Контрольна робота з теми "Репродукція і розвиток"

Про матеріал
Контрольна робота на два варіанти. Містить 12 тестових запитань з вибором однієї правильної відповіді, два запитання - на встановлення відповідності, два запитання - на встановлення послідовності. Завдання ІІІ рівня складності - заповнення таблиці (порівняльної), завдання І\/ рівня - відкрите запитання.
Перегляд файлу

10 клас

Контрольна робота з теми: «Репродукція і розвиток»

Варіант І

І. Виберіть одну правильну відповідь (0,25 бала)

1. Назва процесу злиття жіночої та чоловічої статевих клітин:


а) оогенез;      б) гаметогенез;       в) запліднення;   г) сперматогенез.


2. Приклад гермафродитних організмів:


а) дафнії;        б) бджоли;       в) медузи;     г) дощові черви


3. Під час гаметогенезу на стадії дозрівання клітини діляться шляхом:


а) мітозу;      б) мейозу;       в) мітозу та мейозу;    г) не діляться.


4. Під час сперматогенезу в період росту утворюються:


а) сперматиди;          б) сперматозоїди;   в) сперматоцити І порядку;

г) сперматоцити II порядку.


5. Партеногенез — це:


а) процес утворення органів;    б) процес утворення тканин;       в) індивідуальний   розвиток організму;          г) форма статевого розмноження.


6. Стінки бластули складаються з:


а) одного шару клітин;   б) двох шарів клітин;   в) трьох шарів клітин;

г) чотирьох шарів клітин.


 7. Приклад двошарових багатоклітинних організмів:


а) комахи;     б) круглі черви;       в) плоскі черви;   г) кишковопорожнинні.


8. Набір хромосом у яйцеклітині дорівнює:


а) п;          б) 2 п;          в) 3 п;           г) 4 п

9. До нестатевого розмноження належить така форма:

а) поділ клітини надвоє;     б) ізогамія;     в) фрагментація;   г) кон’югація

10. До ембріонального періоду розвитку людини належить такий процес:

а) запилення;     б) дроблення;  в)  гаметогенез;  д) старіння

11. Від чого залежить тип дроблення яйцеклітини:

а) від розмірів яйцеклітини;      б) від кількості та розміщення жовтка;  

в) від тривалості інтерфази

12. Хромосомний набір зиготи:

а) диплоїдний;      б) гаплоїдний;      в) тетраплоїдний

ІІ.  Установіть відповідність:  (1 бал за правильне зіставлення)

13.  між описом способу розмноження та його назвою

  A) при злитті гамет утворюється зигота;

  Б) утворення з частини материнського організму нової особини;

  B) поділ навпіл.


1. нестатевий;

2. статевий;

3. вегетативний;

4. бінарний.

Описание: https://subject.com.ua/biology/zno/zno.files/image036.jpg


 14.  між зародковими листками та органами, які з них формуються.

Описание: https://subject.com.ua/biology/zno/zno.files/image037.jpgA) ектодерма;

Б) мезодерма;

B) ентодерма.


1. хорда, м’язи, нирки;

2. кишечник, легені, підшлункова залоза;

3. головний і спинний мозок, шкірний покрив;

4. гормони

 

 

 

 


15. Укажіть послідовність стадій ембріонального розвитку


A) бластула;     Б) нейрула;      B) гаструла;   Г) дроблення


 

 


 

16. Вкажіть правильну відповідь  - «так» чи «ні»: (1 бал)

А. Рухливість чоловічої статевої клітини має значення під час запліднення.

Б. Стать майбутньої дитини залежить від жінки.

В.  Зиготу можна вважати початком розвитку нового організму.

 

ІІІ. Порівняти види регенерації (2 бали)

Ознака

Фізіологічна регенерація

Репаративна регенерація

Визначення

 

 

Значення

 

 

Інтенсивність

 

 

Приклади

 

 

 

І\/. Що спільного й відмінного між типовим нестатевим розмноженням і партеногенезом?   (3 бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

Контрольна робота з теми: «Репродукція і розвиток»

 

Варіант ІІ

І. Виберіть одну правильну відповідь (0,25 бала)

1. Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?


а) партеногенез;       б) поліембріонія;        в) фрагментація;       г) брунькування


2. Яка з наведених істот здатна до регенерації найбільшою мірою?


а) губка-бодяга;         б) аскарида людська;       в) восьминіг;        г) жук-олень


3. Приклад двошарових багатоклітинних організмів:


а) комахи;      б) круглі черви;        в) плоскі черви;     г) кишковопорожнинні


4. Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітини — це


а)  профаза;      б)  метафаза;         в)  анафаза;         г) телофаза


5. Генетично запрограмована загибель клітин — це


а)  некроз;      б)  мітоз;      в) апоптоз;        г)  цитоз


6. Процес утворення жіночих статевих клітин  називають:

а) сперматогенезом;     б) гаметогенезом;    в) овогенезом.

7. Стінки гаструли складаються з:


а) одного шару клітин;       б) двох шарів клітин;    в) трьох шарів клітин;

г) чотирьох шарів клітин.


8. Набір хромосом  сперматозоїда дорівнює:

а) п;         б) 2 п;         в) 3 п;          г) 4 п


9. Якого типу регенерація в оленів, які скидають роги:

а)  репаративна;    б) фізіологічна;         в) в даному випадку регенерації не відбувається

10. Життєвий цикл організму – це:

а) період між однаковими фазами розвитку двох чи більшої кількості поколінь;

б) період між послідовними поділами в мітозі;        в) процес утворення сперматозоїдів.

11. Партеногенез – це:

а) розвиток організму із  заплідненої яйцеклітини;  

б) розвиток організму із  незаплідненої яйцеклітини;

в)  розвиток організму із  заплідненого сперматозоїда.

12. Процес формування органів у ембріона:

а) гаструляція;    б) органогенез;     в) дроблення

II. Завдання на встановлення відповідності (1 бал за правильне зіставлення)

13. Зіставте спосіб нестатевого розмноження з організмами, для яких властивий:


А. поділ навпіл

Б. брунькування

В. спороутворення

Г. множинний поділ

 

1. дріжджі

2. малярійний плазмодій

3. хламідомонада

4. амеба протей

5. ящірка


14. Зіставте стадію сперматогенезу людини з клітинами, які утворюються.


А. стадія розмноження

Б. стадія росту

В. стадія дозрівання

Г. стадія формування

 

1. сперматоцити І-го порядку

2. сперматозоони

3. сперматогонії

4. неполярні тільця

5. сперматиди


 

 

15. Укажіть ознаки, що характеризують ембріональну стадію, позначену цифрою 5.

Описание: https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/sobol-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level.files/image370.jpg    А) Назва        

   1. зигота       2. бластула      3. гаструла     4. нейрула

    Б)  Кількість зародкових листків

  1.            1. один       2.  два        3. три        4. чотири

    В)  У яких організмів наявна?

    1. водорості      2. вищі рослини    3. хордові   

    4. членистоногі

 

    16. Вкажіть правильну відповідь  - «так» чи «ні»: (1 бал)

А. Рухливість сперматозоїда має значення під час запліднення.

Б. Стать майбутньої дитини залежить від чоловіка.

В.  Онтогенез – це розвиток організму від народження і до смерті.

 

    ІІІ. Що утворюється з зародкових листів? (2 бали)

Назва зародкового листа

Що утворюється

 

 

 

 

 

 

 

 І\/. Які можливі перспективи практичного використання ембріональної індукції?    (3 бали)

 

 

doc
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
3316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку