Контрольна робота з теми "Закономірності спадковості", 10 клас

Про матеріал
Контрольна робота може бути використана для систематизації та контролю знань з теми.Містить різнорівневі завдання двох варіантів
Перегляд файлу

Контрольна  робота по темі «Закономірності мінливості», 10 кл.

І-Варіант

І.Виконай тести :

1.Спадкова мінливість це : а) здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі онтогенезу; б)  здатність живих організмів зберігати ознаки з покоління в покоління; в) здатність живих організмів реагувати на чинники середовища; г) здатність живих організмів до саморегуляції.

2.Біологічними мутагенами є:  а)віруси; б)рентгенівське випромінювання; в)газ іприт; г) низька температура.

3.Модифікаційна мінливість проявляється у нащадків: а) зміною фенотипу; б) зміною каріотипу; б) зміною генотипу; в) зміною геному.

4.Передаються наступним поколінням мутації, що відбувались клітинах:

 а) статевих; б)соматичних; в) рослинних; г) бактеріальних.

5.Мутації, що виникають у статевих клітинах, називають: а) летальними; б)соматичними; в) генеративними; г) сублетальними. 

6.Набір хромосом у клітинах називають: а) поліплоїдія; б) гаплоїдія ;

в) каріотип; г)  генотип

7.У вигляді варіаційної кривої можна зобразити ознаки мінливості: а)мутаційної ;б )комбінативної ;в) модифікаційної; г) генотипової

9.Вузьку норму реакції мають ознаки: а) якісні б) кількісні;в)зовнішні;

 г) внутрішні.

ІІ. Визначте тип мутацій:

1.Мутації, які виникають у статевих клітинах і успадковуються при статевому розмноженні, - це …

2.Мутації, які виникають у нестатевих клітинах і успадковуються при вегетативному чи нестатевому розмноженні, - це…

3.мутації, які спричиняють загибель організмів ще до моменту народження або до настання здатності до розмноження, - це…

4.Мутації, які за звичних умов не впливають на життєздатність організмів, - це…

5.Мутації, які пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом, - це…

6.Мутації, які виникають результаті перебудови хромосом, - це…

7.Зміни розташування генів на хромосомі-…

8.Укажіть тип мутації , якщо в особини , яка в нормі має 22 хромомоми , виявлено 25 хромосом-…

9.Фактори хімічного мутагенезу - …,…,… .

 

 

 

 

Контрольна робота по темі «Закономірності мінливості», 10 кл.

ІІ-Варіант

І.Виконай тести :

1.Генотип це: а) сукупність генів організму; б) сукупність хромосом організму; в) сукупність ознак організму; г) сукупність властивостей організму.

2.Який набір хромосом у зиготі характерний для більшості видів організмів? а) диплоїдний; б) гаплоїдний; в) тетраплоїдний; г)триплоїдний.

3.Сукупність генів галоїдного набору хромосом організму певного виду:       а)  фенотип; б)  каріотип; б)  генотип; в)  геном.

4.Обмін відповідними ділянками між гомологічними хромосомами називається: а) конюгація; б) кросинговер; в)мутація; г) модифікація.

5. Мінливість пов’язана з виникненням різних поєднань алельних генів:        а) модифікаційна;б) мутаційна; в) комбінативна; г) фенотипові.

6.Вид хромосомної мутації при якій відбувається  перенесення ділянки хромосоми на іншу негомологічну хромосому: а) інверсія;б) делеція; в) дуплікаціяя; г) транслокація.

7. Вид хромосомної мутації при якій відбувається  випадання ділянки хромосоми (втрачання певних спадкових властивостей: а) інверсія;б) делеція; в) дуплікаціяя; г) транслокація.

8. Кратне збільшення числа хромосом : а) анеуплоїдія; б)  поліплоїдія; в) диплоїдія; г) гаплоїдія.

9.Мутації, які спричинюють загибель організму на будь-яких етапах онтогенезу: а) летальними; б)соматичними; в) генеративними; г) сублетальними.

ІІ. Визначте тип мутацій:

1.Мінливість , що зумовлює зміну структури спадкових одиниць (генів, хромосом) та успадкування цих змін називається - …

2.Мутації пов’язані зі зміною кількості хромосом називаються -…

3.Хромосомні аберації пов’язані з подвоєнням ділянки хромосоми називаються -…

4.Хромосомні аберації  пов’язані з поворотом ділянки хромосоми на 180° називаються -…

5.Мутації. що відбуваються на рівні первинного ланцюга ДНК і призводять до порушення амінокислотної послідовності у білках - …

6.Збільшення гомологічних хромосом на одну або більше або, нестача хромосоми це-…

7.Мутації. викликані в лабораторних умовах називаються -…

8.Речовини певних типів хімічних  сполук, що взаємодіючи з ДНК уражають генетичний апарат клітини називаються -…

9.Автор мутаційної теорії- …

docx
Додав(-ла)
Лисюк Лариса
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
3250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку