

 

14

4

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3.

«Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

 

15

5

 

 

Інструктаж з БЖД. Обчислення в електронних таблицях. Адресація. Формули.

 

16

6

 

 

Інструктаж з БЖД.

Копіювання та переміщення вмісту клітинок

 

17

7

 

 

Інструктаж з БЖД.

Створення та оформлення таблиць із розрахунками.

 

Затверджено:

 Директор:  _________________

__________________________

 «_____»______________2019 р.

ІІ семестр

18

8

 

 

Інструктаж з БЖД. Автозаповнення та автозавершення.

 

19

9

 

 

Інструктаж з БЖД.

Відносні, абсолютні, мішані посилання. Розв’язування задач засобами табличного процесора.

 

20

10

 

 

Інструктаж з БЖД. Підготовка документа до друкування. Друкування документа.

Практична робота №4. «Виконання обчислень за даними ЕТ. Використання вбудованих формул»

 

21 Тем

11

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5.

«Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті».

 

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

Підручник «Прикладні фінанси». 8 клас

Тема 6. «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини»

 • Проект «Більше навчаєшся – більше заробляєш», с. 52

Робочий зошит «Прикладні фінанси». 8 клас

Тема 6. «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини»

 • Проект «Більше навчаєшся – більше заробляєш», с. 35

 

Підручник «Прикладні фінанси». 8 клас

Тема 8. «Із скарбнички — на банківську картку».

 • Практична робота «Обираємо вигідний варіант банківського вкладу», с. 78

Робочий зошит «Прикладні фінанси». 8 клас

Тема 8. ««Із скарбнички — на банківську картку».

 • Практична робота «Обираємо вигідний варіант банківського вкладу», с. 48, с. 52

 

https://imzo.gov.ua/diyalnist/innovatsiyna-ta-doslidno-eksperementalna/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu/

Тема 3.  Алгоритми та програми (14 годин) – 40% навчального часу

22

1

 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей.

 

23

2

 

 

Інструктаж з БЖД. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

 

24

3

 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття змінної та її значення. Арифметичні операції та вирази.

 

25

4

 

 

Інструктаж з БЖД. Розробка діалогових програм та проектів з повторенням зі змінними.

 

26

5

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6.

«Розробка проектів з повторенням зі змінними».

 

27

 

6

 

 

Інструктаж з БЖД.

Створення моделей для розв’язування задач.

 

28

 

7

 

 

Інструктаж з БЖД. Створення комп’ютерної моделі рівномірного прямолінійного руху об’єкта.

 

29

8

 

 

Інструктаж з БЖД. Створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування об’єктів.

 

30

9

 

 

Інструктаж з БЖД. Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами.

 

31

10

 

 

Інструктаж з БЖД. Програмування випадкових процесів. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

 

32

11

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №7. «Створення ігрового проекту».

 

33

12

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. «Підготовка презентаційних матеріалів проекту та звіту».

 

34

Тем

13

 

 

Інструктаж з БЖД. Презентація та оцінювання проектів.

Підсумковий урок з теми: «Алгоритми та програми»

 

35

 

14

 

 

Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

Вчитель інформатики ____________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Кузьменко Ірина Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Македонська Анжела
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ткачук Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ткачук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Лазурко Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Козачук Ігор
  Структурованість - Чудово Оригінальність викладу - Дуже добре Формат подачі матеріалу, підбір завдань, оформлення, візуалізація тощо Відповідність темі - Дуже добре
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Білокур Катерина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Тарановська Таїсія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
docx
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
2344
Оцінка розробки
5.0 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку