Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

контрольна робота "Вступ. Біорізноманіття"

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Вступ. Біорізноманіття" для учнів 10 класу, рівень стандарту, укладена відповідно чинної освітньої програми з біології та екології для 10 класу
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми

«Вступ. Біорізноманіття»

 Варіант 1

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

 1. Самовідтворення біосистем на молекулярному рівні життя забезпечує.

      А  репарація      Б  реплікація 

      В  денатурація      Г  коагуляція

 

2.  Назвіть позаклітинну  стадію життєвого циклу вірусів

А віріон      Б пріон     В   екзон           Г   інтрон

      3. Оберіть РНК - вмісний вірус

           А вірус папіломи   Б  вірус герпесу    В  вірус грипу    Г  вірус натуральної віспи

      4.  Укажіть тип симбіозу між бульбочковими бактеріями та бобовими рослинами

А мутуалізм

Б  форезія

В коменсалізм

Г  паразитизм

     5. Як побудована клітинна мембрана бактерій?

            А  одношарова фосфоліпідна

            Б  двошарова фосфоліпідна

            В  одношарова глікопротеїдна

            Г двошарова глікопротеїдна

     6.  Оберіть систематичну категорію найвищого рангу в сучасній класифікації

            А домен   Б  тип    В  царство    Г  клас

 

      7. Установіть відповідність між процесами та рівнями організації живої матерії  ( 1 бали)

А

Б

В

Г

 

Рекомбінація ДНК

 

 

Регенерація органів

 

Первинна сукцесія

 

Біогенна міграція атомів

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. клітинний                                    
 2. біосферний
 3.  екосистемний   
 4. організмовий
 5. молекулярний

8.  Установіть відповідність між терміном та  його значенням(2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  плазміди               А    позануклеоїдна кільцева молекула ДНК

2  інтрони                 Б    неінформативні ділянки структурних генів

3  нуклеоїд               В    ДНК – вмісна ділянка клітини

4  мутуалізм             Г    взаємоневігідне співіснування видів

                                  Д    взаємовигідне співіснування видів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів

 ( 1 бал)

9.  Виберіть ознаки , що характеризують зображену частинку вірусу ВІЛ

                        

                                               C:\Users\Admin\Desktop\images.jpg

А – група

Б - група

В – місце паразитування

 1. прості віруси
 2. складні віруси
 3. пріони
 4. віроїди
 1. РНК - однонитчасті
 2. ДНК – двонитчасті
 3. РНК – двонитчасті
 4. ДНК - однонитчасті
 1. Епітелій дихальних шляхів
 2. Т-лімфоцити
 3. Нейрони мозку
 4. Клітини печінки

 

10. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку об’єкта . Укажіть правильне. (1 бал)

C:\Users\Admin\Desktop\завантаження (1).jpgІ.   Зображена рослина  є мешканцем пустель та напівпустель

ІІ.  У життєвому циклі рослини переважає спорофіт

ІІІ. Є вологолюбною рослиною

                                                                                         

А  правильне І                                                           

Б  правильне ІІ та ІІІ

В  правильне І та ІІІ

Г  правильне І та ІІ

 

11. Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

Адаптивна радіація - ….

Пріони - …..

 

    12. Дайте відповіді на питання. Відповідь обґрунтуйте. ( 2 бали)

 

Які цілі сталого розвитку найактуальніші для сучасної України?

Що є спільного й відмінного між вірусами, пріонами й віроїдами?

 

                              

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Вступ. Біорізноманіття»

Варіант 2

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

1. Оберіть представників рослин

      А  амеби      Б  плауни      В  бактеріофаги      Г  печериці

2. Як називається речовина клітинної оболонки грибів

А   хітин       Б  целюлоза       В  муреїн     Г пектин

      3.  Як називається частина природи , що оточує людину та створює умови для її діяльності?

            А  екосистема

            Б  суспільство

            В  довкілля

            Г   біогеоценоз

      4.  Вкажіть спільну назву видів, не розділених на підвиди

            А монотипічні

Б  політипічні

В види – двійники

Г види –клони

      5. Яка із ознак притаманна неклітинним формам життя

           А  дихання  Б  синтез АТФ  В  паразитизм     Г   бінарний поділ

      6 . Які групи є вищими рослинами?

          А червоні водорості    Б    насіннєві рослини  В  зелені водорості  Г  харові водорості

 

7. Установіть відповідність між типами живлення та групами організмів 

( 1 бали)

А

Б

В

Г

 

Фототрофний

 

 

хемотрофний

 

гетеротрофний

 

змішаний

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. дріжджі                                  
 2. залізобактерії
 3. евглена зелена
 4. клен гостролистий
 5. молочнокислі бактерії

8.  Установіть відповідність між групою тварин та її представниками

(2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  плоскі черви                  А    піскожил, нереїс

2  круглі черви                  Б    аскарида, гострики

3  молюски                        В    беззубка, ставковик

4  кільчасті черви             Г    вечірниця мала, кажан

                                           Д    печінковий сисун, бичачий ціп’як

9. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів   ( 1 бал)

Оберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку

 

                                           C:\Users\Admin\Desktop\завантаження (2).jpg

А-назва

Б-спосіб життя

В-клас

 1. павук-хрестовик
 2. павук каракурт
 3. скорпіон
 1. хижак
 2. фітофаг
 3. паразит
 1. Амфібії
 2. Павукоподібні
 3. Ракоподібні

 

C:\Users\Admin\Desktop\завантаження (3).jpg10.  Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку об’єкта . Укажіть правильне. (1 бал)

І.   Зображений організм є прокаріотичним

ІІ.  Зображений організм є еукаріотичним

ІІІ. До складу клітинної стінки входить муреїн

                                                                                                       

А  правильне І та ІІ                                                          

Б  правильне І та ІІІ

В  усі твердження неправильні

Г  усі твердження правильні

 

 

11.  Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

Поліморфізм  - ….

Кладограма  - …..

 

12.  Дайте відповідь на питання. Відповідь обґрунтуйте. ( 2 бали)

 

Оцініть позитивне та негативне значення бактерій для організму людини.

Доведіть необхідність оновленої системи цінностей людини щодо природи.

 

 

docx
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
3955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку