24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Календарно-тематичне планування з німецькоїмови(ІІ-а іноземна мова, І ріки навчання)

Про матеріал

Календарне планування з німецької мови для учнів 5 класу (ІІ-га іноземна мова, перший рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне-тематичне  планування

з німецької мови

для учнів 5 класу

(ІІ-га іноземна мова,

перший рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої кваліфікаційної

категорії»

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування  з німецької мови  для учнів 5 класу (ІІ-га іноземна мова, перший рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

1.

 

Особис

тісна

Я, моя родина, мої друзі.

Букви A, B, C,D

Наголос у німецькій мові.

Просте речення . Звязки  в однині та множині.

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Дотримання особис

тої гігієни.

 

2.

 

 

Вік.

Букви E, F,G, H

 

Звук h eу німецькій мові

Просте речення.

Означе

ний та неозначе

ний артиклі.

 

 

 

 

3.

 

 

Адреса.

Букви I, J ,K

Звуки ch sch

Просте речення.

Означе

ний та неозначе

ний артиклі.

 

 

 

 

4.

 

 

Місце проживання.

Букви  L M N

Звуки ch sch tsch sh

Нульовий артикль в німецькій мові.

 

 

 

 

5.

 

 

Члени родини.

Букви O P Q R S

Довгі та короткі голосні

 

Дієслова,їх відмінювання.

 

Сімейні традиції.

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя.

 

6.

 

 

Родинні зв’язки.

Букви

T U V

Звуки ei eu ie

Модальні дієслова.

 

 

 

 

7.

 

 

Конкурс-захист проекту «Моя родина».

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Відпочинок і дозвілля.

Букви W Y

Звуки ei eu ie

Наказова форма дієслова.

Необхідні

сть прибиран

ня  за собою під час  відпочин

ку.

 

 

 

9.

 

 

Види відпочинку.

Букви

 X  Z

 

Особові займенни

ки..

 

 

Безпечні та небезпечні ситуації під час відпочин

ку.

 

10.

 

 

Хобі.

Повторення  алфавіту

Особові займенни

ки.

 

 

 

 

11.

 

 

Моє хобі.Моє захоплення.

Повторення  алфавіту

Присвійні займенни

ки.

 

 

 

 

12.

 

 

Захоплення моїх друзів.

Повторення  алфавіту

Присвійні займенни

ки

 

 

 

 

13.

 

 

Час.

Повторення  алфавіту

Неозначено-особовий займенник  es

 

 

 

 

14.

 

 

Конкурс-захист проектів «Відпочинок у моїй  родині», «Як я відпочиваю?».

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Людина.

Повторення  алфавіту

Число.

 

 

 

 

16.17.

 

 

Предмети одягу.

Повторення  алфавіту

Питальні слова.

 

 

Вибір одягу залежно від погоди.

 

18.

 

 

Види одягу навесні та влітку.

Повторення  алфавіту

Вставні слова.

 

 

 

Купівля одягу відповідно до сімейного бюджету.

19.

 

 

Види одягу восени та взимку.

Довгі та короткі

голосні

Вставні слова

 

 

 

 

20.

 

 

Кольори.

Довгі та короткі

голосні

Теперішній час. 

 

 

Вибір одягу. Залежно від кольорів, які пасують.

 

21.

 

 

Як я одягаюся?

Довгі та короткі

голосні

Теперішній час.

 

 

 

 

22.

 

 

Як одягаються мої друзі?

Звуки та букви мови

Теперішній час.

 

 

 

 

23.

 

 

Природа.

 

Іменник у німецькій мові.

 

 

Погодні умови в різні пори року.

 

24.

 

 

Природа  навесні та влітку.

Звуки та букви мови

Іменник у німецькій мові. Відмінювання іменників.

 

 

Погодні умови  в різні пори року.

 

25.

 

 

Природа  восени та взимку.

 

Відмінювання іменників.

 

 

Погодні умови в різні пори року.

 

26.

 

 

Місяці.

Звуки та букви мови

Рід іменників.

 

 

 

 

27.

 

 

Дні тижня.

 

Рід іменників

 

 

 

 

28.

 

 

Тварини.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

Конкурс-захист проекту «моя улюблена пора року».

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за І-й семестр.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

Контроль письма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

35.

 

Публіч

на

Свята  і традиції.

 

Заперечяні частки kein/nicht

 

 

 

 

36.

 

 

Свята і традиції в Україні.

 

Заперечяні частки kein/nicht

 

Порівняння свят в Україні та Німеччині

 

 

37.

 

 

Державні свята в Україні.

 

Заперечяні частки kein/nicht

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Україні.

 

 

38.

 

 

Свята і традиції в Німеччині

 

Прийменники у німецькій мові.

 

 

 

 

39.

 

 

Державні свята в Німеччині.

 

Прийменники у німецькій мові.

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Німеччині.

 

 

40.

 

 

День народження.

 

Прийменники у знахідному відмінку..

 

 

 

 

41.

 

 

Мій день народження.

 

Прийменники у знахідному відмінку

 

 

 

 

42.

 

 

Які свята  я люблю відзначати?

 

Прийменники у знахідному відмінку

 

 

 

 

43.

 

 

 Україна-моя батьківщина.

 

Присліники

Gern, da, hier ,heute, immer

 

 

 

 

44.

 

 

Київ-столиця України.

 

Присліники

Gern, da, hier ,heute, immer

 

Повідомлення про пам’ятки культури.

Правила безпеки  пересування Києвом.

 

45.

 

 

Великі міста України.

 

Присліники

Gern, da, hier ,heute, immer

 

 

 

 

46.

 

 

Визначні місця України.

 

Adyektiv.

Pradikat.

 

Складання  правил поведінки  під час екскурсій.

 

 

47.

 

 

Німеччина.Зага

льні відомості.

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

Берлін-столиця України.

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

Великі міста Німеччини.

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

Визначні  місця  Німеччини.

 

 

 

Правила поведінки у європейських столицях.

 

 

51.

 

 

Порівняльна характеристика Києва та Берліна.

 

 

 

 

 

 

52.

 

Освітня.

Шкільне життя.

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

 

 

53.

 

 

У школі.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

Класна кімната.

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

Предмети у класній кімнаті.

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

Шкільне приладдя.

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

На перерві.

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

На уроці іноземної мови.

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

Я вивчаю іноземні мови.

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

Захист проекту «Моя школа».

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

Диспут «Чи подобається мені вивчати німецьку мову?».

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Німецька мова (1-й рік навчання) 5 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
772
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку