Книжка-схема. Методична розробка з розв'язку завдань з фізики.

Про матеріал
Розв’язок творчих, нестандартних задач зручно засвоювати за допомогою опорних схем, алгоритмів, які формують стійкий пізнавальний інтерес, розвиває логічне мислення й критичне мислення учнів, просторову уяву, творчі здібності та можуть використовуватися педагогами природничо-математичного напрямку на різних етапах уроку.
Перегляд файлу

                                                                                                    Краматорська спеціальна школа  №18 Донецької обласної ради

               

 

 

 

 Методична розробка з розв’язку                завдань з фізики

 

 

 

 

 

Фізика дуже цікавий предмет. Багато речей, предметів навколо

                                                                                                                                 нас були створені на основі фізичних законів.

 

Для ліпшого  осмислення, зрозуміння та уміння застосовувати на

                                                                                                                                   практиці, розроблена методична розробка. 

                                                                                                                                                                   Розробка допоможе учням:

-          Повторити та поглибити навчальний матеріал.

-          Виявити незрозуміле в темі вивченого.

 

-          Легко засвоїти етапи рішення.

-          Розвивати пам’ять, мову, мислення.

-          Приводити в систему отримані знання при повторені.

 

-          Уміти аналізувати отриманий результат.

 

Учитель вищої кваліфікаційної категорії

                                                                                                                                                                                            математики і фізики: 

Маханьковська І.В.

 

 

Краматорськ


Алгоритм розв’язування якісних завдань

1  крок. З’ясувати зовнішні ознаки явища.

Механічне, звукове, теплове, електричне, магнітне, світлове, хімічне.

Визначити умови, при яких відбувається це явище.

2  крок. Назвіть властивості даного явища, зовнішні ознаки:

-          Механічні: зміна положення тіла, зміна швидкості, зміна траєкторії, повторювальні рухи, рух по колу.

-          Звукові: гучність, тональність, тембр, відбиття, акустичний резонанс, ультразвук, інфразвук.

-          Теплові: нагрівання, охолоджування, плавлення, кристалізація, випаровування, конденсація, згоряння.

-          Електричні: електризація тіл, відштовхування, притягування, виникнення іскри.

-          Магнітні: взаємодія тіл, місця більшої, меншої взаємодії, реагування на полярність Землі.

-          Світлові: яскравість, затемнення, тінь, різнокольоровість, розсіювальне світло.

-          Хімічні: випадання осаду, зміна кольору, виділення газу, зміна температури, виділення світла.

3  крок. Визначте зв'язок  даного явища з іншими схожими.

4  крок. Визначити фізичну величину. 

-          Механічні:  шлях, час, швидкість.

-          Звукові: гучність, висота тону, тембр.

-          Теплові: початкова та кінцева температура тіла, маса тіла, агрегатний стан тіла.

-          Електричні: існування електричного поля, напруга, сила струму, опір провідника.

-          Магнітні: сила взаємодії тіл, відштовхування, притягування.

-          Світлові: сила світла, фокус, фокусна відстань, фокусний центр.

-          Хімічні: маса осаду, зміна складу речовини, температура, світовий потік. 

5  крок. Які взаємодії відбуваються з тілами, або частинами. Які перетворення відбуваються з речовиною.

6  крок. Можливості практичного застосування фізичного явища.

7  крок. Аналіз та осмислення отриманого результату.

image 


Алгоритм розв’язування обчислювальних завдань              

 

Середня швидкість руху

Оформлення задачі

1. Прочитайте уважно умову та

усно визначте, які тіла взаємодіють між собою.

Першу частину шляху, яка дорівнює 1,5 км, конькобіжець пробіг зі швидкістю 6 м/с, а другу – 12 м/с. Яка середня швидкість всього шляху конькобіжця.

2. Запишіть кратко умову задачі, записавши усі величини у системі SI. За необхідністю зробіть пояснювальний малюнок.

Дано:

 S1 = ___ м

Ѵ1  = ___ м/с

S2  = ___ м

Ѵ2 = ___м/с

 

Розв’язок: 

 

imageѴср               .

Ѵср  = ?

 

3. Визначте час, на протязі якого конькобіжець пробіг першу частину шляху.

t1 = S1/ Ѵ1 t1 = ____________ = ___ (с)

4. Визначте час, на протязі якого конькобіжець пробіг другу частину шляху.

 

t2 = S2/ Ѵ2 t2  = ____________ = ___ (с)

5. Увесь час руху та увесь шлях

t = t1 + t2; S = S1 + S2.

6. Визначте середню швидкість.

imageѴср = Sвесь/tвесь , або

Ѵср                .

 

7. Проведіть розрахунок даної величини

Ѵср = _______  = ____ (___)

8. Аналіз отриманого результату.

Відповідь:  Ѵср =______

 

Сила пружності

Оформлення задачі

1. Прочитайте уважно умову та

усно визначте, які тіла взаємодіють між собою.

До пружини підвісили вагу масою

10 кг. Довжина пружини видовжилась на 4 см. Яка її жорсткість? Величину g прийняти рівною 10 Н/кг.

2. Запишіть кратко умову задачі, записавши усі величини у системі SI. За необхідністю зробіть пояснювальний малюнок.

Дано:

m = ___ кг x = ___ м

g = ___ Н/кг

 

imageРозв’язок: 

 

 

 

k = ?

 

3. Запишіть коротко, які зміни відбулися з тілами після взаємодії.

У результаті взаємодії, важок підвішений на пружині, знаходиться у стані спокою. Сила пружності Fпр. за модулем дорівнює Fтяж =  mg.

4. Запишіть формулу, яка відображує процес.

Таким чином:  Fпр. =  mg.

5. Виразіть невідому величину

За законом Гука     Fпр = - k·x

За модулем        Fпр =  k·x

imageПідставимо       k·x = mg

Відповідно          k             

6. Визначте одиниці вимірювання величини.

[k] =  

7. Проведіть розрахунок даної величини

K = __________ = ____ (___)

8. Аналіз отриманого результату.

Відповідь:  k = _______

 

 

Вага тіла

Оформлення задачі

 

Тиск твердого  тіла

Оформлення задачі

1. Прочитайте уважно  та проаналізуйте умову задачі.

Скільки важить гас об’ємом  18,75 л? 

 

1. Прочитайте уважно  та проаналізуйте умову задачі.

Який тиск створює гранітна колона, об’ємом 6 м³, якщо площа її основи дорівнює 1,5 м²? 

2. Запишіть кратко умову задачі, записавши усі величини у системі SI. За даними таблиці запишіть густину гасу.

Дано:

 V = ___ м³ ρ = ___ кг/м³ g = ___ Н/кг

 

Розв’язок: 

image

 

 

2. Запишіть кратко умову задачі, записавши усі величини у системі SI. За даними таблиці запишіть густину граніту.

Дано:

 V = ___ м³ ρ = ___ кг/м³ g = ___ Н/кг S  = ___м²

imageРозв’язок: 

 

 

P(вага) = ?

 

P(тиск) = ?

 

3. Запишіть основну формулу за якою визначимо тиск, який створює колона.

Тиск, який створює колона перпендикулярна площі поверхні основи,

Визначаємо за формулою:

Р = F|S.

3. Запишіть основну формулу за якою будемо вести розрахунок. Усно поясніть кордони застосування формули.

Так як гас знаходиться у стані спокою, його вага Р дорівнює   реакції опори N. Визначимо через модуль значення сили тяжіння mg.

 

Р = N = mg. 

Таким чином Р = mg.

 

4. Запишіть робочу формулу, для визначення маси в даній задачі .

imageСила тиску дорівнює вазі колони. Так як тіло знаходиться в стані спокою, тобто   F = Р = N = mg Масу колони визначимо, як добуток густини тіла на його об’єм, тобто m = ρ· V. Підставимо всі величини в формулу тиску отримаємо: 

Р =        

4. Запишіть робочу формулу, для визначення ваги.

Масу визначимо за формулою  m= ρ · V, таким чином: 

Р = ρ · V· g

 

5. Визначте одиниці вимірювання величини.

[Р] = ___________ = ___  

6. Визначте одиниці вимірювання величини.

[Р] = ___________ = ___  

6. Проведіть розрахунок даної величини

Р = __________ = ____ (___)

 

 

7. Проведіть розрахунок даної величини

Р = __________ = ____ (___)

 

7. Аналіз отриманого результату.

Відповідь:  Р = _______

8. Аналіз отриманого результату.

Відповідь:  Р = _______

       

       

Архімедова сила

Оформлення задачі

1. Прочитайте уважно  та проаналізуйте умову задачі.

На шматок пробки, повністю занурена у воду, діє Архімедова сила, яка дорівнює 49 Н. Визначте об’єм пробки. 

 

2. Запишіть кратко умову задачі, записавши усі величини у системі SI. Запишіть необхідні табличні  величини.

Дано:

 FА = ___ Н ρ = ___ кг/м³

g = ___ Н/кг

 

imageРозв’язок: 

 

 

 V = ?

 

3. Запишіть основну формулу для розрахунку.

Сила, яка діє на повністю занурене тіло у рідину:

F = ρр · Vт· g.

 

4. Запишіть робочу формулу, для визначення об’єму зануреного у воду пробки .

imageОб’єм будемо розраховувати за формулою: 

V           

 

6. Визначте одиниці вимірювання величини.

[V] = ___________ = ___  

7. Проведіть розрахунок даної величини

V = __________ = ____ (___)

 

8. Аналіз отриманого результату.

Відповідь:  V = _______

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Золото

19 300

Граніт

2 600

Свинець

11 300

Мармур

2 700

Срібло

10 500

Скло

2 500

Мідь

8 900

Бетон

2 200

Нікель

8 900

Цегла

1 600

Латунь

8 500

Пісок (сухий)

1 500

Залізо, сталь

7 800

Лід

900

Олово

7 300

Парафін

900

Цинк

7 140

Дуб (сухий)

800

Чавун

7 000

Ялина (суха)

600

Купорос мідний

3 600

Сосна (суха)

400

Алюміній

2 700

Корок

240

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Ртуть

13 600

Вода чиста

1 000

Сірчана кислота

1 800

Олива машинна

900

Мед

1 345

Нафта

800

Гліцерин

1 260

Гас

800

Оцтова кислота

1 049

Спирт етиловий

800

Вода морська

1 030

Ацетон

790

Молоко

1 028

Бензин

710

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Речовина

Густина ρ,кг/м³

Кисень

1,43

Природний газ

0,80

Повітря

1,29

Гелій

0,18

Азот

1,25

Водень

0,09

Густина  твердих  тіл

 

 

Густина  рідин

 

 

Густина  газів  

       

       

 

Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природі — людина. В. Бєлінський 

 

Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.

 І. Тургенев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

image 

pdf
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 25. Сила
Додано
6 березня 2023
Переглядів
360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку