9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Методичний паспорт проекту "Обертальний рух"

Про матеріал

На допомогу вчителям, які використовують у своїй практиці проектні технології. Метою проекту є дослідити, які приклади обертального руху зустрічаються в природі і техніці, якими фізичними величинами характеризується такий рух, дослідити як залежить швидкість точки від відстані до осі, розвивати самостійність та допитливість в дослідженнях, закріпити вміння проводити та оформляти лабораторні роботи, повторити знання з інформатики при створенні моделі руху по колу, виховувати охайність та певний порядок в оформленні звітності

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Учнівський проект

«Обертальний рух тіла

 в природі і техніці»

 

 

 

Підготували

учні 7 класу

Двірцівського НВК

 «ЗШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

Луцко Богдан, Батюк Софія

Вчитель – консультант

Луцко Оксана Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

2016р.

Назва проекту:  Обертальний рух в природі і техніці.

Автори проекту:  Луцко Богдан, Батюк Софія.

Консультант: вчитель фізики Луцко Оксана Петрівна.

Основний  та другорядні навчальні навчальний предмети:  фізика та астрономія, природознавство,інформатика.

Вік учнів, клас : 12-13 років, 7 клас.

Тип проекту: творчо-практичний, короткотривалий, парний.

Мета проекту: дослідити, які приклади обертального руху зустрічаються в природі і техніці, якими фізичними величинами характеризується такий рух, дослідити як залежить швидкість точки від відстані до осі, розвивати самостійність та допитливість в дослідженнях, закріпити вміння проводити та оформляти лабораторні роботи, повторити знання з інформатики при створенні моделі руху по колу, виховувати охайність та певний порядок в оформленні звітності.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з фізики "Обертальний рух тіла в природі і техніці" -  перший проект, що виконують учні 7-х класів на початку вивчення фізики. Під час проведення проекту його учасники повторюють поняття періоду ,частоти обертання, самостійно складають та розв'язують задачі з теми проекту , визначають період обертання стрілок годинника,експериментально визначають період та швидкість руху тіл, експериментально встановлюють, що швидкість точки на тілі тим більша, чим далі вона перебуває від осі, а в кінці – складають звіт у вигляді презентації.

Очікуваний результат

 • Набудемо  знань про обертальний рух, величини, які характеризують його.
 • Розглянемо різне застосування обертального руху в природі і техніці, а також  набудемо вмінь використовувати  формули до розв’язування задач.
 • Вдосконалимо життєві компетентності , такі як вміння вчитися, знаходити потрібну інформацію.
 • Закріпимо  навички дослідницької роботи, вибору приладів для проведення експерименту, оцінювати і аргументувати результати.
 • Зможемо аналізувати та синтезувати результати досліджень.
 • Набудемо вміння орієнтуватися в інформаційному середовищі та аналізувати отриману інформацію, застосовувати комп’ютерні технології.
 • Створимо власну модель для наочного показу обертального руху.
 • Розвиватимемо  навички презентувати своєю роботу, аналізувати та робити висновки в кінці проекту.

Питання проекту

Ключове питання:    Як швидко змінюється світ?

Тематичні питання:

 1. Які тіла в природі і техніці рухаються обертально?
 2. Визначити період та швидкість руху деяких тіл?
 3. Довести експериментально що швидкість точки на тілі тим більша, чим далі вона перебуває від осі.

 

Змістові питання:

 1. Означення обертального руху?
 2. Які величини характеризують обертальний рух?
 3. З’ясувати, які тіла в природі і техніці рухаються обертально?
 4. За якої умови ми можемо вважати рух Землі навколо Сонця рівномірним?
 5. Створити модель руху Землі навколо Сонця?
 6. Визначити експериментально період і швидкість руху тіла по колу.

Навчальні цілі:

 1. Дізнатися чи поширений обертальний рух в природі і техніці.
 2. Ознайомитися із застосуванням формул обертального руху використовуючи експеримент.
 3. Сприяти розвитку вміння ставити цілі, планувати свою діяльність, аналізувати отриманий результат.
 4. Виховувати вміння працювати в парі, групі, прагнення до поповнення знань, інтерес до вивчення фізики.
 5. Формувати критичне мислення, використовуючи цифрові технології та комунікаційні мережі інтернет-ресурсів.

Діяльність вчителя

Так як це перший проект для учнів з фізики вчитель залучає бажаючих учнів взяти участь в проекті, роздає їм брошури, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується ,що учні знають ТБ при виконанні експерименту. Перевіряє, чи знають учні , як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів занотовувати питання для спільної дискусії у рамках навчального проекту. Перед початком роботи вчитель обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право;

 - пояснює як правильно оформити список використаних джерел;

- навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті;

 - нагадує дітям про безпечну поведінку в Інтернеті;

- ознайомлює учнів з критерієм оцінювання проекту.

Вчитель  роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт потрібно мати розроблений план реалізації проекту(Додаток 2). Учні об’єднуються в пари для розробки та впровадження проектів. Також на початку проекту учні заповнюють таблицю ЗХД (Додаток 1), аналіз якої проведуть в кінці проекту. На протязі проекту вчитель проводить різні консультації з теми проекту. Під час роботи груп прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот, щодо роботи груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Учитель контролює виконання експериментальних завдань, якщо треба вносить корективи, перевіряє дотримання правил техніки безпеки. На завершальному етапі вчитель переглядає підготовлені презентації проекту, разом з учнями проводить захист головних ідей.

Діяльність учнів

Учні об’єднуються  в групи, в яких вони обговорюють хід виконання  роботи, записують на в окремий зошит свої попередні ідеї та які ресурси будуть використовувати. Ведуть щоденник роботи над проектом. Шукають інформацію в Інтернеті, вибирають основне. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення учнями інструкцій для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі та направляє роботу пар у правильному руслі. Учні виконують дослідження. Проводять дослід, записують отримані результати, роблять висновки. (Додаток 4, 5). Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення експерименту, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, будувати діаграми, узагальнювати данні, робити висновки. Крім досліджень учні набувають практичних вмінь розв’язувати задачі (Додаток 6). Готують презентацію. Продуктом стає мультимедійна презентація та її захист. Взаємооцінювання відбувається за критеріями , передбаченими у формі оцінювання.

Оцінювання

Таблиця З-Х-Д (Додаток 1)

Лист оцінювання проекту (Додаток 3)

Корисні ресурси

 

 

 

Висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Таблиця «Знаємо, хочемо знати, дізналися»

Учнівський проект «Обертальний рух в природі і техніці»

Що ми знаємо про обертальний рух?

Що ми хочемо знати?

Що ми дізналися?

1. Рівномірний обертальний рух – це рух, під час якого точки тіла рухаються по колах і значення швидкості руху кожної точки тіла не змінюється з плином часу.

2. Формули обчислення періоду та частоти обертання.

1. Застосування обертального руху в природі і техніці.

2. Як експериментально визначати період обертання, швидкість при русі по колу, як напрямлена швидкість?

3. Як швидкість залежить від відстані від осі?

 

1. Земля обертається навколо власної осі з періодом 24 години.

2. Місяць обертається навколо Землі. Період обертання становить у середньому 28 діб.

3. Земля обертається навколо Сонця. Період обертання становить у середньому 365 діб

4. Як визначити період обертання, а також швидкість обертання точки, що рухається по колу.

5. Швидкість точки на тілі тим більша, чим далі вона перебуває від осі.

6. Як швидко змінюється світ.

 

Додаток 2

План реалізації проекту

Дата

Що потрібно зробити перед початком проекту

Хто виконує

Термін виконання

1

 

Знайти та зібрати інформацію , яку можна використати у проекті

Вчитель

На підготовчому етапі

2

 

Провести консультацію учнів класу на першому уроці вивчення теми щодо роботи над проектом

 

На підготовчому етапі

3

 

Надати інформаційні бюлетені учням, розмістити інформацію в кабінеті фізики про заходи щодо організації та виконання проекту

 

На підготовчому етапі

4

 

Переконатися, що учні попередньо мають навички роботи з комп’ютером (створення презентацій вивчали у 5 класі на уроках інформатики), організувати консультації та забезпечити можливість навчання по створенню презентацій.

 

На підготовчому етапі

Організаційний етап

5

 

Обєднання учнів за бажанням в пари, для виконання проекту. Вибір теми проекту, визначення мети проекту. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання їх роботи над проектом

Вчитель

На першому уроці розділу, за необхідності

Теоретичний етап

6

 

Збір учнями необхідних матеріалів, їх обробка та аналіз

ЛуцкоБ., Батюк С.

На протязі вивчення розділу

7

 

Пошук та збір інформації в мережі Інтернет, літературні джерела (учні обов’язково вказують)

ЛуцкоБ., Батюк С

Періодично, за потреби

8

 

Організувати самостійну роботу учнів у проекті

Вчитель

На протязі вивчення розділу

9

 

Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту

Вчитель

Індивідуальні бесіди

Практичний етап

 

10

 

Організація та проведення експерименту

Обробка результатів експерименту

ЛуцкоБ., Батюк С.

Індивідуальні консультації

11

 

Аналіз підібраних задач, перевірка правильності розвязків.

Вчитель

Індивідуальні консультації

12

 

Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу

Батюк С.

Індивідуальні консультації

13

 

Оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації)

Луцко Б.

Індивідуальні консультації

Заключний етап

14

 

Організація уроку захисту проектів

 

Вчитель

За календарним планом

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Лист оцінювання  проекту

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Отримані бали

Самооцінка

Від інших учнів

Від вчителя

Виконання проекту

5

4,3

4,9

5

Вчасність виконання проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Відповідність змісту темі

0,5

0,5

0,4

0,5

Розкриття теми проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Доступність та цікавість матеріалу

0,5

0,3

0,5

0,5

Логічність подання інформації

0,5

0,4

0,5

0,5

Творчий підхід, використання наочності, технічних засобів

0,5

0,5

0,5

0,5

Наявність експерименту в проекті

0,5

0,5

0,5

0,5

Наявність фізичних задач,що відповідають темі проекту

0,5

0,5

0,5

0,5

Вміння робити висновки

0,5

0,3

0,5

0,5

Різноманітність та наявність джерел інформації

0,5

0,4

0,5

0,5

Оформлення:

2

2

2

2

Оригінальність

1

1

1

1

Ілюстрації до тексту

1

1

1

1

Грамотність, ділові якості

1

1

1

1

Культура мови, манери, відчуття часу, утримання уваги аудиторії

0,5

0,5

0,5

0,5

Відповіді на запитання: повнота, аргументованість, товариськість

0,5

0,5

0,5

0,5

Захист, креативність

4

4

4

4

 

 

 

 

 

Якість доповіді: повнота представлення роботи, результатів

1

1

1

1

Переконаність та упевненість

1

1

1

1

Об’єм та глибина знань з теми, ерудиція, міжпредметні зв’язки

2

2

2

2

Загальний бал

12

11,3

11,9

12

 

Додаток 4.

Експеримент.

Експериментально підтвердити, що швидкість точки на тілі тим більша, чим далі вона перебуває від осі.

Прилади і матеріали: 3 стрічки різного кольору, секундомір, лінійка, рулетка, велосипед.

Хід роботи:

1. На велосипедному колесі заважимо різні стрічки у самому крайньому положенні, ближче до середини та найближче до осі. Рівномірно обертатимемо колесо, одночасно ввімкнувши секундомір. Коли колесо зробить N =15 обертів, вимкнемо секундомір. Визначимо час t. За формулою Т = t/N визначимо період обертання колеса.       N = 15 обертів, t = 30,95 с.  Т=30,95/15=2,06с

2. Вимірюємо відстані від осі до стрічок. За формулою http://subject.com.ua/gdz/physics/7klas_1/7klas_1.files/image055.jpg — визначаємо швидкість руху крайніх точок обода колеса.

3. Результати вимірювань запишемо у таблицю:

Назва тіла, що обертається

Кількість обертів,    N

Час обертання t, с

Період обертання, Т, с

Діаметр кола,     d

Швидкість обертання точок кола, v, м/с

1

Колесо велосипеда

 

30,95

2,06

0,51

0,62

2

30

2

0,36

0,57

3

32

2,13

0,18

0,27

 1. Побудуємо діаграму залежності швидкості від діаметра кола.

Висновок. Даний експеримент показав ,що швидкість точки на тілі тим більша, чим далі вона перебуває від осі.

Додаток 5.

Лабораторна робота.

Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу

Мета роботи: навчитися визначати період обертання та швидкість руху тіла по колу предметів, які нам знайомі.

Прилади і матеріали: секундомір, лінійка з міліметровими поділками, рулетка, прилади для вивчення руху тіла по колу (велосипедне колесо, електрофорна машина.

Хід роботи

І частина.

1. На колесі електрофорної машини зробимо позначку. Рівномірно обертатимемо колесо, одночасно ввімкнувши секундомір. Коли колесо зробить N =15 обертів, вимкнемо секундомір. Визначимо час t. За формулою Т = t/N визначимо період обертання колеса.         N = 15 обертів, t = 20,48 с.  Т=20,48с/15=1,36с

2. Вимірюємо діаметр колеса. За формулою http://subject.com.ua/gdz/physics/7klas_1/7klas_1.files/image055.jpg — визначаємо швидкість руху крайніх точок обода колеса.

Діаметр колеса електрофорної машини дорівнює 27 см = 0,27 м.

 V=

Дані записуємо у таблицю:

Назва тіла, що обертається

Кількість обертів,    N

Час обертання t, с

Період обертання, Т, с

Діаметр кола,     d

Швидкість обертання крайньої точки кола, v, м/с

1

Колесо електрофорної машини

 

15

 

20,48

 

1,36

 

0,27

 

0,62

 

ІІ частина

 

Висновок: В даній лабораторній роботі ми навчилися визначати період обертання тіл та лінійну швидкість точки на тілі, яке обертається. Експеримент нам дуже сподобався. Знання здобуті на уроках фізики нам пригодяться у житті.

 

Додаток 6.

Задачі :

 1. Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю  108 000 км/год (див. мал. )

Виразіть цю швидкість у метрах за секунду. Яку відстань пройде Земля за півроку?

108 км/год = =30 м/с.    182,5діб= 182,5*24 год =4 380*3 600с=15 768 000с

l= v*t =30 м/c * 15 768 000с =473 040 000м.

 1. З якою швидкістю рухаються кінці годинної, хвилинної й секундної стрілок настінних годинників? Та який їх період обертання. Прийміть, що довжина кожної із цих стрілок дорівнює 10 см.
 2. Визначте швидкість обертання точки земної поверхні, спричиненої добовим обертанням Землі, якщо радіус Землі дорівнює  6400 км. Точка розміщується на екваторі.

Т= 1 доба = 24год , R= 6400 км.   v==1674,7 км/год

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Малко Олександра Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу
Додано
9 липня 2018
Переглядів
1737
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку