Літній зошит з французької мови. 1 клас

Про матеріал
Літній зошит з французької мови Підійде для учнів 1-2 класу НУШ або для учнів 5 класу (ІІ іноземна мова)
Перегляд файлу

image

Зміст

1 тиждень_____________________________________________________ 3

2 тиждень_____________________________________________________ 5

3 тиждень_____________________________________________________

4 тиждень_____________________________________________________ 9

5 тиждень____________________________________________________ 11

6 тиждень____________________________________________________ 13

7 тиждень____________________________________________________ 15

8 тиждень____________________________________________________ 17

9 тиждень____________________________________________________ 19

10 тиждень___________________________________________________ 21

11 тиждень___________________________________________________ 23

12 тиждень___________________________________________________ 25

Пам’ятка_____________________________________________________ 27

 

 

image 

 

 

1 тиждень

1.     Назви  букви та звуки  французького алфавіту.

Aa [а]     Bb [b]     Cc[k]     Dd [d]     Ee [e]    Ff[f]     Gg [g]     Hh [-]      Ii

[ I ]          

             Jj  [j]     Kk  [k]      Ll  [l]     Mm  [m]     Nn  [n]     Oo  [ɔ]     Pp  [p]      Qq [k] 

            Rr  [r]      Ss  [s]     Tt  [t]     Uu  [u]      Vv  [v]      Ww  [w]      Xx  [ks]      Yy [ I ]   

             Zz  [z]

2.     З`єднай великі й маленькі букви.

           A      B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M      

image

          k     d     h     e     I     a     f     j     m     c     h     b     g

 

          N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

image

          q     s      n      o     r      z     x      w     t      y      u     v     p

3.Назви голосні звуки 

                       Aa        Ee      Ii       Oo       Uu       Yy    

           

4. Назви приголосні звуки

   Bb     Cc   Dd     Ff     Gg      Hh         Jj       Kk        Ll       Mm       Nn       Pp                                         Qq    Rr       Ss     Tt         Vv        Ww        Xx         Zz  

5. Напиши по рядку 

Rr________________________________________________________________

Qq________________________________________________________________

Tt_________________________________________________________________

Ww_______________________________________________________________

Gg________________________________________________________________

Ff_________________________________________________________________

Bb________________________________________________________________

Dd________________________________________________________________

Jj_________________________________________________________________ Ss________________________________________________________________

 

image 

 

6. Намалюй родину французького алфавіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2тиждень

1.Запам’ятай слова

image        image                   image                             image 

     Sur -на              dans-в                   sous - під                         près de - біля             

 

2. Назви голосні звуки 

Aa [a]       Ee [e]      Ii [ I ]      Oo  [ɔ]     Uu  [u]      Yy [ I ]   

3. Назви приголосні звуки

Bb [b]     Cc[k]     Dd [d]    Ff [f]     Gg [g]     Hh [-]        Jj  [j]     Kk  [k]     

Ll  [l]     Mm  [m]     Nn  [n]      Pp  [p]      Qq [k]       Rr  [r]      Ss  [s]     Tt 

[t]        

Vv  [v]      Ww  [w]      Xx  [ks]        Zz  [z]

4. Підкресли  слова, які починаються з голосних звуків 

Apporte  copule  ami   arome  appétit  notre  vert  orné  arrêtté  elle  il 

5. Підкресли слова, які починаються з приголосних звуків 

Porte  va  allons  appelle  belle  petit  père  mamie  frère  soeur  veste  copie  Marie 

6. Підкресли  слова, які закінчуються на голосні звуки.

Belle  petite  cinq  stylo  lit  pomme  ici  mer  avoir  parler  marcher  regarder oncle  tante  livre  cahier  souris  chien   chat  rat   sur  sous  

7. Підкресли  слова, які закінчуються на приголосні звуки

          Allez  regarde  dessine  jardin  livre  chaque  marche  avec  cahier  famille trouve  trousse  stylo  votre  notre  leur  veut  cherche  chat   

8.Напиши по рядку 

Sur _______________________________________________________________

Près de ____________________________________________________________

Sous_____________________________________________________________

Dans ______________________________________________________________

 

image 

 

9.Намалюй сім’ю голосних букв французького алфавіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Намалюй сім’ю приголосних букв французького алфавіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 image                    image                    image 


3 тиждень

Запам’ятай слова                           

image                        image                         image                    

école - школа              prof   - учитель                    élève – учень/учениця

2. Незнайко сплутав букви. Постав їх правильно і склади слова про школу 

imagecleéo -                          ofrp -                       

 éèevl –

 

 

 

3. Усно склади речення  Приклад: C’est une école. 

C’est une … - Це є 

image                        image                         image                    

école - школа              prof   - учитель                    élève – учень/учениця

 

4.     Озвуч букви 

b [b], d [d],  g [g],  k [k],  o [ɔ],e [e], I [i], l [l]

5.     Прочитай 

 

                jupe                                 maman

                porte                               papa

jasse  adresse  petite        classe  grande         unir  mimi  abri 

6.     Озвуч букви 

p [p], n [n], s [s], t [t]

7.     Прочитай

dire  rue  sale  sel  letter  culture 

brune           tasse ruelle  mamie carte  belle 

papie  balle  dessine 

 

8. Напиши по рядку 

Une prof ___________________________________________________________

Une école __________________________________________________________ Une élève __________________________________________________________

 

9. Намалюй свою школу, вчительку і однокласників; підпиши всі малюнки французькою мовою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 

 

4 тиждень

Запам’ятай слова                           

 image               image                       image                           

Un livre-  книга                      un cahier - зошит                  une règle - лінійка

2. Незнайко сплутав букви. Постав їх правильно і склади слова про школу 

imageievrl -                         èergl -                  

chriea –

 

3. Усно склади речення (використовуй по 1 слову з кожної колонки)

C’est 

un une

livre cahier règle école élève prof 

sur dans sous près de

une école un livre  une élève  un cahier une prof  une règle

 

4. Прочитай

gomme 

gramme  garnir  garde  bonne 

5. Прочитай 

ruelle  elle  eue  semester  pis 

 

nid  dis  lis  lit 

gris 

 

balle  belle  bande  bonde 

brune 

 

robe  classe  table  tasse 

veste 

 

verte  fenêtre  porte  ma  notre 

votre  règle  jupe  pantalon  pull 

lune  malle  sucre  mur 

tarte 

6. Напиши по рядку 

Un livre ___________________________________________________________

Un cahier      _______________________________________________________

Une règle_________________________________________________________

7. Напиши слова французькою мовою 

Лінійка - ____________________________

Книжка - _______________________________

Зошит - ________________________________

8. Намалюй свої зошити, книжки та лінійку для другого класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 тиждень

Запам’ятай слова                          

  image                 image                 image 

un album - альбом                     un crayon - олівець       un feutre - фломастер                   

2.  Незнайко сплутав букви. Постав їх правильно і склади слова про школу 

 

3. Прочитай 

 

 

 

madame 

veste  plume  plate 

date 

 

rare  terre  prête  artiste  vite 

reste 

lire  habile  habite  tigre 

mer mère  arbre mur

lit

4. Озвуч букви 

imageftreeu –                       lbmau –                     onycar -           

          

    

c  [s] + e, i, y [і]                           c [k] + решта голосних та приголосних    

5. Прочитай 

 

 

 

camarade  citron  celle  carte 

classe 

 

climat  difficile  carotte  cartable  cérise 

cidre  cadre  cèdre  corne  culture 

cytro  cyrille 

cycle 

comme  crime 

6. Письмово склади речення 

C’est 

une un un

album  livre  prof  cahier  feutre crayon 

su dans sous près de 

un album  un livre  un prof  un cahier  un feutre un crayon

 


__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

image 

 

6 тиждень

Запам’ятай слова 

Rouge червоний

Bleu  синій

Vert  зелений

Noir  чорний

Blanc  білий

 

Jaune   жовтий

Marron  коричневий

Gris   сірий

Orange  жовтогарячий

Rosse   рожевий

 

2. Знайди загублені букви та запиши слова правильно

bl-c - ______ n-ir -    ______ ja-ne -______ v-t -_______ g-s-   _______

r-ge -      _____ b-eu -   _____ m-on -   ____ r-se -     _____ oran-e - _____

 

3. Склади речення 

C’est 

un  une

 

album cahier règle  livre  crayon  feutre  école

rouge bleu jaune  blanc vert  noir  gris

sur  sous  près de  dans

un album un cahier une règle  un livre  un crayon  un feutre  une école

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

4. Озвуч букви та знаки транскрипції qu [k] 5.Прочитай 

casquette  que  jaquette  jupe  juste jasse  jatte

qui masque  moque

critique  bonne  fabrique notre 

quel  quand  jaques   farine  crete  habite  ma 

quelle  quatre  claque brune  brique homme  mur

6. Озвуч букви та знаки транскрипції

y [i]                           g [j]  +e,i, y                               g [g]   в решті випадків 

7. Прочитай 

 

 

 

type hybride  tyranie  style

stylo

gramme 

gamme  grappe 

gomme geste

gymne 

gis 

garde girafe gris  règle

 

 

image 

 

7 тиждень

Запам’ятай слова    

image                                              image 

 rouge                                                       jaune    

image                                              image  

Bleu                                                           marron  

image                                               image 

vert                                                            gris

image                                               image 

noir                                                            orange  

image                                               image              

blanc                                                          rose

2. Виправ неправильні букви та запиши слова

jone–                                                       blan - _______ ruge -_______                                         ver - _______ btue - _______                                       gri - _______ oranje -_______                                    marone - ________

           nuar - _______                                     ros - _______

3. Склади речення 

C’est 

un  une

 

album cahier règle 

livre  crayon  feutre  école

rouge bleu jaune  blanc vert  noir  gris

sur  sous  près de  dans

un album un cahier une règle  un livre  un crayon  un feutre  une école

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Прочитай 

ou [u]

 

 

 

jour cour  poule 

trouve 

 

au [o]

bonjour  ou  sous  nous 

rebonjour groupe  souvenir  rouge  

séjour  couple  courte  couture  

aurore  saute  maute  dau  bau 

aube  quau  nau  naude  fausse 

aussi  faut  maut  cause  laune 

autre  raure  raude  raufe  raupe 

 

image 


8 тиждень

1. Запам’ятай  слова

imageun     1                              deux        2                        trois          3                      quatre        4                     cinq           5                     six              6                     sept             7                    huit              8                   neuf             9                  

dix              10                    

 

        

2. Виправ неправильні букви та запиши слова

eufn –_______                                ixd - _______

duxe -_______                                qinc - _______

hiteu - _______                               oitr - _______

 

 epts -_______                

qtraue - ________

 nu  - _______                                 ixs - _______

  

 

3. Склади словосполучення 

         un                                                               deux                                                 

trois                                                 quatre                                               cinq                                                  six                                                    sept                                                  huit             

neuf                                                 dix                

albums 

 cahiers 

 feutres  crayons  livres  règles 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Озвуч букви  ch[ш] 5. Прочитай 

blanche  chemise  chat  chien 

chou  choucroute  chouchou  chicha 

chause  chauffe  chauffeur  chaumage 

choume  chouge  chauge  chide 

 

6. Намалюй цифри від 1 до 10 різними кольорами та підпиши їх  французькою мовою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 тиждень

1. Назви слова 

image                                   image 

 

image                                        image 

 

                                                                                                     

2. Прочитай

mine  style  stylo  type  vite  lune lu 

plume  avenue  dune 

boule  poule  foule  papou  douze  louve  mou 

pou  tu  nu 

pacte  cycle  cable  cible classe  cape  lac  banc 

cyclone  commode 

page  girafe sage 

plage 

gomme  gorge  gaffe  glace 

geste  gymnaste 

 

3. Склади словосполучення 

         un                                                               deux                                                 

trois                                                 quatre                                               cinq                                                  six                                                    sept                                                 

albums 

 cahiers 

 feutres  crayons  livres  règles 

 


huit             

neuf                                                 dix                

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Склади речення 

C’est 

un  une

 

album cahier règle  livre  crayon  feutre  école

rouge bleu jaune  blanc vert  noir  gris

sur  sous  près de  dans

un album un cahier une règle  un livre  un crayon  un feutre  une école

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10 тиждень

1. Запам’ятай слова

                 image                       image                      image 

                    Je compte                              Je chante                             Je joue  

                       image                          image                      image 

                      Je cours                              Je saute                             Je dance

 

                                                                            

2. Склади речення з Je  (Я) 

Je  

compte chante  joue  cour  saute dance 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Озвуч букви та знаки транскрипції h [-] 4. Прочитай

Sahara  hamac  habile  malhabile  habite  habris  habitude  halte 

homme 

hommage 

 

chatte chat  chimie  tache  vache  hache  affiche  chacal  chou  cheval 

douche  fiche  poche  machine  chicane  oui  joujou chouette  douane  fou

faute  aube  aurore  haut  chaud  fausse  laure  épaule  aussi  autre 

5. Напиши по рядку  compte ____________________________________________________________ chante _____________________________________________________________ joue ______________________________________________________________ cours _____________________________________________________________ saute _____________________________________________________________ dance _____________________________________________________________

6. Намалюй, що ти вмієш робити найкраще (бігати, стрибати, гратися, співати, танцювати, рахувати) Підпиши малюнок французькою мовою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 тиждень

1. Склади усно речення 

    Je – Я 

          

                 image                       image                      image 

                       compte                                     chante                               joue

                       image                          image                      image 

                          cours                                  saute                                  dance

 

Запиши якомога більше речень 

 

Je  

compte  cours  dance  saute  joue  chante  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2. Прочитай 

gomme  gramme 

garnir  garde  bonne 

 

ruelle  elle  eue 

semester  pis 

 

nid  dis  lis 

lit  gris 

balle  belle  bande  bonde 

brune 

 

jupe porte  jasse  petite  grande  mimi 

 

maman papa adresse  classe  unir  abri 

 

dire  rue  sale  sel  letter  culture 

 

casquette  que  jaquette  jupe  juste jasse  jatte

 

 

 

qui masque  moque

critique  bonne  fabrique notre 

 

quel  quand  jaques   farine  crete  habite  ma 

 

quelle  quatre  claque brune  brique homme  mur

type hybride  tyranie  style

 

 

stylo

gramme  gamme  grappe 

gomme

geste gymne 

gis 

garde girafe gris  règle

jour cour  poule  trouve 

 

 

bonjour  ou  sous  nous 

rebonjour groupe  souvenir  rouge  

séjour  couple  courte  couture  

aurore  saute  maute  dau  bau 

 

aube  quau  nau  naude  fausse 

aussi  faut  maut  cause  laune 

autre  raure  raude  raufe  raupe 

 

image 

12 тиждень

1. Назви цифри на малюнках

image1.                                         

8.

 

2.  Назви кольори

                      image 

3. Скажи, де сховалося зайча

1.image

 

Прочитай 

 

 

 

                blanche                  chou 

chemise  choucroute  chat  chouchou  chien  chicha 

chause  chauffe  chauffeur  chaumage 

choume  chouge  chauge  chide 

imageimage4. Назви дії зображені на малюнках 

 

mine  style  stylo  type  vite  lune lu 

plume  avenue  dune 

 

 

boule  poule  foule  papou  douze  louve  mou 

pou  tu  nu 

pacte  cycle  cable  cible classe  cape  lac  banc 

cyclone  commode 

page  girafe sage  plage 

gomme  gorge  gaffe  glace  geste  gymnaste 

Sahara  hamac  habile  malhabile  habite  habris  habitude  halte 

homme  hommage 

 

 

 

 

chatte chat  chimie  tache  vache  hache  affiche  chacal  chou  cheval 

douche  fiche  poche  machine  chicane  oui  joujou chouette  douane  fou

faute  aube  aurore  haut  chaud  fausse  laure  épaule  aussi  autre 

image 

 

 

Пам’ятка

1. Звуки 

image 

h [-]

 

(не читається)

ch [ʃ]

 

(ш)

qu [k]

 

(к)

u [u]

(завжди м’яка)

au [o]

 

(o)

оu [u]

 

(у)

g [g]

 

(г)

g [j] + е, і, у 

 

(ж)

с [к]

 

(к)

с [s] + е, і, у 

 

(с)

 

 

2. Речення 

C’est  (се)

Це є … 

Je

(же)

Я … 

 

3. Правило множини іменників 

Для утворення множини іменників потрібно до слова додати закінчення “s”, після цього артикль “un”, “une” до слова додавати не потрібно 

4. Словник 

sur dans près de  sous une école  un prof  un/une élève  un livre  un cahier  une règle  un  album un feutre  un crayon  rouge  bleu 

 Сюр

Дан 

Пре де 

Су 

Иколь 

Проф 

Илєв 

Лівр 

Сайє 

Регль 

Альбом 

Фетр 

Крейон 

Руж 

Бльо

На 

 В (у) 

Біля 

Під 

Школа 

Вчитель 

Учень (учениця) 

Книжка 

Зошит 

Лінійка 

Альбом 

Фломастер

Олівець 

Червоний 

Синій 

vert  noir   blanc   jaune    marron   gris   orange   rose    un  deux  trois   quatre   cinq   six  sept  huit   neuf  dix   

compte  chante  joue   cours   sautе   dance

Вер 

Нуар 

Блян 

Жон 

Марон 

Грі 

Оранж 

Роз 

Ен 

Де 

Труа  Катр 

Сенк 

Сіс 

Сет 

Юіт 

Неф 

Діс 

Комт 

Шант 

Жу 

Кур 

Сот 

Данс 

Зелений 

Чорний 

Білий 

Жовтий 

Коричневий 

Сірий 

Жовтогарячий 

Рожевий 

Один 

Два 

Три 

Чотири 

П’ять 

Шість 

Сім 

Вісім 

Дев’ять 

Десять  Рахую

Співаю

Граюся

Бігаю

Стрибаю

Танцюю

 

5. Перелік тем, які будуть вивчатися в другому класі 

Лексика (Теми)

Граматика

Члени сім’ї 

Вік молодших членів сім’ї 

Числа від 1 до 20 

Іграшки 

Продукти харчування 

Кольори 

Професії

Частини тіла 

Щоденні справи 

Предмети одягу 

Тварини 

Пори року 

Місяці 

Дні тижня

Назви свят 

Транспорт 

Меблі у класній кімнаті 

Дієслово: Avoir/Etre 

Présent I групи дієслів Іменник: множина іменників 

Прикметник: якісні, відносні, що вказують на емоційний стан , колір, величину  Артикль: неозначений, означений 

Прийменник: місця та напрямку 

Займенник: вказівні, особові, присвійні 

 

 

 

Додаток

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жабуровская Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
21 квітня 2020
Переглядів
1610
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку