Контрольна робота "Структурна складність та впорядкованість організмів. Клітина"

Про матеріал

Завдання до контрольної роботи по темі "Структурна складність та впорядкованість організмів. Клітина" можна використовувати при підготовці до ЗНО. Робота містить два варіанти , кожний з яких містить завдання чотирьох рівнів

Перегляд файлу

Тема: Структурна складність і впорядкованість організмів. Клітина.

І ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1.Наука, яка вивчає будову та життєдіяльність клітин, називається:

а). генетика;   б). біохімія;  в).цитологія.

2.Пластиди, що містять зелений пігмент, називаються:

а). хлоропласти;   б). хромопласти;   в).лейкопласти.

3. Клітинну теорію сформулювали:

а). Т. Шванн і М. Шлейден;   б).Р. Гук і Р. Браун;   в). Р. Вирхов і К. Бер.

4. До не мембранних органел належать:

а). вакуолі;   б). лізосоми;  в). рибосоми.

5.Набір хромосом незаплідненої яйцеклітини становить:

а). 1n ;    б)2n ;    в).4n .

6. Закономірне зменшення числа хромосом відбувається при:

а). мітозі;  б). мейозі;   в). амітозі.

Середній рівень.

Закінчіть речення.

1.Організми, що складаються з певної кількості клітин одного або кількох типів називаються__________________________________________________________

2. Відшарування цитоплазми від клітинної стінки в результаті виходу води з клітини називається ____________________________________________________

3. Формування лізосом відбувається в ____________________________________

4.Внутрішня мембрана мітохондрій утворює складочки і трубочки, які називаються __________________________________________________________

5. Постійний набір хромосом, властивий кожному виду організмів, - це ________

6. Обмін ділянками хромосом під час кон’югації – це ______________________

Достатній рівень.

Розгляньте малюнок і підпишіть компоненти тваринної  клітини.

 

 

 

 

 

 


Високий рівень.

Заповніть таблицю « Порівняльна характеристика фаз мітозу та мейозу».

Фаза

Мітоз

Мейоз

Мейоз

Перший поділ

Другий поділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1.Основу клітинної стінки складає:

а). глікоген;   б). целюлоза;   в). хітин.

2.Безбарвні пластиди називаються:

а). хлоропласти;   б). лейкопласти;  в). хромопласти.

3.Даплоїдний набір хромосом позначається:

а). 1n;      б). 2n;     в). 3n;

4.При якому поділі клітини утворюється 4 дочірні клітини?

а). мітозі;   б). мейозі;   в). амітозі.

5. Мітохондрії відносяться до органел:

а). одномембранних;     б). двомембранних;     в). не мембранних.

6. Який вчений ввів поняття « клітина» ?

а). Р.Гук;    б).  М.Мальпігі;  в).Ж.-Б.Ламарк.

 

Середній рівень.

Закінчіть речення.

1.Елементарною одиницею життєдіяльності організмів є ____________________

2.Транспорт речовин із середовища з більшою концентрацією в бік меншої, називається ________________________________________________________

3. Сукупність хімічних реакцій, в результаті яких більш складні речовини розщеплюються на більш прості, називається ______________________________

4. Процес утворення органічних речовин з неорганічних за рахунок використання енергії світла в організмах, які містять хлорофіл, називається ____

5.Органела клітини, яка має вигляд великих одномембранних тілець, наповнених ферментами, це  _______________________________________________________

6.Непрямий поділ клітини називається ___________________________________

Достатній рівень.

Розгляньте малюнок і підпишіть компоненти рослинної клітини.

                       

 

Високий рівень.

Заповніть таблицю « Етапи енергетичного обміну».

Запитання для порівняння

І етап, підготовчий

ІІ етап, безкисневий

ІІІ етап,

кисневий

Що розщеплюється і до яких речовин?

 

 

 

Що активує розщеплення?

 

 

 

Де відбувається розщеплення?

 

 

 

Енергетичний ефект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
1608
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку