5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Календарно-тематичне планування з біології у 7 класі на 2018-2019 н. р.

Про матеріал

Документ містить планування уроків біології у 7 класі відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-9 класи. 2017 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Перегляд файлу

«Біологія»

7 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

 

Література

1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6-9 класи. 2016 р. (наказ МОН України від  07.06.2017 № 804).

2. Запорожець Н.В. Біологія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н.В. Запорожець, І.І. Черевань, І.А. Воронцова; за ред. К.М. Задорожного. – Х.: Ранок, 2015. – 240 с.

 

№ уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ

1

 

Особливості живлення  тварин.

 

2

 

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

 

 

3

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

Тема 1. Різноманітність тварин

 

4

 

Поняття про класифікацію тварин. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

5

 

Кишковопорожнинні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

6

 

Кільчасті черви. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин. Лабораторне дослідження: зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

7

 

Членистоногі. Ракоподібні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

8

 

Павукоподібні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

9

 

Комахи. Типи розвитку комах. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин. Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

10

 

Комахи. Комахи з неповним та повним перетворенням. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

11

 

Молюски. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин. Лабораторне дослідження: будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

12

 

Урок підсумкового контролю знань.

 

 

13

 

Паразитизм.

Міні-проект (за вибором)

Тварини рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Як утворюються перлини?

Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

 

14

 

Паразитичні безхребетні тварини. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

 

15

 

Риби. Кісткові. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

16

 

Риби. Хрящові. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

17

 

Амфібії. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

18

 

Рептилії. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

 

 

 

19

 

Птахи. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

 

 

 

20

 

Птахи. Основні групи птахів. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин. Практична робота 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. 

 

 

 

21

 

Ссавці. Різноманітність ссавців: яйцеродні, сумчасті та плацентарні. Комахоїдні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин. Практична робота 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.                                                                                                                      

 

 

 

22

 

Ссавці. Рукокрилі, гризуни, зайцеподібні. Хобітні, копитні та китоподібні. Хижі, ластоногі, примати. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

23

 

Захист міні-проектів

 

24

 

Урок підсумкового контролю знань.

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин

25

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.

 

 

26

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 

27

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

28

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

29

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

30

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

31

 

Контрольна робота № 1. Урок підсумкового контролю знань.

 

 

32

 

Загальна характеристика класу Ссавці.  Яйцеродні, сумчасті та плацентарні. Комахоїдні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.                                                                                                                   

 

 

 

33

 

Загальна характеристика класу Ссавці. Рукокрилі, гризуни, зайцеподібні. Хобітні, копитні та китоподібні. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

 

34

 

Загальна характеристика класу Ссавці. Хижі, ластоногі, примати. Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

 

 

 

35

 

Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

Міні-проект (за вибором)

Тварини рекордсмени.

Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

36

 

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних

систем.

Міні-проект

Майстерність маскування.

Як бачать тварини.

37

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання.

 

 

38

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 

39

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

40

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

41

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

 

42

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження: особливостей покривів тіла тварин.

 

43

 

Урок підсумкового контролю знань

 

44

 

Органи чуття, їх значення. Лабораторне дослідження: Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення.

 

 

45

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин. Практична  робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах)

 

46

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.  Статеві клітини та запліднення.

 

47

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

 

Тема 3. Поведінка тварин

48

 

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Міні-проект

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах. Заповідні території України.

 

49

 

Вроджена і набута поведінка. Лабораторне дослідження. спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

50

 

Способи орієнтування тварин.

 

51

 

Хомінг. Міграції тварин.

 

52

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна. Територіальна поведінка тварин.

 

53

 

Форми поведінки тварин: гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство).

 

54

 

Соціальна поведінка тварин.

 

55

 

 

Практична робота № 8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

56

 

Урок підсумкового контролю знань

 

57

 

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

58

 

Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці.

 

59

 

Елементарна розумова діяльність.

 

60

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

Тема 4. Організми і середовище існування

61

 

Поняття про екосистему та чинники середовища. 

 

62

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

 

63

 

Співіснування організмів в угрупованнях.  Вплив людини та її діяльності на екосистеми.

 

64

 

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

65

 

Взаємозв’язок  компонентів екосистеми. Екологічна етика.

 

66

 

Захист міні-проектів

 

Узагальнення

67

 

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої  природи

 

68

 

Контрольна робота № 2. Урок підсумкового конролю знань

 

69

 

Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю.

 

70

 

Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
2537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку